Lägesrapport 2016-03-20

Den 13 mars gick tiden ut för våra medlemmar att beställa fiber för 16900 kr. De flesta har skickat in beställningen till Uppsala, där ligger man efter med att registrera, minst en vecka till tar det för att alla ska finnas registrerade.

Jag fick en avstämning i torsdags 17/3, där kan jag se att av 687 möjliga har 443 beställt. (64%) av de 248 som är kvar har jag anmärkt fritidshus på 77 st. Alltså är det 171 permanentboende kvar, Jag hoppas att de flesta verkligen har beställt. Vi höjde vår anslutningsgrad till 87% för att stärka våra möjligheter att få bidraget. Vi behöver då nå 515 st för att klara de krav Jordbruksverket har ställt för att få hela bidraget.

Nu finns en möjlighet för övriga inom vårt område att beställa för 17900 kr Hoppas det kommer till några. Eftersläntrare när vi slutprojekterat kommer att få betala betydligt mer.

Kallelse till årsmöte 2016

Du som medlem i Visseltofta Osby Fiberförening kallas härmed till årsmöte
tisdag 19 april klockan 19:00 i Visseltofta Hembygdsgård.

pdfLadda ner dagordning »

Ärenden till årsmötet skall skriftligen anmälas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast en vecka före mötet, dvs senast 12 april.

Vi tänkte att bjuda på fika och vill därför gärna veta hur många som kommer. Skicka gärna din anmälan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast torsdag 14 april.

Beställa fiber

Nu har tiden för att beställa fiber för våra medlemmar gått ut. Skulle någon ha missat hör av er snarast.
Det har skickats ett brev med riktat erbjudande till hushåll som bor inom vårt område och inte gjort intresseanmälan. Priset är då 17900kr, samma villkor. osbystadsnat.se /Anslut dig/Beställ fiber

Vi har fått många frågor om anmälan kommit in och om det kommer någon bekräftelse.
Vi kan inte se vilka som kommit in, IP-Only kommer att skicka bekräftelse, men ligger en till två veckor efter med registreringen. Det sköts på kontoret i Uppsala. I fredags var det  420 registrerade. 

Anmälan till vårt fibernät.

Hej är du medlem och inte skickat in anmälan om fiber ännu, kan du använda länken nedan för att beställa.
http://osby.ip-only.se/formular
Det måste vara gjort senast söndag 13/3, sedan ändras priset till 17900

Ni som INTE är medlem och som vill efteranmäla er för att få fiber.
Brev kommer att skickas ut till fastigheter i närområdet på fredag 11/3.
Från måndag 14/3 kan ni använda länken att beställa fiber till er fastighet, fast innom vårt område.

Uppdatering 2016-02-25

Jag pratade med Länsstyrelsen idag, första beslutsdatum 12 april ligger kvar. Jordbruksverket kommer att släppa dataprogrammet som ska användas i början av mars, så de får det stressigt på Länsstyrelsen med att få in alla ansökningar.

Den 6:e mars kommer man att stänga för ändringar i ansökningar. Efter dess är det inget att göra. Vår ansökan ser rätt bra ut, vi har max poäng och har sagt att vi beräknar ansluta 564 fastigheter av de 661 som enl. SCB ska finnas inom vårt markerade område. Det räknas tyvärr bara permanentboende. Detta skulle ge en anslutningsgrad på 85,3%.

Länsstyrelsen har fått in många ansökningar, hur många av dessa som har maxpoäng kan jag inte se. Intresset har varit mycket större än vad man trott så pengarna kommer inte att räcka. Hög anslutningsgrad är ett måste.
Varför inte dra till då? Jo Jordbruksverket har bestämt att om man inte når det man sagt minus tiopoäng multiplar mister man lika mycket av bidraget upp till femtio procent. Vår anslutningsgrad bygger helt på era intresseanmälningar, så om alla skriver på anslutningsavtalet skulle vi kunna höja vår siffra om vi vet att vi har 80% kan vi alltså höja till 89% utan att riskera avdrag.

 
Anslutningsavtalet

Ni som är medlemmar i Visseltofta Osby fiberförening har fått ett utskick från IP-Only där ni tecknar anslutningsavtal.

