IP-Only

Det har förekommit en disskusion i vår Facebook grupp om fiber och IP-Only. En fråga jag sett är "Vem är IP-Only" De äger redan ett större stamnät i Nordenoch flera stadsnät. Här kan ni som är intresserade läsa mer http://www.ip-only.se/var-infrastruktur/fibernat/

MatsVad händer närmast?

Länsstyrelsen i Skåne har beslutat att dela ut 40% av sin budget i mitten av december.
Man går igenom kompletta ansökningar inkomna senast 2015-10-21. De med högst poäng beviljas bidrag, så länge pengarna räcker.
Förutsättningen är att Jordbruksverket fastställer föreskrifterna senast i slutet av november.

Efter beslut av EU att godkänna det svenska regelverket, ska Jordbruksverket skriva föreskrifter, som efter remiss skulle beslutas den 8:e oktober. Tyvärr fanns det synpunkter, så man ska justera och skicka ut på ny remiss.

Om november håller och inte poängsättningen ändras (man poängsätter ansökningarna främst efter två kriterier, hur många möjliga permanentboende hushåll det finns inom definierat område, vilken anslutningsgrad av dessa hushåll man har), beräknar Länsstyrelsen fortfarande göra en första beslutsomgång i december, resten av budgeten kommer man att dela ut i april 2016.
Så för närvarande väntar vi.

Undertiden fortsätter vi och våra områdesansvariga att jobba med att få schaktvägar och markavtal klara.

Mats Larsson

Kort information

Vi har en Facebook sida där jag ibland skriver, vad jag förstår måste man logga in på Facebook för att kunna läsa, så i framtiden ska jag skriva korta kommentarer här.

Just nu väntar vi på instruktioner hur ni ska hantera anslutningsavtalet med IP-Only. Detta måste skrivas under för att vi ska kunna slutföra projekteringen. Inget ska betalas nu, först när det är inkopplat och ljus i fibern.
Mats Larsson

Avtal med IP-Only

Avtal
I måndags skrevs äntligen avtal mellan IP-Only (Bo Malmqvist, stadsnätschef) och VOFiber (Mats Larsson, ordförande & Mikael Pettersson, kassör).

Lägesuppdatering 2015-10-11

Nu har de sista pusselbitarna fallit på plats, så vi kan gå ut med anslutningsavtalen.

Det vi har diskuterat sista tiden är slutgiltigt pris och hur inkoppling ska ske.

Som alla vet, har priset sen tidigare angetts till 18 100 kr (ink. moms), med egen grävning från trädgårdsgräns. Viss rabatt erbjöds dem som själva tar upp hål i huset. Man sätter då en box på utsidan av väggen dit fibern dras. Sedan kopplar man till en andra box på insidan, där ni sedan kopplar upp dator, mm.

Det har varit problem med detta förfaringssätt, så nu drar man fiber direkt till boxen på insidan. Så har man gjort på stadsnätet i Osby. Då tar de som gör inkopplingen upp hålet.

Vi vill också ha denna bättre uppkopling, så vi har begärt prisdiskussion med IP-Only.

I tisdags på vårt styrelsemöte beslutade vi att anta ett sista bud från IP-Only, vilket innebär att alla betalar 16 900 kr (inkl. moms), fortfarande med egen grävning från trädgårdsgräns. Detta är samma pris som de på stadsnätet fick betala, efter rotavdrag.

Mats Larsson
Ordf. VO-Fiber

Kallelse till områdesansvariga

Samtliga områdesansvariga i VOFiber kallas till Hembygdsgården i Visseltofta onsdagen den 30:e september kl 18:00!

Vi kommer att presentera det markupplåtelseavtal vi har förhandlat fram och den slutgiltiga dragningen av fiber. Ni kommer att få karta över delar av området där ni har möjligheter att komma med synpunkter. Det är alltså mycket viktigt att ni kan närvara. Vi har i dagsläget fått in anmälningar från 28 stycken men saknar fortfarande svar från några stycken områdesansvariga. Var vänliga att omgående kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Några har meddelat att de ej kan deltaga den 30 september och vi kommer att ha eget möte med er, dock utan medverkan av IP-Only och byNet.

