Rapport 170505

Då har det gått en månad sedan vi fick besked att vi fått bidrag från Länsstyrelsen. Det arbetas förmodligen hos IP-Only, men det har inte framkommit något från dem. Länsstyrelsen har kallat IPO till ett möte, men jag har inte hört något från det. Ska kolla upp under närmaste tiden.

IPO kommer att bygga ett fibernät i hela Osby kommun, i två projekt enl. bidrag, men det kommer troligen att bli någon samordning. De vill se till att alla hushåll i kommunen blir erbjuden fiber så nu arbetar man med att kartlägga. Sedan är det upphandlingarna som ska klaras av.

Jag har ställt krav om att bli presenterad en tänkt organisationsplan, där vi enl. vårt avtal ska finnas med, samt en grov tidsplan. Vårt arbete är att bistå och att se till att privata markavtal skrivs. De flesta finns klara i vårt förvar. Närmast blir att följa upp att alla är klara till den stäcka som ska grävas. Till hjälp har vi våra duktiga områdesansvariga.

Gruppen med kommunens IT-chef, och någon politiker, samt representanter från de olika fiberföreningarna finns kvar, vi vill ha ett forum att diskutera och att även kommunen, som har eget avtal med IPO, finns med. Nästa möte är tänkt till 17:e maj.

Mats

Välbesökt årsmöte

I går 10 april höll vi vårt årsmöte. Nästan hela Visseltofta hembygdsgård var full. Alla personer i styrelsen omvaldes, tack för fortsatt förtroende för mig som ordförande.

Vi har ett år framför oss med en del arbete, först ska vi möta IP-Only och se till att projektgruppen kommer på plats. Sedan ska kartan över fiberdragningen finjusteras av oss och IP-Only. Vidare är det krav på upphandling av entreprenör, detta sköter IP-Only.

För vår del ska vi se till att alla privata markavtal finns, till detta arbete kommer vi att behöva våra områdesansvariga. Dessa kommer även att behövas för att se till att de som själva ska gräva från trädgårdsgränsen till huset har detta klart när maskinerna kommer och fibern ska dras. IP-Only beräknar komma igång att gräva Q3 och vara färdiga på 12-18 månader.

Då är det klart

                    JA
vi fick bidraget från Jordbruksverket även den andra ansökan från Loshult m.fl har fått bidrag så nu blir det fiber till landsbygden i hela Osby.
Återkommer när jag vet mer
Mats

Stora skillnader i tillgång på snabbt bredband

Från Ny Teknik.
"Det är stora skillnader inom Sverige i tillgången till snabbt bredband, beroende på var man bor. När det gäller tillgång på landsbygden ligger Gotland i framkant.
Så om man tittar på hushåll utanför tätorter och småorter, finns det inget län där ens hälften av dessa har tillgång till snabbt bredband, förutom Gotland (76 procent). I Stockholm och Uppsala län har knappt ett av tio av dessa hushåll tillgång.
På kommunnivå är det ytterst sällsynt att hälften eller mer av landsbygdshushållen har tillgång till snabbt bredband. Det gäller bara för 20 av landets 290 kommuner".

Alltså är inte Osby ensamt med ingen utbyggnad på landsbygden. Ändå hoppas vi på att man får upp ögonen för vilka möjligheter man har att spara tid och pengar i framtiden. Nya applikationer kommer, till exempel e-sjukvård.
IP-Only har skickat in ny ansökan till Länsstyrelsen, det var meningen att de skulle fördela resterande 117 mkr 15 mars, men då någon aktör menar att de kan bygga visst område utan bidrag, har de som ansökt fått möjlighet att se över sin ansökan, ny datum är 5 april.
Intresset är stort nära 900 mkr, så det lär bli som sist högsta anslutningsgrad kommer först. Frågan är om det handlar om 99% som vid förra tillfället, nu ska siffran vidimeras. Men det gäller då intresseanmälan, som tidigare bara permanentboende räknas.
Vi håller tummarna.

Lite info februari 2017

Så har då regeringen presenterat sin nya nationella bredbandsstrategi – Sverige helt uppkopplat 2025.
Strategins funktion är inte att i detalj peka ut hur utbyggnaden ska gå till. Istället vill regeringen genom strategin motivera aktörerna till att fortsätta investera, fortsätta effektivisera, och fortsätta samverka. Strategin tydliggör hur regeringen ser att bredbandsmarknaden behöver fungera, vilka förutsättningar som måste finnas, och inom vilka områden det finns särskilda utmaningar. Det är sedan upp till branschen att tillsammans skapa dessa förutsättningar.
Tanken är att över en halv miljon svenskar per år ska få tillgång till 100 Mbit/s bredband fram till 2020 - och hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband 2025.
Det beskrivna målet – att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband till 2025 – är detaljerat och ambitiöst:

  • 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s.
  • 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s.
  • 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s.