Priset är som vi har kommit överens om 16900kr, ni gräver själva från trädgårdsgränsen till huset men allt material upp till 100m ingår. Skulle ni ha längre än så, borde det gå att "låna" av grannen.

Det har olyckligtvis blivit två olika datum i brevet, under installation står 2016-02-28, på andra sidan står 2016-03-13. Det är det senare datum som gäller, men skicka gärna in så fort som möjligt vi kan justera i vår ansökan till i början av mars, som det ser ut nu. En högre anslutningsgrad gör att vi kommer högre upp i listan av ansökningar. Skulle någon inte fått erbjudandet och vet att ni är medlem (betalt in 100kr) hör snarast av er till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jag har fått en del synpunkter

1. Priset om ni vill delbetala. Detta är ett upplägg IP-O har med Handelsbanken finans. Det kan tyckas dyrt, men med  tanke på ett inblanco lån är det inte högre än andra.
Jag har pratat med Gunilla Bengtsson, chef för sparbanken i Osby, hon sa "skicka in dem till oss så ska vi se vad vi kan göra". Givetvis är detta enskilda förhandlingar inget vi kan påverka. Någon har redan lån som kan höjas, eller få en checkkredit eller kort där man kan dela upp betalningen. Berätta att det är till fiber. (Ingen faktura ska komma innan det är ljus i fibern hos er).

2. Punkt 8 i avtalet. Juridisk person är inte vi, våra medlemmar får ansess som privatpersoner, det är fastigheten vi har i rullarna. Även om man driver företag kan man alltså vara privatperson.

3. Punkt 10 i avtalet. Kan vara svårtolkad, skrivningen i våra markupplåtelseavtal ser lite annorlunda ut. Jag har tagit upp frågan med IP-Only, som kommer att låta jurist se på det. Samtidigt är detta allmänna vilkor som har använts i mängder av avtal bl.a stadsnätet. Vid skada ni inte vållat borde inte ansvaret ligga hos den enskilde, en dålig jämförelse, om ett träd skulle blåsa ner över en elledning är det inte markägarens ansvar, men om han råkar fälla ett träd över ledningen får han stå för kostnaderna.

För de som finns i närheten men inte är medlemmar kommer ett erbjudande att skickas ut, troligen inte innan vår kampanj är avslutad. Priset blir då 17900kr, vad som sagts till mig.

Mats Larsson 

Från mötet med områdesansvariga 26/1

Mötet med våra områdesansvariga igår var välbesökt.
Micke visade senaste fiberkartan och svarade på frågor, även enskilda diskussioner med honom förekom.

Jag presenterade Jordbruksverkets regelverk, hur Länsstyrelsen tänker gå till väga vid beslut om bidrag och lite om vår ansökan.
Vi hade en bra diskussion om markupplåtelseavtalet, det framkom flera frågor att ta upp med IP-Only. bl.a om hur hantera vägsamfällighet.

Denna vecka är det tänkt att ni som är medlemmar ska få anslutningsavtalet, IP-Only vill ha det påskrivet senast 28/2, men vänta inte till sista dagen.
Det finns fortfarande möjlighet under februari att justera vår ansökan, om vi ser ett bra deltagande kan vi möjligen höja vår anslutningsgrad, som är viktig för att få bidraget.

Tack Mikael för den goda Wisseltofta tårtan

Mats

Kallelse möte områdesansvariga

VOFibers styrelse kallar alla områdesansvariga till informationsmöte:

Tisdag 26 januari kl 19:00 i Visseltofta Hembygdsgård.

Agenda

Mikael Svensson:
  • Presenterar senaste utgåvan av fiberkarta över tänkt sträckning.
Mats Larsson:
  • Informerar om länsstyrelsens tänkta beslutssätt och det regelverk som, efter Jordbruksverkets beslut, trädde i kraft den 14 december 2015.
  • Hantering av markupplåtelseavtalet, reviderad tidsplan.
  • Vad händer med anslutningsavtalet, samt hantering av nya intresserade efter 31 augusti 2015.
Vi bjuder på fika med Wisseltofta tårta.

Varmt välkomna!