Lägesuppdatering 2015-08-27

Hoppas ni alla haft en bra sommar. När det gäller vårt arbete har det mest varit ledigt. Vi hade ett möte med IP-Only, där vi gick igenom de olika avtalen. Markavtalet är klart och godkänt. Samarbetsavtalet är med godkänt, men där saknar vi bilagor. Vi har fått datum att alla, utom den tänkta schaktvägen, ska vara klara den 1/9. När det gäller schaktvägen kommer vi att stänga för anmälningar nu den 30/8, sedan ska ByNet justera. Därefter kommer vi och våra områdesansvariga att se över och föreslå ev. ändringar. Anslutningsavalet mellan er och IP-Only har vi läst igenom och har inga synpunker på.

Vi kommer att möta våra områdesansvariga i september för att tillsammans med IP-Only och ByNet gå igenom markavtalet och kartor. Sedan kommer våra områdesansvariga besöka berörda för att få markavtalen påskrivna. Dessa avtal är mellan markägaren och IP-Only, men vi har ansvaret att de blir klara. Vi kommer att behålla dem och lämnar över till IP-Only först när bidraget är klart.

Jordbruksverket håller på med skrivning av bidragsreglerna, klara i oktober, innan dess kan inte länsstyrelsen ta några beslut. Vi hoppas på besked i slutet av året. Innan dess ska vi ha så mycket som möjligt klart.

IP-Only kommer att skicka ut bindande anslutningsavtal efter 1/10. Jag hoppas att de flesta av er medlemmar kommer att skriva på. Inget ska betalas förrän fibern är installerad, men de behöver veta om någon faller bort.

En fråga vi också jobbar med är de gråzoner kommunen lyckats skapa när de avtalade med IP-Only om stadsnätet. Den frågan ligger för närvarande på kommunledningens bord.

Mats Larsson ordf. VO-Fiber

Lägesuppdatering 2015-07-17

Sommaren står inför dörren, så även semestern.

Det som hänt sedan min förra lägesuppdatering är att vi i styrelsen godkänt avtalen med IP-Only.

Markupplåtelseavtalet är egentligen deras, men då det finns som bilaga i vårt sammarbetsavtal har vi haft en hel del synpunkter på dess innehåll. Detta avtal är även godkänt av IP-Onlys jurist.

Vi väntar på övriga bilagor för att kunna underteckna samarbetesavtalet.

Klart är att ByNet kommer att hålla i byggnaden av fibernätet, de har utsett en projektledare, men inte gett oss något namn ännu. Vi ska hjälpa till att ta fram namn på en lokal projektkoordinator som ska vara till hjälp och som avlönas av IP-Only.

Närmast väntar vi på att Jordbruksverket ska bli klara och Länsstyrelsen kan börja granska ansökningar.

Önskar er alla en skön sommar.

Mats Larsson
Ordf.

Prenumerera på inlägg

Vi har ingen möjlighet att mejla ut info till våra medlemmar varje gång vi lägger upp nyhet på hemsidan. Ett tips om ni vill få ett meddelande när vi lägger upp något nytt är att prenumerera på inläggen.

I Firefox gör du så här:

1. Ha denna sida uppe (vofiber.se startsida) >> Klicka på Bokmärken >> Prenumerera på denna sida >> Prenumerera på RSS.
rss01

 

2. Välj ditt e-postprogram >> Klicka på Prenumerera.
rss02

 

3. Då får du ett mejl varje gång vi lägger upp en nyhet på vår startsida.
rss03(I Explorer hittar du det under Verktyg >> Feeds på denna sida >> Prenumerera på denna feed...)

Efteranmälan

Vi har nu öppnat upp ansökningsformuläret igen för efteranmälningar.

byNet håller på med den medlemslista som vi lämnade ifrån oss 1 april 2015 och de medlemmar som tillkommer nu får de komplettera med i efterhand. Fram till och med den 1 september 2015 går det alltså att skicka in en ansökan utan någon förhöjd kostnad. Som vi tidigare meddelat kommer IP-Only debitera inlämnade ansökningar efter den 1 september med 1000:- i administrativ avgift. Skälet är att det kostar att gå in och göra ändringar i det som redan är planerat för grävning.

Fiberskyltar

Osby stadsnät

IP-Only/Osby stadsnät tog fram skyltar att "denna fastighet ska anslutas med fiber". Dock fick dessa tas bort då det krävs byggnadstillstånd i tätorten. På landsbygden sägs det inte vara lika noga så IP-Only har delat ut skyltarna till fiberföreningarna i Osby kommun. Tyvärr står det Osby stadsnät vilket inte stämmer då det gäller landsbygden men vi fick ändå möjlighet att få några skyltar och vi fick 200st. Dessa hade vi med på årsmötet den 21/4 och uppmanade medlemmar och områdesansvariga att ta. Alla gick åt.