Det som saknas i regeringens presentation är hur det hela ska finansieras. Man skriver att
Kommunerna anses också ha en nyckelroll i strategins genomförande.
Alltså utlovas inga pengar, man förutsätter att de olika aktörerna investerar.
Det ser ut att bli ”slagsmål” om de lättgrävda områden IP-Only, Svenska Stadsnät, Bredbandsbolaget, m.fl. vill gärna ha dessa delar. Intresset för oss här i stenriket är inte lika stort. Bygga i tätorter visst, men ute på landsbygden med några hus här och några där är inte lika intressanta att bygga utan finansierings hjälp.

Den 15 mars kommer Länsstyrelsen att dela ut de 117 mkr som finns kvar, vi har en ansökan som ser bra ut, frågan är bara om kravet på lista över intresseanmälningar räcker för att en del av pengarna ska hamna här.
Med tanke på regeringens bredbandsstrategi har jag täta kontakter med våra politiker, får vi inte bidrag får vi hoppas på att kommunen gör som många andra kommuner, bygger själva eller uppdrar till någon aktör att bygga och då står för finansiering.
Även om det kostar ger det kommunen besparingar i framtiden.

Till sist vill jag slå ett slag för vårt årsmöte som blir den 10 april. Kallelse kommer, det fixar Marie

Vår nya ansökan

Idag har jag och Sven-Åke haft möte med IP-Only.
Meningen med mötet var att gå igenom den nya ansökan som IP-Only lämnar till länsstyrelsen inför fördelningen av de nya 117mkr den 15 mars.
Regelverket är som tidigare, men länsstyrelsen har satt som krav att lämna in en lista som vidimerar den anslutningsgrad som satts och som undertecknas av företagets VD.
Vi har som tidigare 640 möjliga hushåll inom vårt område. (Det är bara folkbokförda som räknas). Vi beräknar att komma över 90% i anslutningsgrad.

Tidigare har det krävts 97 resp. 99,7%, men då fanns inte kravet på vidimering.
På länsstyrelsens sida redovisas 28 ansökningar, dessa har sammanlagt 604mkr i värde, några ansökningar kommer från områden som kan tyckas möjliga att bygga utan bidrag. Då sista datum för ansökningar är satt till den 15 dec kommer denna siffra troligen att öka.

Skulle ni ha någon granne, vän eller liknande som ni vet inte har anmält sig be dem gör det omgående, vi har bara till mitten av januari att justera listan och då höja anslutningsgraden.
De kan mejla beställning till mig, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så vidarebefordrar jag till IP-Only. Priset ska vara 17900kr per anslutning. VO-fiber tar inte in nya medlemmar enl. vårt avtal med IP-Only.

Om vi inte får något bidrag har IP-Only börjat fila på plan B, idén är någon form av Hallandsmodellen applicerat på Skåne Nordost, vari Osby ingår.
Mer härom när vi vet vad det handlar om.
Mats

Uppdatering den 2 november 2016

I fredags 20 oktober besökte några av oss i styrelsen Osby Näringslivs lunchmöte.
Ämnet för dagen var ”Förvaltning av nuet och framtidsvisionen” Deltog gjorde några politiker och tjänstemän från kommunen.  De presenterade sina Målområden och hur det är tänkt att genomsyra hela organisationen.
Sedan pratades det lite om Sydostlänken, en järnvägsförbindelse mellan stambanan och Blekingebanan, med möjlighet även till framtida persontrafik. För kommunens del är det främst station i Lönsboda och mötesspår.
Även industrispår till  industriområdet nämndes. Sedan var det en del om bebyggelse och handel, men inget om fiber.

Att det i framtiden behövs fiber till landsbygden i hela kommunen står ganska klart, men för närvarande saknas finansiering. Efter mötet pratade jag och Sven-Åke med Nicklas Larsson från centerpartiet, han berättade att alliansen har diskuterat frågan och i sin budget avsatt 5 mkr, han höll med om att det är för lite, men för att få upp frågan på bordet. Vet inte om socialdemokraterna har med något om fiber i sin budget, vi får se vilken budget som klubbas.
Nicklas föreslog att bjuda in oss till ett av alliansens möten, troligen i december.

Helt klart är att Osby skulle tagit beslut för 4-5år sedan att själva bygga och äga ett fibernät och sedan få någon partner till att drifta och underhålla det. Nu sitter man i knäet på IP-Only som äger stadsnätet, vad jag vet, har inte läst kommunens avtal med dem.
Senast jag pratade med IP-Only sa de att de bara väntar på pengar för att börja bygga.

Länsstyrelsen kommer att ha ett tredje beslutstillfälle den 15 mars 2017, samma regler som tidigare gäller, alltså först anslutningsgraden, där jordbruksverket har förtydligat att det är verkliga anslutningar, fast det vet man ju inte förrän det är klart, så alla ansökningar måste vidimera sin anslutningsgrad. I andra hand (vid samma anslutningsgrad) gäller flesta anslutningar.
Vi i styrelsen jobbar vidare med kontakter med kommunens övriga fiberföreningar, kommunledningen och IP-Only, så vi rullar inte tummarna.

