Slutet på mars och ännu ingen upphandling.

Nästan ett år efter att IP-Only blev beviljat bidrag att bygga fiber i vårt område, vet vi fortfarande inte när det kommer att hända något. Den tidigare projekteringen, som vi var starkt delaktiga i, har gjorts om av ett annat företag. Vi har protesterat på några punkter och begärt ett möte med IP-Only, men det flyttas fram, sist var det pga. sjukdom. Att projekteringen behöver ändras, kan jag delvis köpa. Det har tillkommet nya, sedan behöver det samordnas med Osby 2 och den del av Östra Göinges landsbygd som IP-Only ska bygga (utan bidrag). IP-Only har planer på att komma till vårt årsmöte. Där får de berätta vad som händer.
Glöm nu inte att anmäla er till Årsmötet den 9 April

Uppdatering från IP-Only

Vid vårt senaste möte bad vi IP-Only´s kontakt skriva till vår hemsida. Detta kom idag: Just nu fortsätter vi arbetet med finprojekteringen av området, detta arbete och hanteringen och synkroniseringen av de nödvändiga markavtalen, har tagit längre tid än planerat. Vi inväntar fortfarande besked på ansökningarna till Trafikverket. Projekteringen kommer sedan ligga som grund till en upphandling av fiberutbyggnaden för entreprenör och vi har som mål att denna upphandling ska gå ut så fort som möjligt. Upphandlingen beräknas vara klar innan Q2 2018. När den är klar skapas en tydligare tidsplan om hur fiberutbyggnaden kommer att fortgå, vi återkommer med denna tidsplan

Uppdatering 2018-02-20

På ett möte med IP-Only den 9 februari, bestämdes att Bo från IP-Only skulle skriva en artikel till vår hemsida under förra veckan. Tyvärr har inte Bo hunnit, nu är han på semester, så jag ska försöka återge lite.

IP-Only arbetar fortfarande med underlaget till upphandling. De har anlitat en firma, FNC, med kontor i Malmö för att se över och justera den tänkta fiberdragningen. Till sin hjälp har de haft koordinatorn och hans bror. Dessa har åkt runt och filmat tänkt dragning. Vårt område var klart i december sedan har de fortsatt med Osby 2.
IP-Only´s avdelning för upphandling håller på att skriva underlag, som är tänkt att publicera runt månadsskiftet februari/mars. Om allt fungerar hoppas IP-Only kunna utse entreprenör under april.
Det kommer att bli två projekt, så det kan bli olika företag som vinner upphandlingarna.
Vi har gjort IP-Only uppmärksamma på att Telia planerar lägga ner telestationer under vintern 2018, så berörda områden kan prioriteras.

Vår fråga var, vad händer med de anslutningsavtal som skrevs mellan IP-Only och "fastigheten" under våren 2016, dessa löper på 24 månader och går ut under våren 2018.
IP-Only kommer inte att säga upp något, utan ser avtalen som löpande. Det kommer också att finnas möjlighet att teckna nya avtal, i varje fall fram tills de börjar gräva, då till priset 24 900kr.

Som många har uppmärksammat har IP-Only pausat ca 150 projekt runtom i Sverige. De har främst problem med tillstånd från vägverket. Verkets handläggningstid har ökat till 7-9 månader. Vägverket kommer att tillsätta personal för att klara av kön.
Detta berör inte oss, de tillstånd som kan behövas har sökts  hösten 2017.

Till sist vill jag meddela att vi bestämt måndag 9 april för vårt årsmöte, som kommer att hållas i Visseltofta. Marie kommer att se till att mötet utannonseras, anmälan blir nödvändig så vi vet att lokalen räcker och att vi kan ordna fika.
Vi kommer att bjuda in IP-Only till vårt årsmöte.
Mats

Kallelse till årsmöte 2018

Du som medlem i Visseltofta Osby Fiberförening kallas härmed till årsmöte måndag 9 april klockan 19:00 i Visseltofta Hembygdsgård.

pdfLadda ner dagordning »

Ärenden till årsmötet skall skriftligen anmälas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast en vecka före mötet, dvs senast måndag 2 april.