Några har nu frågat efter fler skyltar, men för närvarande har vi inga. Vi kommer att ta upp frågan med IP-Only. Tyvärr är skyltarna för dyra för att vi ska ta fram egna.

Lägesuppdatering 2015-04-15

Fibervänner!

I måndags hade vi ett nytt styrelsemöte då vi gick igenom vad som har hänt sen sist, samt planerade för årsmötet som hålls nästa tisdag den 21 april.

Den 1 april lämnade vi över den uppdaterade adresslistan till IP-Onlys samarbetspartner ByNet, som kommer att uppdatera prospekteringen. Vidare jobbar vi med att få klart med innehållet i vårt samarbetsavtal med IP-Only, markavtalet och anslutningsavtalet. Det är en utmaning men jag hoppas att vi snart är i hamn med dessa.

Reglerna från jordbruksverket har uppdaterats och blir klarare, men vi har nog inte sett det sista. Prioriteringen av vilka som får stöd görs av länsstyrelsen med ett poängsystem som omfattar 3 områden. De är storleken på den andel av permanentboende fastighetsägare som ansluter sig, storleken på föreningen samt professionalismen hos styrelsen. Utmaningen är anslutningsgraden som bör vara minst 75% för att vi ska ha bra chans. Vi har svårt att få fram vår anslutningsgrad, men jag tror vi har en bra bit kvar till 75%.

Slutligen, ni kommer väl till nästa veckas årsmöte på Hembygdsgården i Visseltofta. Det är då ni har möjlighet att forma den styrelse ni vill ha. Jag kommer planenligt att avgå som ordförande, då jag den 1 juli kommer att ta över ett annat hedersamt ordförandeskap.

Vi ses på årsmötet
Hälsar
Sven-åke

Gränszoner

Vi har fått in anmälningar från några som bor strax intill kommungränsen, men ändå utanför kommunen. Enligt stadgarna ansvarar föreningen endast för de som bor i Osby-Visseltofta församling. Det enda vi kan göra är att vidarebefordra intresseanmälan till IP-Only och sen tar de ställning. Vi är överens med IP-Only om detta förfarande. För de som bor utanför länsgränsen är det omöjligt att göra något. Av administrativa skäl kan vi inte återbetala anmälan.

Snart stänger vi ansökan!!!

Den 31 mars kommer vi lämna över en ny medlemslista till byNet som kommer göra en uppdaterad karta. Det kommer vara dessa antalet medlemmar IP-Only söker bidrag för. Inkommer det nya intressenter efter 31 mars kan anslutningsavgiften komma att bli dyrare.

Så passa på att tipsa grannar som inte är med att skicka in ansökan nu!

Stänger dörr

Lägesuppdatering 2015-03-12

Fibervänner!

Semestrar har inneburit att det har inte hänt så mycket sen sist i vår samverkan med IP-Only. Vi har fortsatt fokuserat på att få fram vilka som är med på ”fibertåget” så att vi kan göra en uppdatering av den prospektering som ligger till grund för vår ansökan.

Nu är vi nästan i mål och genomför uppdateringen om någon vecka. Det innebär att ni som ännu inte har bestämt er måste se till att ni anmäler er omgående. En senare anmälan kommer att kosta er mer. För mig är det ingen tvekan, ska vi ha en levande landsbygd måste vi ha den service och trygghet som fibern med dess tjänster kan erbjuda. Vi har inte sett alla möjligheter än, tänk på elen, vem vill sitta i ett hus utan el idag.

Sen är det dags att hålla årsmöte. Det kommer att hållas den 21 april kl 19 på Hembygdsgården i Visseltofta. Formell utlysning av mötet kommer inom kort. Ni som är intresserade av styrelsearbete i föreningen, hör av er till någon i styrelsen. Vi har några avgångar som måste fyllas.

Ha en trevlig helg!

Hälsar
Sven-åke
Ordf

Nyanmälningar/nya fastighetsägare

Det har förekommit lite frågor om anslutningar efteråt och nya ägare till fastighet.

När fibern dras till ett område kommer det att finnas kopplingsskåp eller brunnar där kommer det att finnas möjlighet att koppla in nya tillkommande. Priset har jag däremot ingen aning om. Vi har ju bidrag på 60 %. Grävningskostnaden är dyr, så det kan bero på hur långt det är. Man får offerera varje fall för sig. IP-Onlys policy är att kunna ansluta de som vill.