Läget 20160922

Allt är inte svart, börjat gå mot grått.
Kan informera att alla pengar från Eu/Regeringen är inte slut. Jordbruksverket har inte förmedlat alla pengarna.
Det finns ett förslag om fördelning, blir troligen bestämt i Oktober. Skulle det likna tidigare fördelning skulle Skåne få kring 100 mkr.
Det räcker inte långt. Vi kan hoppas på att man tar hänsyn till sökta pengar istället.

Jordbruksverket har förtydligat sina regler lite, dels ska det nu vara sammanhängande område utan öar där man vill undanta, dels är det verkliga anslutningar som räknas. Så det går inte att skriva 99% och mena att man gräver till alla även om de inte skulle ansluta sig.
Jordbruksverket har gett länsstyrelserna möjlighet att komma med förslag om fördelningen. Skåne tänker föreslå att de själva kan påverka vart i regionen pengarna ska gå.

Arbetsgruppen Fiber till alla i Blekinge och Skåne FABS har nu ett kanalisationsstöd att söka, tyvärr rör det sig bara om någon miljon, men det är en början.
Det arbetas på flera olika håll att hitta finansiering, så vi får fortsätta hoppas.
Det ni kan göra är att fortsätta påverka våra politiker, kommunen kommer att vinna på en bra infrastruktur.

Lite om Osby kommun

Vi är inbjudna till ett möte med övriga fiberföreningar och kommunledningen.
Tog fram lite statistik om Osby:
Antal invånare 13035  tätortsgrad 75,8% skulle ge 9881 i tätort och 3145 i glesbygd.
I SCB:s kartor för beräkning av fastboende hushåll anges att dela med 2,22
Då blir det 5872 hushåll fördelade på 4451 i tätort och 1421 i glesbygd. detta är teoretiska värden.

PTS har en statistikportal där kan man läsa (siffror från 2015)
Antal hushåll 6002 fördelade på tätort 4966 och glesbygd 1036,
 Tillgång till minst  30Mbit/s tätort 96,8% och glesbygd 22,49% 
 Tillgång till minst 100Mbt/s tätort 42,69% (många anser att 30 räcker)  glesbygd 7,8%

Det visar klart på var sattningen behöver göras. 
Mats

Bygga fiber

Ska börja med att gratulera Öved-Rönås och Skurups landsbygd som fick onsdagens stöd pengar. Det är bara att inse att vi här uppe är för små, inte tättbebyggt nog. Öved-Rönås fick 83 miljoner för att bygga fiber till sina 2490 hushåll, deras område är 93,5 km2. Skurups landsbygd visar 1521 hushåll och area 55,3 km2. Även om vi slog ihop hela kommunen kommer vi inte i närheten. Våra 640 hushåll finns på 26,2 km2.

Ska vi ge upp nu? Nej verkligen inte, stödpengarna gick till ca 5% av ansökningarna, så det finns 95% som sitter i samma båt. Tror inte dessa kommuner och föreningar bara säger nähä.

Jag pratade nyss med en på hög nivå på IP-Only, de vill inget hellre än att sätta igång, men det måste fram pengar. Det kommer en ny lag 1/7 om sammförläggning, men det ser ut att bli högre meterpris än att gräva. Så tack regeringen för att några tjänar stora pengar. Nu kan vi bara hoppas på att man förstår på regeringsnivå, kommunerna och regionerna lär inte vara tysta.

Mats

Lägesrapport

Länsstyrelsens beslut den 12 april verkar ha uppmärksammats. Bl.a. av avdelningen inom Region Skåne för digital utveckling, samt RS:s bredbandsgrupp. Något man insett är att det kommer att saknas 7-800 mkr för att bygga ut fiber i hela Skåne. Därför har man satt igång att kolla möjligheter att få bidrag på annat sätt.

För vår del är vi med i länsstyrelsens beslutsomgång den 15 juni. Då med höjd anslutningsgrad, det är en chansning som kräver att vi gör allt vi kan för att få med fler som beställer fiber. Sedan tror vi att andra kommer att höja så även denna gång blir det huggsexa.
Får vi inget bidrag den 15 juni heller, finns flera möjliga vägar.
På länsstyrelsen tror man att det kommer pengar till en ny beslutsomgång under hösten,
Även Bynätsforum, som främst företräder fiberföreningar, planerar att samla in uppgifter och hjälpa till.

Jag har fått en lista med ”möjliga” inom vårt område, vilka som beställt framgår. Jag har gått igenom den och konstaterat att vi har ca 70 adresser på vår medlemslista som inte finns med. Detta jobbar IP-Only med, även den ”problemlista” jag fått fram från svar på vårt mejlupprop. Ca 20 st. som borde varit med som beställda, några med felaktiga uppgifter, dessa får vi rätta till. Det som är viktigt är leveransadressen till den fastighet som ska anslutas.

När allt är ordnat hoppas jag att våra områdesansvariga kan följa upp de som finns inom deras områden. Vi har även planer att skicka ut brev till de som inte varit medlemmar, IP-Only är positiv till en ny kampanj.