Uppdatering 15-12-18

Den 14 december började regelverket/förordningen för fiberstöd att gälla, bara två år försenad.
Nu ska det IT-program Länsstyrelserna ska använda för at utvärdera ansökningar bli klart.
Jordbruksverket har sagt feb/mars 2016, innan dess kan inte Länsstyrelsen i Skåne börja granska de ca 50 kompletta ansökningar man fått in. Vi har uppnått höga poäng så förhoppningarna är ett positivt besked senast i den andra beslutsomgången.

Vi i VOFiber väntar nu på att beställningarna på fiber ska komma in. IP-Only har uppdragit åt tryckeriet att skicka anslutningsavtal till alla er 656 som har lämnat intresseanmälan. Jag hoppas att de flesta av er kommer att beställa fiber.

Den 15 december var slutdatum för våra områdesansvariga att granska och diskutera ändringar av fiberdragningen med Micke Svensson.  Micke har varit ute på flera platser och tittat, han har minskat schaktsträckan med drygt två mil. Nu håller han på att slutföra arbetet med fiberdragningen. Givetvis kan nya ändringar tillkomma, dels nu, dels när vi börjar gräva.  Inom snar framtid kommer våra områdesansvariga att få ett mejl med den senaste kartan. Tyvärr kan vi inte publicera den för alla.
Vi planerar att hålla ett möte med våra områdesansvariga i slutet av januari 2016, där Micke kommer att presentera kartan. Senast i februari bör vi ha alla markupplåtelseavtal påskrivna och klara.

I dagarna har ett beställningserbjudande skickats till de som tillhör det utökade stadsnätet, samtidigt har de tagits bort från VOFiber.  IP-Only vill ha svar senast 16-01-07 för att sedan kunna projektera utbyggnaden.  Man beräknar komma igång under våren och vara klara under sommaren.  För övriga i VOFiber hoppas vi komma igång under 2016 för att vara klara 2017.

Till sist         God  Jul och ett Gott Nytt År

Mats

Uppdatering

Trots de besked Jordbruksverket och Länsstyrelsen gett, sitter vi inte och rullar tummarna. Micke Svensson håller, på uppdrag av byNet, på att justera schaktvägar med synpunkter från våra områdesansvariga. Den 15 december är det tänkt att han ska fått alla ändringar. Sedan ska byNet göra en lista på vilka det behövs markupplåtelse avtal med.

Jag har efter flera påstötningar fått en kopia av vår ansökan. Den visar att vi har ett stort område och ganska spitt. Prel. är det över 25 mil fiberdragning. Vår anslutningsgrad är ganska hög, ändå saknas det en del fastigheter.

Nästa vecka ska vi träffa IP-Only för att diskutera hur vi ska få med fler av de hushåll som ännu inte visat intresse. Kommer de till när vi håller på att gräva kan det bli problem, har ni någon i er närhet uppmana dem att kontakta oss.
Mats LarssonKaos när staten stöttar fiberutbyggnad

Några tidningar har uppmärksammat att fiberstödet har stött på problem. "Inte en krona av de 3,25 miljarder i stöd för 2014-20 har betalats ut", konsterterar NyTeknik.  Inte så konstigt, för att bevilja någon bidrag måste Länsstyrelsen ta beslut och för att göra det måste Jordbruksverket, som har regeringens uppdrag, skriva en förordning.

Man skulle haft regelverket färdigt januari 2014. September 2014 öppnade man för ansökningar, som man sa, för att inte tappa fart. I maj/juni 2015 presenterades förslaget för EU som godkände nästan omgående. Nu skulle förordningen skrivas och skickas ut på remiss, den 8:e oktober skulle Jordbruksverket ta beslut.  Men Konkurrensverket klagade.  Man har skjutet fram beslutsdatum några gånger, nu ska den omskrivna förordningen återigen på remiss , den 8 december flaggar man för beslut.

Fast då får ingen ha synpunkter, vilket är troligt. Man har också tagit fram ett dataprogram för ansökningar som inte verkar färdigt. Länsstyrelsen kan t.ex. inte se ändringar i ansökan förrän jan/feb 2016, rutiner för utbetalningar saknas.
Jag väntar bara att Länsstyrelsen ska flytta fram sitt första beslutsdatum 15 december, tvivlar på att de på bara en vecka, (om nu Jordbruksverket kommer till skott), kan börja hantera våra ansökningar.
Det enda vi kan göra är att vänta och få finprojektering, (byNet jobbar med den nu) och skriva markavtal för de marker vi behöver gräva på.