Om det blir ny ägare som tar över fastigheten t.ex. till våren måste nuvarande ägaren skriva på det bindande anslutningsavtalet, så det räcker inte med intresseanmälan. Sedan får man göra upp om hur likviden ska betalas, fakturan på 16900kr kommer först när inkopplingen är klar.

Lägesuppdatering 2015-10-04

"Nu är det inte långt kvar tills ni ska kunna börja beställa en fiberanslutning". Skrev Gustav på byNet.

I onsdags hade vi möte med de flesta områdesansvariga, övriga tänkt imorgon måndag, och presenterade markupplåtelseavtalet som vi måste skriva med de markägare där fibern ska fram. Projektledare är Anders Bengtsson, byNet, han håller på med en sammanställning vilka som behövs.

Vidare visades den tänkta schaktvägen, strax över 27 mil. I ett första skede ska våra områdesansvariga få en länk till fiberkartan där de kan titta på sin del och kommentera om det behöver ändras. De har ungefär två veckor på sig. Sedan har IP-Only/by Net två veckor att så att säga spika den tänkta vägen.

I början av november kommer länsstyrelsen att börja granska ansökningar, de har tagit fram ett system, beslutstillfällen, där de ställer ansökningarna mot varandra, högst poäng beviljas, man håller på så länge budgeten räcker.
Vi ser ut att få ihop ganska höga poäng, så jag är hoppfull. Efter ett positivt beslut kommer byNet att anställa en lokal koordinator, namn finns och påbörja upphandling.

För att man ska kunna starta att gräva måste alla markupplåtelseavtal för området vara klara, samt att anslutningsavtalen är påskrivna.

Vi har nu 684 intresseanmälningar, min förhoppning är att minst 620 av er kommer att underteckna det slutliga avtalet, några pengar ska ni inte betala förrän fibern är inkopplad och ljuset kommit. Sedan kör vi!

Det finns en grov tidsplan, inget om områden, eller om det kommer att kopplas på efterhand eller när allt är klart, troligen det första, IP-Only får inte in några pengar utan har bara kostnader, bidraget betalas ut i efterskott. Totalt är det beräknat att ta 18-24 månader.

Vi är inne i slutfasen av samarbetsavtalet, det fattas bara en bilaga, projektorganisation, men den ska snart vara klar sedan kan vi skriva under.

Mats Larsson
Ordf.

Ansökningsformuläret stängt!

Lämnat över

Nu har vi stängt möjligheten för nya fastigheter att göra ansökan samt lämnat över medlemslistan (683 medlemmar) till byNet/IP-Only.

Fortsättning följer...

Allt om Osby 2015-08-12, nr 13

alltomosby-20150812-nr13


Jag lämnade mitt nummer till Allt om Osby om de ville få tag på mig men de skrev ut det i artikeln. Jag gör detta jobb ideellt och tar ogärna emot frågor på min privata mobil. På dagarna är jag på mitt jobb och på kvällarna hemma hos mina pojkar. Mejla mig istället på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller styrelsen på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om ni har några frågor ni inte kan hitta svar på här så ska vi svara efter bästa förmåga. Tack på förhand! <3

MVH Marie Persson

Lägesuppdatering 2015-06-14

Nu är vi i slutskedet av våra sammarbets- och markupplåtelseavtal med IP-Only. Vid förra mötet med deras representant, var det bara någon formulering vi diskuterade. Nu väntar vi på slutversioner när IP-Onlys jurist kollat avtalen.

Nästa steg blir sedan att sammankalla våra områdesansvariga, som ska gå ut till de av er medlemmar som berörs, för att få markavtalen påskrivna.
Detta gäller tillstånd att gräva ner kanalisation med nödvändig utrustning för ett fungerande fibernät. Vi i föreningen kommer att behålla dessa avtal tills allt är klart med bidrag från Länsstyrelsen.

Användaravtalet kommer ni att skriva med IP-Only, men det blir inte aktuellt förrän bidrag beviljats.

När det gäller bidrag från Länsstyrelsen, har EU godkänt regelverket. Jordbruksverket håller på med att skriva det svenska avtalet, som sedan ska ut på remiss. Man har bedömt att det ska vara klart i mitten av oktober. Innan dess kan inte några beslut fattas. Länsstyrelsen har för avsikt att börja gå igenom inkomna ansökningar i september.

Som ni nog förstår kommer vi inte att få något beslut förrän mot slutet av året. Sedan ska det skrivas era användaravtal, göras upphandlingar, tidsplaner, mm.