E-mail

Hej
Ni som undrar varför ni fått ett kort svar från mig, jag har fått bortåt 100 mejl. Tagit några timmar att gå igenom.
Jag kan se direkt i IP-Onlys kartverktyg vilka som finns med och vilka som är möjliga men ej har beställt.
Genom att slå in fastighetens adress kommer jag till fastigheten, grön nål visar att beställningen är registrerad. Gul nål inte, ofta för att något är fel, kanske inte skrivet fastighetens adress. Det kan finnas någon utan nål med. Jag kan även se om fastigheten ligger innom vårt område.
Har hittat några som nu står på min "problem" lista, med lite förklaringar. Jag ska gå igenom dess med IP-Only.
Nu ska jag gå igenom vår medlemsförteckning från 150831, de som inte är markerade beställt, ska jag jämföra med verktyget. Sedan hoppas jag att alla  är identifierade. 
Mats

Lägesrapport 26 april

Vi fick inget av stödpengarna, det fick inte de större kommuner heller, många har kommenterat och bett länsstyrelsen förklara. LST har följt Jordbruksverket regler för prioritering. Där är problemet, reglerna gynnar vissa och missgynnar andra.
Så många hushåll som möjligt innom ett definierat område som inte är tätort.  Alltså nära mellan husen och stort intresse. 800 hushåll plus fritidsboende på ett område med hög täckningsgrad gynnas, en klunga hus här, en klunga där med km mellan missgynnas. Fast det är här pengarna behövs. 
Man kunde även se en stor egen insats 51 miljoner, fast ser man det i procent av stödet blir det 66,0 vi har 66,6.
Vilka chanser har vi 15 juni? Det kommer troligen att bli huggsexa med höga anslutningsgrader, vi kan bara använda våra verklíga siffror från beställningarna. Senast 15 maj måste en ändring vara inne.

I morgon kommer jag och Sven-Åke att träffa lIP-Only i Malmö, även Ola Bartell kommer att medverka.
IP-Onlys konsult har en dialog med länsstyrelsen om vad som kan göras.
På något sätt borde Jordbruksverket förstå att regelverket behöver justeras, länsstyrelsen Skåne mejlar dem ofta, vore bra om andra instanser gör detsamma. 
Jag har varit i kontakt med region Skåne, Enheten för digital utveckling kommer att träffa länsstyrelsen de närmaste dagarna för att uppdatera sig, Man är medveten om att det inte finns pengar så det räcker, nu vill man sondera möjligheter på att bygga utan stöd. De kommer även att ha kontakt med IP-Only och andra aktörer.
Jag har även pratat med Kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen, vi kommer att fortsätta ha kontakt. Det finns  en sammanslagning av flera kommuner ,bl.a. Östra Göinge, Bromöla, Hässleholm,där det kan finnas ett forum för diskusioner och att stöta på Jordbruksverket..

Just nu ser jag två vägar.
Att vi får bidraget från länsstyresen 15/6, eller under 2016.
Att vi kan hitta finansiering att tillsammans med IP-Only bygga det planerade nätet.

Som väntat fick vi inget bidrag

Den 12 april hade Länsstyrelsen i Skåne sin första beslutsomgång. De 77 milijonerna gick till tre projekt, alla med Bjäre Energi Bredband som ansvarig. De har en mycket hög anslutningsgrad i sina projekt och får då pengarna.

Nästa beslutsomgång blir den 15 juni, då ska vi tävla med ytterligare tre projekt med Bjäre energi, 9 projekt med Kristianstad, 12 projekt med Hässleholm, samt ytterligare en hel del.

Efter denna omgång är pengarna slut så de som inte beviljas får vänta på att staten skjuter till nya pengar. På regeringsnivå är man medveten om hur stort intresse det finns från landsbygden, de verkar ju vara duktiga på att dela ut pengar hit och dit, så varför inte för att kunna uppnå sina egna satta mål. 

Lägesrapport 2016-03-20

Den 13 mars gick tiden ut för våra medlemmar att beställa fiber för 16900 kr. De flesta har skickat in beställningen till Uppsala, där ligger man efter med att registrera, minst en vecka till tar det för att alla ska finnas registrerade.

Jag fick en avstämning i torsdags 17/3, där kan jag se att av 687 möjliga har 443 beställt. (64%) av de 248 som är kvar har jag anmärkt fritidshus på 77 st. Alltså är det 171 permanentboende kvar, Jag hoppas att de flesta verkligen har beställt. Vi höjde vår anslutningsgrad till 87% för att stärka våra möjligheter att få bidraget. Vi behöver då nå 515 st för att klara de krav Jordbruksverket har ställt för att få hela bidraget.

Nu finns en möjlighet för övriga inom vårt område att beställa för 17900 kr Hoppas det kommer till några. Eftersläntrare när vi slutprojekterat kommer att få betala betydligt mer.

Beställa fiber

Nu har tiden för att beställa fiber för våra medlemmar gått ut. Skulle någon ha missat hör av er snarast.
Det har skickats ett brev med riktat erbjudande till hushåll som bor inom vårt område och inte gjort intresseanmälan. Priset är då 17900kr, samma villkor. osbystadsnat.se /Anslut dig/Beställ fiber

Vi har fått många frågor om anmälan kommit in och om det kommer någon bekräftelse.
Vi kan inte se vilka som kommit in, IP-Only kommer att skicka bekräftelse, men ligger en till två veckor efter med registreringen. Det sköts på kontoret i Uppsala. I fredags var det  420 registrerade. 