IP-Only jobbar med anslutningsavtalet och har för avsikt att mejla alla som har gjort intresseanmälan. Jag återkommer i den frågan.

Mats Larsson

Områdesutökning av stadsnätet

När Osby kommun och IP-Only bestämde gränserna till stadsnätet tog man inte hänsyn till vad som betecknas som tätort enl. SCB.  Jordbruksverkets anvisningar är tydliga, tätort kan inte få bidrag för fiberutbyggnad och SCB:s kartor gäller. Detta uppmärksammade vi i VOFiber redan i februari.

I juli skickade vi en skrivelse till Osbys kommunledning där vi påtalade problemet.  De vi kallar gråzoner har inte fått erbjudande att delta i stadsnätet, men kommer inte att kunna få något bidrag till anläggning av fibernät.
Kommunledningen har tagit upp ärendet. De har nu bestämt att SCB:s kartor över tätort ska gälla.

I slutet av oktober lämnade IP-Only offert till kommunen på att utöka stadsnätet med berörda fastigheter.  Ärendet finns med på Kommunstyrelsens ledningsutskotts möte den 9/11. Totalt gäller det ca 230 fastigheter i Osby, Killeberg och Lönsboda.
I Osby är det främst delar av Marklunda, Ebbarp, Sibbarp och Hasslaröd som berörs.
Om kommunstyrelsen antar IP-Onlys offert kommer berörda fastigheter att få ett erbjudande från IP-Only att tillhöra stadsnätet.
Mats Larsson

Vad händer närmast?

Länsstyrelsen i Skåne har beslutat att dela ut 40% av sin budget i mitten av december.
Man går igenom kompletta ansökningar inkomna senast 2015-10-21. De med högst poäng beviljas bidrag, så länge pengarna räcker.
Förutsättningen är att Jordbruksverket fastställer föreskrifterna senast i slutet av november.

Efter beslut av EU att godkänna det svenska regelverket, ska Jordbruksverket skriva föreskrifter, som efter remiss skulle beslutas den 8:e oktober. Tyvärr fanns det synpunkter, så man ska justera och skicka ut på ny remiss.

Om november håller och inte poängsättningen ändras (man poängsätter ansökningarna främst efter två kriterier, hur många möjliga permanentboende hushåll det finns inom definierat område, vilken anslutningsgrad av dessa hushåll man har), beräknar Länsstyrelsen fortfarande göra en första beslutsomgång i december, resten av budgeten kommer man att dela ut i april 2016.
Så för närvarande väntar vi.

Undertiden fortsätter vi och våra områdesansvariga att jobba med att få schaktvägar och markavtal klara.

Mats Larsson

Avtal med IP-Only

Avtal
I måndags skrevs äntligen avtal mellan IP-Only (Bo Malmqvist, stadsnätschef) och VOFiber (Mats Larsson, ordförande & Mikael Pettersson, kassör).

Lägesuppdatering 2015-10-11

Nu har de sista pusselbitarna fallit på plats, så vi kan gå ut med anslutningsavtalen.

Det vi har diskuterat sista tiden är slutgiltigt pris och hur inkoppling ska ske.

Som alla vet, har priset sen tidigare angetts till 18 100 kr (ink. moms), med egen grävning från trädgårdsgräns. Viss rabatt erbjöds dem som själva tar upp hål i huset. Man sätter då en box på utsidan av väggen dit fibern dras. Sedan kopplar man till en andra box på insidan, där ni sedan kopplar upp dator, mm.

Det har varit problem med detta förfaringssätt, så nu drar man fiber direkt till boxen på insidan. Så har man gjort på stadsnätet i Osby. Då tar de som gör inkopplingen upp hålet.

Vi vill också ha denna bättre uppkopling, så vi har begärt prisdiskussion med IP-Only.

I tisdags på vårt styrelsemöte beslutade vi att anta ett sista bud från IP-Only, vilket innebär att alla betalar 16 900 kr (inkl. moms), fortfarande med egen grävning från trädgårdsgräns. Detta är samma pris som de på stadsnätet fick betala, efter rotavdrag.