Vi kommer att bjuda på den klassiska Visseltoftatårtan och vill därför gärna veta hur många som kommer. Skicka gärna din anmälan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast tisdag 3 april.SparaSparaSpara

GOD JUL

Nu har Micke/Ola dokumenterat vårt område, där det är tänkt att gräva ner fibern. Nu håller de på med Osby 2, sedan är finprojekteringen klar som underlag till upphandlingen. Så på nyåret är det meningen att anbudshandlingarna ska läggas ut, de ska finnas ute 21 dagar enl. kraven.
Med ett bra underlag borde möjligheten att få in anbud inom budgeten vara stor.
2017 har varit ett mellanår, vi har gjort det vi kan, samlat in markavtal, haft möte med IP-Only då och då.
När vi fick besked om pengar från Länsstyrelsen, hoppades vi på att mer skulle hända, men upphandling och projektering har visat sig ta tid.

Så det enda som återstår är att vi i styrelsen önskar er alla

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Uppdatering början oktober 17

Pratade med IP-Only härom dagen. Kampanjen med nytt erbjudande avslutades den 7 oktober, ca 40 st tillkom. Riktigt bra, vi är nu uppe i 600 anslutningar.
Upphandlingen ska publiceras denna veckan, i mitten av november hoppas vi få besked om entreprenör. Sedan ska det finplaneras, vi får hoppas på en mild vinter så de kan börja gräva.


Vo-fiber täcker inte hela kommundelen, det har dragits upp så kallade polygoner, det är för området i polygonerna  bidrag sökts. Ca 300 fastigheter finns i det "vita" området utanför, dessa är inte medlemmar hos oss så vi bevakar inte dessa. Dock förekommer det frågor och givetvis försöker vi svara. Kommunens IT-chef Hans Ellebrink är inblandad.

IP-Only har skickat ut erbjudande till de fastigheter man fått tag i adresser till, kampanjen pågår till den 22 okt. Hoppas att det finns intresse även bland dessa. Det går även att beställa via ip-only.se  under beställa fiber.
Skulle någon vilja ha fiber längre fram får de räkna med avsevärt högre kostnader, anslutningsavgift runt 35 000kr och ev grävkostnader.

Fel i artiklen i Allt om Osby nr 12

Fick ett samtal från Nybygden, han hade läst i Allt om Osby att försäljning av fiber i Osby kommun pågår under sommaren och avslutas den 15/8. Priset är 19900kr.

Tyvärr har man inte skrivet i artikeln att det gäller området Osby 2 alltså inte Vofiber.
Det kommer ett erbjudande till de som bor inom vårt område men inte beställt fiber ännu. Detta erbjudande kommer ut när IP-Only fått klart med adresser.

Han som ringde mig hade försökt beställa via IP-Only:s hemsida och då fått ok men till 24900kr. Detta skulle inte gått.
Vårt pris är 19900kr

Glad sommar

Idag skiner solen och känns sommar ute.
När det gäller fiber har det inte hänt så mycket, IP-Only håller på med upphandling, det sköts centralt, som det ser ut blir det inte klart förrän efter sommaren. Först när det är bestämt vem som ska bygga kan man börja finplanera.
Vi har kommit ganska mycket längre än de övriga fiberföreningarna, det projektet kallas Osby 2. Där har IP-Only börjat försäljningen, dessa avtal kommer att ligga till grund för var man ska gräva, så deras upphandling kommer inte igång förrän till senhösten.

I vårt område finns det drygt 850 möjliga anslutningar ca 550 har beställt fiber, för att ge fler möjlighet kommer IP-Only att gå ut med en kampanj under sommaren, man väntar på det adressregister som köpts in, brev med erbjudande kommer att gå ut till de som bor inom de polygoner som styr vårt område och som inte har beställt, alltså även till de som inte är medlemmar hos oss. Kampanjen kommer att pågå till mitten av augusti vad jag vet nu, priset blir 19900kr. Detta pris gäller även Osby 2. Har inte hört talas om fler kampanjer så de som inte går med nu får räkna med kostnad på runt 35000kr i framtiden.
Känner ni någon, medlem eller ej som inte beställt, berätta att det är nu det gäller. Hör ibland varför fiber? Kan inte se något annat i nära framtid, mobilt kommer inte antalet uppkopplingar att räcka, satellit blir dyrt. Kopparnätet läggs ner.
Dra in fiber även om du inte vill ha några tjänster, det är då en engångskostnad, men det ger möjligheter för t.ex kommunen att använda tjänster som de betalar men kan kopplas till din box.