Träffade IP-Only i dag för att diskutera vår ansökan

Anslutningsavtalet gick till 676 adresser, inkl. fritidsboende, av dessa har 299 svarat 1 mars, alltså 44 %, (men det är ju tid kvar). Om några veckor kommer ett riktat utskick till ungefär 270 fastigheter som inte har anmält intresse till oss, till något högre pris. Skulle ni inte fått något av dessa erbjudanden till slutet av april, hör av er om ni vill vara med.

Nu är det satt 564 permanentboende vid projektets slut, alltså 85,3%, så vår ansökan ser bra ut.
Men det  finns inte pengar till alla ansökningar. På Länsstyrelsen Skånes sida för offentligt samråd finns 64st ansökningar, men värdet är flera gånger de medel man blivit tilldelad.

Vi lekte lite med siffror.
Ska man se till statistik blev Osbystadsnät kring 60 %.  Det utökade stadsnätet ungefär 50 %, (många av dessa var ju inte medlemmar).
För att nå 90 % skulle det behövas 595st permanentboende, Även de 150-170 medlemmar som är fritidsboende får bidrag, men kan inte räknas in i anslutningsgraden enl. Jordbruksverkets bestämmelser

Nu hoppas jag alla hjälper till att få med dessa anslutningar
Mats
Ordf. VO Fiber

Förtydligande

Det har varit någrar som har påtalat att en näringsidkare inte kan ses som privatperson. Som en skrev, äger man skog  deklarerar man näringsbilagan och är juridisk person.
Det här är klurigt, egentligen ska man pröva med civilrätt, enligt skattemyndigheten gäller:
Du är inte juridisk person, det är firman som är det.  Egenföretagare ska hålla isär firma och privat ekonomi.
Alltså kan du sluta avtal som privatperson med ångerrätt, delbetalning mm.
Oseriösa försäljare försöker sälja företagstjänster till ditt företag, där det inte finns ångerrätt.
Du drar in fiber och installerar som privatperson, du lyfter inte moms.

Kallelse till årsmöte 2017

Du som medlem i Visseltofta Osby Fiberförening kallas härmed till årsmöte måndag 10 april klockan 19:00 i Visseltofta Hembygdsgård.

pdfLadda ner dagordning »

Ärenden till årsmötet skall skriftligen anmälas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast en vecka före mötet, dvs senast måndag 3 april.

Vi kommer att bjuda på den klassiska Visseltoftatårtan och vill därför gärna veta hur många som kommer. Skicka gärna din anmälan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast måndag 3 april.SparaSparaSpara

Nyhetsbrev Januari 2017

Nytt år med nya förhoppningar, ska det äntligen bli beslut om utbyggnad av fiber på vår landsbygd?
Den 15 mars planerar Länsstyrelsen att fördela resterande medel, 117mkr.
Det finns 44 ansökningar på Länsstyrelsens lista, av dessa har C4 Elnät AB lämnat in flest, 10st för olika delar av Kristianstads kommun. Några ansökningar kommer från fiberföreningar, andra från olika bolag, typ Svenska Stadsnät AB, Teleservice Bredband AB, Landskrona Energi AB.
Någon totalsumma har jag inte sett, den 7/12 skrev Länsstyrelsen "inkommit 30 ansökningar värda 715mkr." 14 till gör att den siffran ökar en del.

Vilka chanser har vi då att få de pengar vi ansökt om? Svårt att gissa, ska man gå efter tidigare beslut blir det knappast något, men för att inte komma in med orimligt hög anslutningsgrad, (som kan bli avgörande för vilka som beviljas), har Länsstyrelsen infört krav på en lista som vidimerar satt anslutningsgrad. Vi har enkelt kunna vidimera, då IP-Only har en lista över beställningar. Risken är att några av de övriga sökande presenterar intresseanmälningar och då tar till.

Eftersom vi är en av 44 sökande, söks även efter andra vägar. Diskussioner förs både med IP-Only och kommunledningen. Det är för tidigt att skriva om dessa diskussioner. När det händer något kommer jag att skriva här och på vår Facebook grupp.

Närmast kommer vi att planera för vårt årsmöte i april.

Fråga om fiberanslutning innan 2020 (reviderad 18/11)