Mats Larsson
Ordf. VO-Fiber

Kallelse till områdesansvariga

Samtliga områdesansvariga i VOFiber kallas till Hembygdsgården i Visseltofta onsdagen den 30:e september kl 18:00!

Vi kommer att presentera det markupplåtelseavtal vi har förhandlat fram och den slutgiltiga dragningen av fiber. Ni kommer att få karta över delar av området där ni har möjligheter att komma med synpunkter. Det är alltså mycket viktigt att ni kan närvara. Vi har i dagsläget fått in anmälningar från 28 stycken men saknar fortfarande svar från några stycken områdesansvariga. Var vänliga att omgående kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Några har meddelat att de ej kan deltaga den 30 september och vi kommer att ha eget möte med er, dock utan medverkan av IP-Only och byNet.

Lägesuppdatering 2015-08-27

Hoppas ni alla haft en bra sommar. När det gäller vårt arbete har det mest varit ledigt. Vi hade ett möte med IP-Only, där vi gick igenom de olika avtalen. Markavtalet är klart och godkänt. Samarbetsavtalet är med godkänt, men där saknar vi bilagor. Vi har fått datum att alla, utom den tänkta schaktvägen, ska vara klara den 1/9. När det gäller schaktvägen kommer vi att stänga för anmälningar nu den 30/8, sedan ska ByNet justera. Därefter kommer vi och våra områdesansvariga att se över och föreslå ev. ändringar. Anslutningsavalet mellan er och IP-Only har vi läst igenom och har inga synpunker på.

Vi kommer att möta våra områdesansvariga i september för att tillsammans med IP-Only och ByNet gå igenom markavtalet och kartor. Sedan kommer våra områdesansvariga besöka berörda för att få markavtalen påskrivna. Dessa avtal är mellan markägaren och IP-Only, men vi har ansvaret att de blir klara. Vi kommer att behålla dem och lämnar över till IP-Only först när bidraget är klart.

Jordbruksverket håller på med skrivning av bidragsreglerna, klara i oktober, innan dess kan inte länsstyrelsen ta några beslut. Vi hoppas på besked i slutet av året. Innan dess ska vi ha så mycket som möjligt klart.

IP-Only kommer att skicka ut bindande anslutningsavtal efter 1/10. Jag hoppas att de flesta av er medlemmar kommer att skriva på. Inget ska betalas förrän fibern är installerad, men de behöver veta om någon faller bort.

En fråga vi också jobbar med är de gråzoner kommunen lyckats skapa när de avtalade med IP-Only om stadsnätet. Den frågan ligger för närvarande på kommunledningens bord.

Mats Larsson ordf. VO-Fiber

Lägesuppdatering 2015-07-17

Sommaren står inför dörren, så även semestern.

Det som hänt sedan min förra lägesuppdatering är att vi i styrelsen godkänt avtalen med IP-Only.

Markupplåtelseavtalet är egentligen deras, men då det finns som bilaga i vårt sammarbetsavtal har vi haft en hel del synpunkter på dess innehåll. Detta avtal är även godkänt av IP-Onlys jurist.

Vi väntar på övriga bilagor för att kunna underteckna samarbetesavtalet.

Klart är att ByNet kommer att hålla i byggnaden av fibernätet, de har utsett en projektledare, men inte gett oss något namn ännu. Vi ska hjälpa till att ta fram namn på en lokal projektkoordinator som ska vara till hjälp och som avlönas av IP-Only.

Närmast väntar vi på att Jordbruksverket ska bli klara och Länsstyrelsen kan börja granska ansökningar.

Önskar er alla en skön sommar.

Mats Larsson
Ordf.

Träffade IP-Only i dag för att diskutera vår ansökan

Anslutningsavtalet gick till 676 adresser, inkl. fritidsboende, av dessa har 299 svarat 1 mars, alltså 44 %, (men det är ju tid kvar). Om några veckor kommer ett riktat utskick till ungefär 270 fastigheter som inte har anmält intresse till oss, till något högre pris. Skulle ni inte fått något av dessa erbjudanden till slutet av april, hör av er om ni vill vara med.

Nu är det satt 564 permanentboende vid projektets slut, alltså 85,3%, så vår ansökan ser bra ut.
Men det  finns inte pengar till alla ansökningar. På Länsstyrelsen Skånes sida för offentligt samråd finns 64st ansökningar, men värdet är flera gånger de medel man blivit tilldelad.