Rapport 170505

Då har det gått en månad sedan vi fick besked att vi fått bidrag från Länsstyrelsen. Det arbetas förmodligen hos IP-Only, men det har inte framkommit något från dem. Länsstyrelsen har kallat IPO till ett möte, men jag har inte hört något från det. Ska kolla upp under närmaste tiden.

IPO kommer att bygga ett fibernät i hela Osby kommun, i två projekt enl. bidrag, men det kommer troligen att bli någon samordning. De vill se till att alla hushåll i kommunen blir erbjuden fiber så nu arbetar man med att kartlägga. Sedan är det upphandlingarna som ska klaras av.

Jag har ställt krav om att bli presenterad en tänkt organisationsplan, där vi enl. vårt avtal ska finnas med, samt en grov tidsplan. Vårt arbete är att bistå och att se till att privata markavtal skrivs. De flesta finns klara i vårt förvar. Närmast blir att följa upp att alla är klara till den stäcka som ska grävas. Till hjälp har vi våra duktiga områdesansvariga.

Gruppen med kommunens IT-chef, och någon politiker, samt representanter från de olika fiberföreningarna finns kvar, vi vill ha ett forum att diskutera och att även kommunen, som har eget avtal med IPO, finns med. Nästa möte är tänkt till 17:e maj.

Mats

Då är det klart

                    JA
vi fick bidraget från Jordbruksverket även den andra ansökan från Loshult m.fl har fått bidrag så nu blir det fiber till landsbygden i hela Osby.
Återkommer när jag vet mer
Mats

Kallelse till årsmöte 2017

Du som medlem i Visseltofta Osby Fiberförening kallas härmed till årsmöte måndag 10 april klockan 19:00 i Visseltofta Hembygdsgård.

pdfLadda ner dagordning »

Ärenden till årsmötet skall skriftligen anmälas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast en vecka före mötet, dvs senast måndag 3 april.

Vi kommer att bjuda på den klassiska Visseltoftatårtan och vill därför gärna veta hur många som kommer. Skicka gärna din anmälan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast måndag 3 april.SparaSparaSpara

Nyhetsbrev Januari 2017

Nytt år med nya förhoppningar, ska det äntligen bli beslut om utbyggnad av fiber på vår landsbygd?
Den 15 mars planerar Länsstyrelsen att fördela resterande medel, 117mkr.
Det finns 44 ansökningar på Länsstyrelsens lista, av dessa har C4 Elnät AB lämnat in flest, 10st för olika delar av Kristianstads kommun. Några ansökningar kommer från fiberföreningar, andra från olika bolag, typ Svenska Stadsnät AB, Teleservice Bredband AB, Landskrona Energi AB.
Någon totalsumma har jag inte sett, den 7/12 skrev Länsstyrelsen "inkommit 30 ansökningar värda 715mkr." 14 till gör att den siffran ökar en del.

Vilka chanser har vi då att få de pengar vi ansökt om? Svårt att gissa, ska man gå efter tidigare beslut blir det knappast något, men för att inte komma in med orimligt hög anslutningsgrad, (som kan bli avgörande för vilka som beviljas), har Länsstyrelsen infört krav på en lista som vidimerar satt anslutningsgrad. Vi har enkelt kunna vidimera, då IP-Only har en lista över beställningar. Risken är att några av de övriga sökande presenterar intresseanmälningar och då tar till.

Eftersom vi är en av 44 sökande, söks även efter andra vägar. Diskussioner förs både med IP-Only och kommunledningen. Det är för tidigt att skriva om dessa diskussioner. När det händer något kommer jag att skriva här och på vår Facebook grupp.

Närmast kommer vi att planera för vårt årsmöte i april.

Fråga om fiberanslutning innan 2020 (reviderad 18/11)