Ni har kanske läst i Norra Skåne om fiber i Osby kommun. Man har insett att kommunen kanske skulle byggt själv från början, men nu finns ju avtalet med IP-Only.
Eftersom det är offentlig handling kan jag avslöja att IP-Only diskuterar med kommunledningen om att bygga fiber till alla, alltså även landsbygden. Vi är inte insatta i deras diskussioner, men hoppas på en bra lösning.
Naturligtvis är finansieringen en viktig del. Vi har tidigare ansökt om ca 26mkr hos Länsstyrelsen, det finns ytterligare 5 föreningar i kommunen så troligt är det minst dubbla kostnaden plus egen insats.
Jag och några ur styrelsen har idag träffat IP-Only, då var ny ansökan till Länsstyrelsen på agendan. Den 15 mars-17 kommer 117mkr att fördelas av länsstyrelsen. Samma regler som tidigare, men man begär en redovisning av den satta anslutningsgraden. IP-Only har för avsikt att skicka in två ansökningar för Osby landsbygd, en för oss som är någorlunda stora och en gemensam för övriga fiberföreningar. Frågan är fortfarande anslutningsgraden, det finns en lista på beställningarna vilket bör räcka för att vidimera, för att få bra anslutningsgrad jobbar de med de möjliga anslutningarna. Det finns en adresslista, men den duger inte då även fritidsboende finns med.
Givetvis kommer vi även att diskutera vårt framtida samarbete och vad som händer om kommunens planer skulle ändras. I nuläget finns enskilda avtal på 24 månader, de flesta från mars 16, men om något ska hända får man ändå räkna med att det tar ganska lång tid innan någon annan lösning kan gälla, dels ska det förhandlas och beslutas, sedan ska det till upphandling enl. dess regler, då är det troligen inte långt kvar av de 24 månaderna.
Bäst är naturligtvis att vi får bidraget och kan komma igång snabbt.
Nästa möte med IP-Only blir i december, hoppas kunna skriva mer om vad som händer då.

Samtal med länsstyrelsen

Idag kunde man läsa att Jordbruksverket fördelat resterande budget 1,195miljader kronor.
För Skånes del blev det drygt 117miljoner. Eller 9,81%, den näst högsta procentsatsen i landet. 

Talade nyss med vår kontakt på Länsstyrelsen, där vet man ännu inte när pengarna kan fördelas mellan ansökningarna.
Många ansökningar blev avslagna i juni då de deltagit i två beslutsomgångar. Vår var en av dessa. Någon slutdatum för ansökan finns ännu inte, men en gissning är framåt årsskiftet.
Jag har pratat med IP-Only om ny uppdaterad ansökan från oss, den är på gång, gäller drygt 25 miljoner kr.

Vilka chanser har vi då?
Sätta 99% i anslutningsgrad och mena att gräva till tomtgränsen går inte längre. Jordbruksverket har förtydligat att det är faktiska anslutningar som räknas, det gynnar oss.
Länsstyrelsen har kommit med ett förslag att vid beslut kan de ta hänsyn till var i regionen pengarna ska gå, detta vet vi inget om nu, men hoppas på att JV tar sitt förnufft till fånga och ger Länsstyrelsen den möjligheten.
Svart har blivet lite ljusare grått, nu kan vi bara vänta och hoppas.

Träff med fiberföreningar i Osby

I kväll var vi inbjudna till ett möte av Osbys IT-Chef, Hans Ellebrink, som är tillförordnad fibersamordnare. Med var representanter från kommunens fiberföreningar och Marika Bjärstedt-Hansen. Marika informerade från Region Skånes bredbandsforum och FABS (Fiber till alla i Blekinge och Skåne). Tyvärr finns inget som ger pengar till att börja bygga. Osby kommunledning har frågan om fiberutbyggnad på sitt bord. Inte heller där finns någon lösning på finansiering.
Helt klart är att det kommer att behövas fiber till fastigheterna i kommunen för att få en vettig infrastruktur, med möjligheter att hantera äldrevård, sjukvård, larm, mm.  Marika "lovade" att ta fram en handlingsplan.

Peter Eriksson sägs ha tagit upp pengar i sin budget, 100mkr till hela Sverige! Det måste vara ett skämt.  Bara Skånes ansökningar är på över 800mkr. Representanter från fiberföreningarna hade en hel del att säga, men ingen har någon  finansiering. Vi bestämde att ha möte där alla fiberföreningarna har möjlighet att delta, Hans är sammankallande

Det vi kan göra nu är: PÅVERKA DIN POLITIKER!!!!!  Ser ingen annan väg än att de gör något.

Mats

Läget 20160815

Då var det augusti, de flesta är tillbaka efter semestern, kräftskivorna står för dörren.
Jag har inget nytt att skriva om när det gäller pengar att bygga vårt nät.
Jordbruksverket har förtydligat lite i sitt regelverk, men bara marginellt. 
Pengarna Länsstyrelsen fick är slut, det finns inga nya inom synhåll. Vår ansökan avslogs, då den varit med två gånger, fast det är bara att skicka in en ny. Det finns inget slutdatum för ansökan, troligen inte innan årsskiftet. 
Ordf. Loshults fiberförening mejlade, några av  fiberförreningarna i kommunen har diskuterat om att vi skulle lämna in en gemensam ansöka. Vad jag kan se skulle det inte möta några hinder. I vår tidigare ansökan stod det 640 hushåll, tillsammans skulle det bli över tusen, men undrar om det skulle öka chansen att få bidrag om/när det kommer nya pengar. Med nuvarande regler verkar anslutningsgraden vara enda kriteriet, risken är då att pengarna hamnar i något lättgrävt område, med hög anslutningsgrad.

Kommunens IT-chef har planer på att sammankalla alla fiberföreningarna i kommunen till ett möte. Vi får se om vi kan komma överens om något.