Vi lekte lite med siffror.
Ska man se till statistik blev Osbystadsnät kring 60 %.  Det utökade stadsnätet ungefär 50 %, (många av dessa var ju inte medlemmar).
För att nå 90 % skulle det behövas 595st permanentboende, Även de 150-170 medlemmar som är fritidsboende får bidrag, men kan inte räknas in i anslutningsgraden enl. Jordbruksverkets bestämmelser

Nu hoppas jag alla hjälper till att få med dessa anslutningar
Mats
Ordf. VO Fiber

Förtydligande

Det har varit någrar som har påtalat att en näringsidkare inte kan ses som privatperson. Som en skrev, äger man skog  deklarerar man näringsbilagan och är juridisk person.
Det här är klurigt, egentligen ska man pröva med civilrätt, enligt skattemyndigheten gäller:
Du är inte juridisk person, det är firman som är det.  Egenföretagare ska hålla isär firma och privat ekonomi.
Alltså kan du sluta avtal som privatperson med ångerrätt, delbetalning mm.
Oseriösa försäljare försöker sälja företagstjänster till ditt företag, där det inte finns ångerrätt.
Du drar in fiber och installerar som privatperson, du lyfter inte moms.

Uppdatering 16-02-04

Utskicket av Anslutningsavtal har blivit försenat, nu ska det tryckas och skickas ut, slut datum för anmälan blir framflyttad till den 13 mars.

Jag vill trycka på att ni inte väntar utan skicka in, helst i mitten av februari, vi behöver kunna se hur stor uppslutningen är i slutet av februari, för att ev. kunna justera anslutningsgraden av permanentboende i ansökan, idag är vi klart över gränsen på 85 %, för att få max poäng, men det är bra om den kan höjas mot 88-89 %. Enl. regelverket måste man nå upp till det man satt -9 % då projektet är färdigt, annars bli det avdrag på bidraget.

Nu undrar ni kanske varför det är viktigt att komma högre. Senaste uppdateringen på Länsstyrelsen sida, visar att de har ansökningar för 873,3 mkr och 192 mkr att dela ut. Så tekniskt sett räcker pengarna till 22 % av alla 91st kompletta ansökningar. Man jobbar på att få mer pengar, eller hur man ska prioritera ansökningar.

Detta problem är inte unikt för Skåne, så något måste hända om man ska nå riksdagens mål med att 90 % av landsbygden ska ha möjlighet till fiber år 2020. 

Mats Larsson
Ordf.

Gott nytt 2016

Så har man börjat skriva 2016. Äntligen ska det hända något under året, så mycket vet jag

Det finns ett regelverk, nu kan Länsstyrelserna börja jobba. Det förekom ett par ändringar i sista stund, detta kan påverka en del ansökningar därför måste det lämnas tid att justera. För vår del ser jag dessa ändringar som possitiva, de ökar våra chanser. För att få höga poäng och därmed komma först sätter vissa hög anslutningsgrad, nu kan det straffa sig de kan gå miste om 10-50 % av bidraget. För vår del har vi en ärlig anslutningsgrad så jag kan inte tänka mig att vi drabbas, då måste många av er tacka nej nu i 11:e timmen. Det är anslutningsgraden vid avslutat projekt som gäller. 

Anslutningsavtalet är på väg till alla ni som är medlemar, byNet har skrivet ett följebrev, detta har försenat utskicket.
enligt Bo ska de vara ute snart, 28/2 är slutdatum för att svara. Detta är alltså ett viktigt datum.

Det finns en karta över tänkt fiberdragning. Vi hade satt 15/12-15 för ändringar, för någon dag sedan skickades kartan till våra områdesansvariga. Den 26 januari har vi bjudet in dessa för en genomgång. Även Markupplåtelse- avtalen är på gång, det finns en förteckning fast den ska revideras. Senast den 30/3 vill vi ha alla markupplåtelse avtal klara.

Den 12 april kommer Länsstyrelsen ha en första beslutsomgång och då dela ut ca 40 % av medel, kanske vi kan finnas med, om inte blir det resten i juni. Om det nu inte ändras igen.