Jag vet att det är lång tid från det vi började med projektet, men myndigheter verkar det inte gå att påskynda. Förhoppningsvis ska det bli fart sedan, IP-Only kommer att sätta full fart när det äntligen blir klart från Länsstyrelsen. Under tiden följ oss på vår facebook sida och här.

Vänligen
Mats Larsson

Inget bekräftelsemejl

Vi skickar inte ut något bekräftelsemejl när du gjort din ansökan men gå gärna in några dagar senare och kolla så att det finns en markör på kartan (länk till höger) till ditt hus.

Inloggade områdesansvariga har tillgång till en sökbar karta där mer information om fastigheten finns.

Lägesuppdatering 2015-04-27

Jag vill börja denna min första lägesuppdatering med att tacka Sven-Åke Kristensson för ett gediget arbete. Mycket av avtalet med IP-Only, som nästan är färdigt, kan vi tacka honom för, även om vi i styrelsen följt arbetet och gett synpunkter undertiden. Jag är mycket glad att även i fortsättningen få ha Sven-Åke i ”båten” även om jag vet att hans tid kommer att vara begränsad. Dock kommer han att jobba med att få sammarbetsavtalet klart. Jag kommer till att börja med jobba med markavtalet, som behövs där det ska grävas. Vi har fått ett första utkast från IP-Only, men där är en del som behöver kompletteras, enligt min uppfattning.

Just nu väntar vi på att få en uppdaterad projektering från Gustav på ByNet, som numera ägs av IP-Only. 1 april fick han en uppdaterad lista på våra medlemmar, just nu håller han på med att se över sträckningen. När vi får tillbaka hans förslag ber vi våra områdesansvariga se över sina områden och ge synpunkter, så vi senare kan gräva på lämpliga ställen. När markavtalet är klart kommer områdesansvariga att se till att dessa blir undertecknade. Hoppas ni alla vill hjälpa oss med detta.

Vi har även ett uppdrag att vara IP-Only behjälpliga med att hitta någon lokal projektledare/assistent. Ännu väntar vi på att få en arbetsbeskrivning av IP-Only, men har ni något förslag tar vi i styrelsen gärna mot det redan nu.

Vänligen
Mats Larsson

Lägesuppdatering 2015-04-24

Fibervänner

Tidigare i veckan hade vi årsmöte där vi sammanfattade vad som har hänt, händer och kommer att hända. Ekonomin ser bra ut så någon årsavgift för 2015 kommer inte att tas ut.

Eftersom jag senare i år går in i ett annat ordförandeskap, avgick jag planenligt som ordförande för VO-fiber. Till ny ordförande valdes enhälligt Mats Larsson. Jag önskar Mats all framgång i det fortsatta arbetet. För kontinuitetens skull står jag kvar som suppleant.

Efter årsmötet hade vi en mycket givande frågestund. Frågor och svar kommer att läggas ut på hemsidan.

Jag berättade att slutgiltig beslut om bidragsreglerna tas av EU i juni och att länsstyrelsen kommer i september att prioritera ansökningarna och besluta om vilka som får bidrag i den första omgången. Till sin hjälp har de ett poängbedömningssystem som behandlar tre områden:

  1. Det första är anslutningsgraden permanentboende, dvs. antalet anslutna permanentboende mot hur många det finns i området.
  2. Det andra är totala antalet permanentboende i vårt område.
  3. Det tredje är kompetensen som tex. duktig projektledare, hos den som söker.

Vår utmaning är anslutningsgraden. För att få 3 poäng av 5 måste minst 75% ansluta sig.

Så här ser reglerna ut idag. Fortfarande kan de ändras och EU kan också ha synpunkter. För den som är intresserad kan ni läsa mer på jordbruksverkets hemsida. Bidragen kommer inte att betalas ut förrän tidigast vid årsskiftet, men vi kan starta grävningen tidigare. Bidrag fås för det som gjorts efter dagen för ansökan. Vår ansökan lämnades in strax före årsskiftet 2014-15.

Det som för övrigt händer framåt är att vi ska få klart med avtalen och att få igång den formella anslutningsansökan, som kommer att ske på elektronisk väg. Skrivande av avtal och ansökan kommer att bli "sommarjobbet". Vi meddelar på hemsida, mail och via områdesansvariga när det blir dags. Jag uppmanar alla att inte dra på sin ansökan för i vårt samarbetsavtal med IP-Only har de meddelat att inlämnade ansökningar efter den 1 september kommer att debiteras med 1000:- i administrativ avgift. Skälet är att det kostar att gå in och göra ändringar i det som redan är planerat för grävning. Anslutningsanmälan på hemsidan kommer att öppnas upp igen så fort vi vet hur vi ska ta hand om dem.