Mats

Då var alla pengarna fördelade

Gårdagens beslut gav två ansökningar bidraget. Båda i södra Skåne: Öved-Rönås vid Sjöbo och Skurups landsbygd. Gratulerar 4000 permanentboende (som det står på Länsstyrelsens sida), av de 4011 som visas på samrådskartorna. Alltså reglerna ger den som har lätt att gräva och klarar sig med ett mindre stöd pengarna, för troligtvis får de inte hela bidraget. Reglerna säget 10% avdrag för varje 10% mindre anslutningar när projektet är färdigt.

Vi här uppe i stenriket med dyr grävkostnad får förlita oss på att någon annan vill finansiera en utbyggnad här. Vårt samarbete med IP-Only fortsätter, men mycket ligger på sparlåga tills vi vet mer om finansiering. Ni som beställt men inte fått bekräftelse får vänta, den lista jag gett IP-Only är hittils obesvarad.

Det som inte ser bra ut är att inga ideella eller ekonomiska föreningar fått något bidrag, skandal att man kan utforma ett regelverk på det viset. Nu kan vi bara hoppas att någon i beslutsställning ser till att även vi kan bygga ut framtiden.

Mats

Vad händer?

Det har varit mycket kritik på hur LST delat ut bidraget. Region Skånes Enheten för Digital Utveckling har besökt IP-Only och LST. Helt klart finns det inte pengar (ca 800 miljoner) att bygga ut fiber i Skåne enl. de satta målen (95% till 2020). Det har diskuterats att bygga delar av fibernätet utan bidrag, det finns områden som det "bara är att vattna och trycka ner fibern", där skulle ett lägre bidrag räcka, i våra steniga åkrar är det inte möjligt. Det finns de som tycker att LST borde ta hänsyn till markförhållanden, men så säger inte reglerna, bidrag på 60% eller inget. Ingen hänsyn till sand eller sten. Problemet är att EU satt krav som är för hela Europa. Det går inte heller att flytta frågan då det är Jordbruksverket som ansvarar för Landsbygds programmet. Inte bara Region Skåne jobbar på frågan, Bredbandsforum, PTS m.fl. är involverade. Vad kan vi göra? Höja anslutningsgraden? Undrar hur många som kommer att sätta 97-99% nästa gång? IP-Only håller på att titta på vår ansökan. Vi har påtalat att flytta fram beslutsdatum 15 juni för att hinna se vad det går att göra inom regelverket. IP-Only har just nu bollen, vi är för små att påverka. Vi kan försöka få med fler permanentboende, jag har en lista på alla fastigheter i området. Kanske skicka brev, skicka ut våra områdesansvariga, prata med grannar? IP-Only tänker öppna upp möjligheten att registrera sig via osbystadsnat, kostnad 17900 kr Får vi inget bidrag får vi vänta till det kommer pengar eller hoppas på att IP-Only, Region Skåne, Kommunen hjälper till. På något sätt ordna finansiering. IP-Only är med oss, det känns bra. Vi jobbar vidare.

Beställning till IP-Only

Vi har idag besökt IP-Only i Malmö och frågat varför en del av er som skickat in beställning på fiber inte finns med bland de vi fått bekräftade. De använder ett verktyg i Google Earth där varje registrerat hus får en grön nål, medan de hus som inte är registrerade får en gul. Eftersom alla hus finns med i kartan är de som inte beställt också med och är gula.

Jag har gått igenom en del mot vårt medlemsregister och kan konstatera att 50-100 permanentboende borde varit med. Fritidsboende kan jag inte kolla på det sättet. För att bli registrerad måste formuläret vara rätt ifyllt med adressen till FASTIGHETEN.

Ni som vet att ni beställt, men inte fått någon bekräftelse, vänligen mejla mig på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och skriv in rätt adress till fastigheten, alltså inte fakturaadress. OBS!  Detta gäller även er som har fritidsfastighet. Eventuellt får ni skicka in en ny beställning då via oss, ni kan inte beställa på Osbystadsnät då priset blir 17900 kr istället.

Vi har ingen möjlighet att kontrollera på annat sätt, då IP-Only i Uppsala får tillbaka massvis med brev, de beställningar man inte kunnat registrera ligger där. 

Lägesrapport 2016-04-02

Nu börjar nedräkningen. Den 12 april planerar Länsstyrelsen i Skåne att besluta om bidrag man kommer att fördela 40 % av sin budget, ca 77 miljoner kr.
Vilka möjligheter har vi att vara en av de som blir tilldelade?  Svårt att sia om.
Det finns några stora ansökningar som troligen har hög anslutningsgrad.

Det som bekymrar mig är att vi har sett ca 500 beställningar, alltså saknas ca 180 av våra intresseanmälningar. IP-Only ligger fortfarande efter med att registrera, så det ser ut att ta ytterligare ett par veckor innan alla är med.

Nu pågår kampanj att beställa fiber för 17900 kr, här kan man använda hemsidan, osbystadsnat.se  Ett problem har varit att någon felaktigt har fått besked om att de ligger utanför området, detta har IP-Only hanterat. Skulle någon inom vårt område ändå ha problem att registrera sig mejla: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

Vi ses på årsmötet den 19 april, då kommer jag att rapportera om Länsstyrelsens beslut.