Ni har kanske läst i Norra Skåne om fiber i Osby kommun. Man har insett att kommunen kanske skulle byggt själv från början, men nu finns ju avtalet med IP-Only.
Eftersom det är offentlig handling kan jag avslöja att IP-Only diskuterar med kommunledningen om att bygga fiber till alla, alltså även landsbygden. Vi är inte insatta i deras diskussioner, men hoppas på en bra lösning.
Naturligtvis är finansieringen en viktig del. Vi har tidigare ansökt om ca 26mkr hos Länsstyrelsen, det finns ytterligare 5 föreningar i kommunen så troligt är det minst dubbla kostnaden plus egen insats.
Jag och några ur styrelsen har idag träffat IP-Only, då var ny ansökan till Länsstyrelsen på agendan. Den 15 mars-17 kommer 117mkr att fördelas av länsstyrelsen. Samma regler som tidigare, men man begär en redovisning av den satta anslutningsgraden. IP-Only har för avsikt att skicka in två ansökningar för Osby landsbygd, en för oss som är någorlunda stora och en gemensam för övriga fiberföreningar. Frågan är fortfarande anslutningsgraden, det finns en lista på beställningarna vilket bör räcka för att vidimera, för att få bra anslutningsgrad jobbar de med de möjliga anslutningarna. Det finns en adresslista, men den duger inte då även fritidsboende finns med.
Givetvis kommer vi även att diskutera vårt framtida samarbete och vad som händer om kommunens planer skulle ändras. I nuläget finns enskilda avtal på 24 månader, de flesta från mars 16, men om något ska hända får man ändå räkna med att det tar ganska lång tid innan någon annan lösning kan gälla, dels ska det förhandlas och beslutas, sedan ska det till upphandling enl. dess regler, då är det troligen inte långt kvar av de 24 månaderna.
Bäst är naturligtvis att vi får bidraget och kan komma igång snabbt.
Nästa möte med IP-Only blir i december, hoppas kunna skriva mer om vad som händer då.

Samtal med länsstyrelsen

Idag kunde man läsa att Jordbruksverket fördelat resterande budget 1,195miljader kronor.
För Skånes del blev det drygt 117miljoner. Eller 9,81%, den näst högsta procentsatsen i landet. 

Talade nyss med vår kontakt på Länsstyrelsen, där vet man ännu inte när pengarna kan fördelas mellan ansökningarna.
Många ansökningar blev avslagna i juni då de deltagit i två beslutsomgångar. Vår var en av dessa. Någon slutdatum för ansökan finns ännu inte, men en gissning är framåt årsskiftet.
Jag har pratat med IP-Only om ny uppdaterad ansökan från oss, den är på gång, gäller drygt 25 miljoner kr.

Vilka chanser har vi då?
Sätta 99% i anslutningsgrad och mena att gräva till tomtgränsen går inte längre. Jordbruksverket har förtydligat att det är faktiska anslutningar som räknas, det gynnar oss.
Länsstyrelsen har kommit med ett förslag att vid beslut kan de ta hänsyn till var i regionen pengarna ska gå, detta vet vi inget om nu, men hoppas på att JV tar sitt förnufft till fånga och ger Länsstyrelsen den möjligheten.
Svart har blivet lite ljusare grått, nu kan vi bara vänta och hoppas.

Träff med fiberföreningar i Osby

I kväll var vi inbjudna till ett möte av Osbys IT-Chef, Hans Ellebrink, som är tillförordnad fibersamordnare. Med var representanter från kommunens fiberföreningar och Marika Bjärstedt-Hansen. Marika informerade från Region Skånes bredbandsforum och FABS (Fiber till alla i Blekinge och Skåne). Tyvärr finns inget som ger pengar till att börja bygga. Osby kommunledning har frågan om fiberutbyggnad på sitt bord. Inte heller där finns någon lösning på finansiering.
Helt klart är att det kommer att behövas fiber till fastigheterna i kommunen för att få en vettig infrastruktur, med möjligheter att hantera äldrevård, sjukvård, larm, mm.  Marika "lovade" att ta fram en handlingsplan.

Peter Eriksson sägs ha tagit upp pengar i sin budget, 100mkr till hela Sverige! Det måste vara ett skämt.  Bara Skånes ansökningar är på över 800mkr. Representanter från fiberföreningarna hade en hel del att säga, men ingen har någon  finansiering. Vi bestämde att ha möte där alla fiberföreningarna har möjlighet att delta, Hans är sammankallande

Det vi kan göra nu är: PÅVERKA DIN POLITIKER!!!!!  Ser ingen annan väg än att de gör något.

Mats

Läget 20160815

Då var det augusti, de flesta är tillbaka efter semestern, kräftskivorna står för dörren.
Jag har inget nytt att skriva om när det gäller pengar att bygga vårt nät.
Jordbruksverket har förtydligat lite i sitt regelverk, men bara marginellt. 
Pengarna Länsstyrelsen fick är slut, det finns inga nya inom synhåll. Vår ansökan avslogs, då den varit med två gånger, fast det är bara att skicka in en ny. Det finns inget slutdatum för ansökan, troligen inte innan årsskiftet. 
Ordf. Loshults fiberförening mejlade, några av  fiberförreningarna i kommunen har diskuterat om att vi skulle lämna in en gemensam ansöka. Vad jag kan se skulle det inte möta några hinder. I vår tidigare ansökan stod det 640 hushåll, tillsammans skulle det bli över tusen, men undrar om det skulle öka chansen att få bidrag om/när det kommer nya pengar. Med nuvarande regler verkar anslutningsgraden vara enda kriteriet, risken är då att pengarna hamnar i något lättgrävt område, med hög anslutningsgrad.