Mats Larsson 

Årets sista uppdatering

I dag kunde jag läsa på Länsstyrelsens hemsida för bredbandsutbyggnad, att på grund av ändrade regler och förutsättningar flyttar man fram första beslutsdatum till 12 april och andra till juni 2016. Man ska ge tillfälle till de som i sina ansökningar har satt orealistiska mål med anslutningsgraden att justera. Skulle man inte leva upp till det man satt minskas bidraget med max 50 %. även någon annan ändring kan förekomma.
Det är inget som oroar oss, vi har strax över 85 % i vår ansökan (ger maximalt med poäng). Sedan vi fått stryka en del fastigheter som istället kommer att tillhöra stadsnätet saknar vi ca 30 fastigheter, dessa tror vi ska komma med, om inte förr, så när byNet stakar ut sträckningen.  Jag har förhoppning att ni som skickat in intresseanmälan kommer att kvarstå. 
Som det ser ut nu kommer vi inte att veta vad som händer med vår ansökan förrän senast i juni 2016. Innan dess ska vi se till att mark- och anslutningsavtalen blir klara.

Om någon hört att anslutningsavtalet skulle vara inne 7 januari 2016, så vill jag förtydliga att det gäller det utökade stadsnätet. Alla berörda fick sitt erbjudande ett par veckor innan jul. Våra anslutningsavtal ligger på tryckeriet och ska skickas ut därifrån.

Till sist vill jag önska Er Alla


                 Bildresultat för gott nytt år animerat

Mats Larsson

God jul

fiberjul

Inget besked i år tyvärr

Vi hade hoppats på ett första svar hur vår ansökan ligger till, men eftersom Jordbruksverket strular får nu Länsstyrelsen flytta fram sitt första beslutsdatum. Det blir inte förrän 11 februari 2016. Håll alla tummar att Jordbruksvärket (stavar som det borde vara) inte försenar igen.
Mats

Gråzonerna borta

Kommunstyrelsens ledningsgruppsmöte i går 9/11 antog IP-Onlys offert.
Alla fastgheter inom områden i Osby, Killeberg och Lönsboda kommer att få erbjudande att gå med i stadsnätet, 30% antagande krävs för att man ska bygga.
Priset sätts till samma som stadsnätet 19900kr, sedan kunde man få rotavdrag och betalade då 16900kr.  Även nu kommer man att kunna utnyttja rot men då med max 30%. 

IP-Only

Det har förekommit en disskusion i vår Facebook grupp om fiber och IP-Only. En fråga jag sett är "Vem är IP-Only" De äger redan ett större stamnät i Nordenoch flera stadsnät. Här kan ni som är intresserade läsa mer http://www.ip-only.se/var-infrastruktur/fibernat/

MatsKort information

Vi har en Facebook sida där jag ibland skriver, vad jag förstår måste man logga in på Facebook för att kunna läsa, så i framtiden ska jag skriva korta kommentarer här.

Just nu väntar vi på instruktioner hur ni ska hantera anslutningsavtalet med IP-Only. Detta måste skrivas under för att vi ska kunna slutföra projekteringen. Inget ska betalas nu, först när det är inkopplat och ljus i fibern.
Mats Larsson

Nyanmälningar/nya fastighetsägare

Det har förekommit lite frågor om anslutningar efteråt och nya ägare till fastighet.

När fibern dras till ett område kommer det att finnas kopplingsskåp eller brunnar där kommer det att finnas möjlighet att koppla in nya tillkommande. Priset har jag däremot ingen aning om. Vi har ju bidrag på 60 %. Grävningskostnaden är dyr, så det kan bero på hur långt det är. Man får offerera varje fall för sig. IP-Onlys policy är att kunna ansluta de som vill.

Om det blir ny ägare som tar över fastigheten t.ex. till våren måste nuvarande ägaren skriva på det bindande anslutningsavtalet, så det räcker inte med intresseanmälan. Sedan får man göra upp om hur likviden ska betalas, fakturan på 16900kr kommer först när inkopplingen är klar.

Lägesuppdatering 2015-10-04

"Nu är det inte långt kvar tills ni ska kunna börja beställa en fiberanslutning". Skrev Gustav på byNet.