Kallelse till årsmöte 2016

Du som medlem i Visseltofta Osby Fiberförening kallas härmed till årsmöte
tisdag 19 april klockan 19:00 i Visseltofta Hembygdsgård.

pdfLadda ner dagordning »

Ärenden till årsmötet skall skriftligen anmälas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast en vecka före mötet, dvs senast 12 april.

Vi tänkte att bjuda på fika och vill därför gärna veta hur många som kommer. Skicka gärna din anmälan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast torsdag 14 april.

Anmälan till vårt fibernät.

Hej är du medlem och inte skickat in anmälan om fiber ännu, kan du använda länken nedan för att beställa.
http://osby.ip-only.se/formular
Det måste vara gjort senast söndag 13/3, sedan ändras priset till 17900

Ni som INTE är medlem och som vill efteranmäla er för att få fiber.
Brev kommer att skickas ut till fastigheter i närområdet på fredag 11/3.
Från måndag 14/3 kan ni använda länken att beställa fiber till er fastighet, fast innom vårt område.

Uppdatering 2016-02-25

Jag pratade med Länsstyrelsen idag, första beslutsdatum 12 april ligger kvar. Jordbruksverket kommer att släppa dataprogrammet som ska användas i början av mars, så de får det stressigt på Länsstyrelsen med att få in alla ansökningar.

Den 6:e mars kommer man att stänga för ändringar i ansökningar. Efter dess är det inget att göra. Vår ansökan ser rätt bra ut, vi har max poäng och har sagt att vi beräknar ansluta 564 fastigheter av de 661 som enl. SCB ska finnas inom vårt markerade område. Det räknas tyvärr bara permanentboende. Detta skulle ge en anslutningsgrad på 85,3%.

Länsstyrelsen har fått in många ansökningar, hur många av dessa som har maxpoäng kan jag inte se. Intresset har varit mycket större än vad man trott så pengarna kommer inte att räcka. Hög anslutningsgrad är ett måste.
Varför inte dra till då? Jo Jordbruksverket har bestämt att om man inte når det man sagt minus tiopoäng multiplar mister man lika mycket av bidraget upp till femtio procent. Vår anslutningsgrad bygger helt på era intresseanmälningar, så om alla skriver på anslutningsavtalet skulle vi kunna höja vår siffra om vi vet att vi har 80% kan vi alltså höja till 89% utan att riskera avdrag.

 
Anslutningsavtalet

Ni som är medlemmar i Visseltofta Osby fiberförening har fått ett utskick från IP-Only där ni tecknar anslutningsavtal.

Priset är som vi har kommit överens om 16900kr, ni gräver själva från trädgårdsgränsen till huset men allt material upp till 100m ingår. Skulle ni ha längre än så, borde det gå att "låna" av grannen.

Det har olyckligtvis blivit två olika datum i brevet, under installation står 2016-02-28, på andra sidan står 2016-03-13. Det är det senare datum som gäller, men skicka gärna in så fort som möjligt vi kan justera i vår ansökan till i början av mars, som det ser ut nu. En högre anslutningsgrad gör att vi kommer högre upp i listan av ansökningar. Skulle någon inte fått erbjudandet och vet att ni är medlem (betalt in 100kr) hör snarast av er till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jag har fått en del synpunkter

1. Priset om ni vill delbetala. Detta är ett upplägg IP-O har med Handelsbanken finans. Det kan tyckas dyrt, men med  tanke på ett inblanco lån är det inte högre än andra.
Jag har pratat med Gunilla Bengtsson, chef för sparbanken i Osby, hon sa "skicka in dem till oss så ska vi se vad vi kan göra". Givetvis är detta enskilda förhandlingar inget vi kan påverka. Någon har redan lån som kan höjas, eller få en checkkredit eller kort där man kan dela upp betalningen. Berätta att det är till fiber. (Ingen faktura ska komma innan det är ljus i fibern hos er).

2. Punkt 8 i avtalet. Juridisk person är inte vi, våra medlemmar får ansess som privatpersoner, det är fastigheten vi har i rullarna. Även om man driver företag kan man alltså vara privatperson.

3. Punkt 10 i avtalet. Kan vara svårtolkad, skrivningen i våra markupplåtelseavtal ser lite annorlunda ut. Jag har tagit upp frågan med IP-Only, som kommer att låta jurist se på det. Samtidigt är detta allmänna vilkor som har använts i mängder av avtal bl.a stadsnätet. Vid skada ni inte vållat borde inte ansvaret ligga hos den enskilde, en dålig jämförelse, om ett träd skulle blåsa ner över en elledning är det inte markägarens ansvar, men om han råkar fälla ett träd över ledningen får han stå för kostnaderna.

För de som finns i närheten men inte är medlemmar kommer ett erbjudande att skickas ut, troligen inte innan vår kampanj är avslutad. Priset blir då 17900kr, vad som sagts till mig.

Mats Larsson