Jag uppmanar alla att ställa upp i det fortsatta arbetet med fibergrävningen. Är vi jätteduktiga, alla ställer upp och det är många som ansluter sig så kan anslutningsavgiften sänkas. Det gäller också tvärtom, dvs. då är risken för en höjning stor. Det här är ett jättetillfälle för oss på landsbygden att få ett mycket bättre liv till en rimlig peng. Men det förutsätter att vi alla ställer upp, EU ger oss 60% i bidrag och det vi kan göra är att med gemensamma ansträngningar se till att fiberarbetet blir så kosteffektiv som möjligt. Vi har tyvärr inte mailadress till alla våra medlemmar. Ni som inte gjort detta uppmanar jag att lämna in den till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Avslutningsvis tackar jag för det här tiden. Det har varit jätteroligt att jobba med er alla och med en så kompetent styrelse. Jag önskar all framgång i det fortsatta arbetet.

Trevlig helg!
Önskar
Sven-åke

Lägesuppdatering 2015-03-27

Fibervänner!

I veckan hade vi ett styrelsemöte där vi gick igenom läget och förberedde årsmötet som hålls den 21 april.

Vi jobbar med att kolla upp de sista, vad vi vet, fastighetsägare som vill bli fiberanslutna. Den första april skickar vi över en uppdaterad lista på våra fiberintresserade medlemmar till ByNet som kommer att uppdatera den prospektering som gjordes för 1.5 år sen.

Denna uppdatering kommer dels att skickas till Jordbruksverket/Länsstyrelsen som komplettering till vår ansökan och dels till alla områdesansvariga för synpunkter beträffande fiberdragningen. Mer instruktioner till områdesansvariga senare.

Detta innebär att ni som ännu inte har bestämt er har fram till den 31 mars att anmäla er till erbjudandet om 18100:- i anslutningsavgift. Det går att anmäla senare men till en extra administrativ kostnad.

Vid mötet med IP-Only igår kunde vi konstatera att till nästan 100% säkerhet kommer anslutningskostnaden att landa på 18100:-. vilket jag är jätteglad över att kunna informera er om.

Inför årsmötet saknar vi fortfarande någon som är villig att vara med i styrelsen. Vi är ett kompetent och glatt gäng så tveka inte att höra av er till någon i styrelsen för intresse av ett styrelseuppdrag.

Ha en trevlig helg!

Hälsar
Sven-åke
Ordf

Kallelse till årsmöte 2015

Du som medlem i Visseltofta Osby Fiberförening kallas härmed till ordinarie årsmöte
tisdag 21 april klockan 19:00 i Visseltofta Hembygdsgård.

pdfLadda ner dagordning »

Ärenden till årsmötet skall skriftligen anmälas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast en vecka före mötet, dvs senast 14 april.

Vi tänkte att bjuda på fika och vill därför gärna veta hur många som kommer. Skicka gärna din anmälan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast torsdag 16 april.

Lägesuppdatering 2015-02-20

Fibervänner!

Tidigare i veckan hade vi ett styrelsemöte där vi gick igenom läget.

Beträffande områdesansvariga har vi fått nya kandidater för Visseltofta med omnejd, men tyvärr återstår fortfarande en områdesansvarig från Holmö. Ni vill väl ändå vara med?

Jag hoppas att alla som vill vara med på "fibertåget" har haft kontakt med er områdesansvarig. Om inte gör det direkt till vederbörande eller till styrelsen för om någon vecka kommer vi att göra en uppdatering av fiberdragningen i området. Tänk också på att inte vara taktisk med vänta tills när grävmaskinen passerar, eftersom det kommer att kosta några tusenlappar extra.

På mötet diskuterade vi också kandidater till lokal projektledare. Har ni förslag på någon så hör gärna av er till styrelsen. Projektledaren samordnar grävningarna och blir avlönad.

Med dessa ord önskar jag er alla en trevlig helg!

Hälsar
Sven-åke K
Ordf

Det finns inga dummar frågor, men...

Vi som sitter i styrelsen gör detta helt ideellt och vi får lägga mycket tid på att svara på frågor. Vi förstår att alla medlemmar har många frågor och funderingar och vi svarar gärna på era frågor i mån av tid. Dock önskar vi gärna att ni läser vår sida "Vanliga frågor" eller kontaktar din områdesansvarig först innan ni mejlar oss.

Tack på förhand! ♥