I onsdags hade vi möte med de flesta områdesansvariga, övriga tänkt imorgon måndag, och presenterade markupplåtelseavtalet som vi måste skriva med de markägare där fibern ska fram. Projektledare är Anders Bengtsson, byNet, han håller på med en sammanställning vilka som behövs.

Vidare visades den tänkta schaktvägen, strax över 27 mil. I ett första skede ska våra områdesansvariga få en länk till fiberkartan där de kan titta på sin del och kommentera om det behöver ändras. De har ungefär två veckor på sig. Sedan har IP-Only/by Net två veckor att så att säga spika den tänkta vägen.

I början av november kommer länsstyrelsen att börja granska ansökningar, de har tagit fram ett system, beslutstillfällen, där de ställer ansökningarna mot varandra, högst poäng beviljas, man håller på så länge budgeten räcker.
Vi ser ut att få ihop ganska höga poäng, så jag är hoppfull. Efter ett positivt beslut kommer byNet att anställa en lokal koordinator, namn finns och påbörja upphandling.

För att man ska kunna starta att gräva måste alla markupplåtelseavtal för området vara klara, samt att anslutningsavtalen är påskrivna.

Vi har nu 684 intresseanmälningar, min förhoppning är att minst 620 av er kommer att underteckna det slutliga avtalet, några pengar ska ni inte betala förrän fibern är inkopplad och ljuset kommit. Sedan kör vi!

Det finns en grov tidsplan, inget om områden, eller om det kommer att kopplas på efterhand eller när allt är klart, troligen det första, IP-Only får inte in några pengar utan har bara kostnader, bidraget betalas ut i efterskott. Totalt är det beräknat att ta 18-24 månader.

Vi är inne i slutfasen av samarbetsavtalet, det fattas bara en bilaga, projektorganisation, men den ska snart vara klar sedan kan vi skriva under.

Mats Larsson
Ordf.

Ansökningsformuläret stängt!

Lämnat över

Nu har vi stängt möjligheten för nya fastigheter att göra ansökan samt lämnat över medlemslistan (683 medlemmar) till byNet/IP-Only.

Fortsättning följer...

Allt om Osby 2015-08-12, nr 13

alltomosby-20150812-nr13


Jag lämnade mitt nummer till Allt om Osby om de ville få tag på mig men de skrev ut det i artikeln. Jag gör detta jobb ideellt och tar ogärna emot frågor på min privata mobil. På dagarna är jag på mitt jobb och på kvällarna hemma hos mina pojkar. Mejla mig istället på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller styrelsen på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om ni har några frågor ni inte kan hitta svar på här så ska vi svara efter bästa förmåga. Tack på förhand! <3

MVH Marie Persson

Lägesuppdatering 2015-06-14

Nu är vi i slutskedet av våra sammarbets- och markupplåtelseavtal med IP-Only. Vid förra mötet med deras representant, var det bara någon formulering vi diskuterade. Nu väntar vi på slutversioner när IP-Onlys jurist kollat avtalen.

Nästa steg blir sedan att sammankalla våra områdesansvariga, som ska gå ut till de av er medlemmar som berörs, för att få markavtalen påskrivna.
Detta gäller tillstånd att gräva ner kanalisation med nödvändig utrustning för ett fungerande fibernät. Vi i föreningen kommer att behålla dessa avtal tills allt är klart med bidrag från Länsstyrelsen.

Användaravtalet kommer ni att skriva med IP-Only, men det blir inte aktuellt förrän bidrag beviljats.

När det gäller bidrag från Länsstyrelsen, har EU godkänt regelverket. Jordbruksverket håller på med att skriva det svenska avtalet, som sedan ska ut på remiss. Man har bedömt att det ska vara klart i mitten av oktober. Innan dess kan inte några beslut fattas. Länsstyrelsen har för avsikt att börja gå igenom inkomna ansökningar i september.

Som ni nog förstår kommer vi inte att få något beslut förrän mot slutet av året. Sedan ska det skrivas era användaravtal, göras upphandlingar, tidsplaner, mm.

Jag vet att det är lång tid från det vi började med projektet, men myndigheter verkar det inte gå att påskynda. Förhoppningsvis ska det bli fart sedan, IP-Only kommer att sätta full fart när det äntligen blir klart från Länsstyrelsen. Under tiden följ oss på vår facebook sida och här.

Vänligen
Mats Larsson