Kommunens IT-chef har planer på att sammankalla alla fiberföreningarna i kommunen till ett möte. Vi får se om vi kan komma överens om något.

Mats

Då var alla pengarna fördelade

Gårdagens beslut gav två ansökningar bidraget. Båda i södra Skåne: Öved-Rönås vid Sjöbo och Skurups landsbygd. Gratulerar 4000 permanentboende (som det står på Länsstyrelsens sida), av de 4011 som visas på samrådskartorna. Alltså reglerna ger den som har lätt att gräva och klarar sig med ett mindre stöd pengarna, för troligtvis får de inte hela bidraget. Reglerna säget 10% avdrag för varje 10% mindre anslutningar när projektet är färdigt.

Vi här uppe i stenriket med dyr grävkostnad får förlita oss på att någon annan vill finansiera en utbyggnad här. Vårt samarbete med IP-Only fortsätter, men mycket ligger på sparlåga tills vi vet mer om finansiering. Ni som beställt men inte fått bekräftelse får vänta, den lista jag gett IP-Only är hittils obesvarad.

Det som inte ser bra ut är att inga ideella eller ekonomiska föreningar fått något bidrag, skandal att man kan utforma ett regelverk på det viset. Nu kan vi bara hoppas att någon i beslutsställning ser till att även vi kan bygga ut framtiden.

Mats

Vad händer?

Det har varit mycket kritik på hur LST delat ut bidraget. Region Skånes Enheten för Digital Utveckling har besökt IP-Only och LST. Helt klart finns det inte pengar (ca 800 miljoner) att bygga ut fiber i Skåne enl. de satta målen (95% till 2020). Det har diskuterats att bygga delar av fibernätet utan bidrag, det finns områden som det "bara är att vattna och trycka ner fibern", där skulle ett lägre bidrag räcka, i våra steniga åkrar är det inte möjligt. Det finns de som tycker att LST borde ta hänsyn till markförhållanden, men så säger inte reglerna, bidrag på 60% eller inget. Ingen hänsyn till sand eller sten. Problemet är att EU satt krav som är för hela Europa. Det går inte heller att flytta frågan då det är Jordbruksverket som ansvarar för Landsbygds programmet. Inte bara Region Skåne jobbar på frågan, Bredbandsforum, PTS m.fl. är involverade. Vad kan vi göra? Höja anslutningsgraden? Undrar hur många som kommer att sätta 97-99% nästa gång? IP-Only håller på att titta på vår ansökan. Vi har påtalat att flytta fram beslutsdatum 15 juni för att hinna se vad det går att göra inom regelverket. IP-Only har just nu bollen, vi är för små att påverka. Vi kan försöka få med fler permanentboende, jag har en lista på alla fastigheter i området. Kanske skicka brev, skicka ut våra områdesansvariga, prata med grannar? IP-Only tänker öppna upp möjligheten att registrera sig via osbystadsnat, kostnad 17900 kr Får vi inget bidrag får vi vänta till det kommer pengar eller hoppas på att IP-Only, Region Skåne, Kommunen hjälper till. På något sätt ordna finansiering. IP-Only är med oss, det känns bra. Vi jobbar vidare.

Nytt år - Nya tag

IP-Only kommer att pausa en del av sina projekt, det gäller INTE vårt. Planeringen för både oss och Osby 2 fortgår.
Utsedd kordinator, Micke, har ersatts av brodern Ola, som har åkt runt och filmat tänkt gräv-väg. Ett Malmöföretag FNC har med utgångspunkt från dessa filmer gjort finprojektering. Det har ju tillkommit fastigheter och vissa sträckor behöver ändras. Ola har även filmat Osby 2:s område.

IP-Only kommer att lägga ut upphandlingen så snart de är helt klara med FNC, vilket beräknas bli de närmaste dagarna.
Enl. reglerna ska upphandlingen publiceras så alla ska ha möjlighet att lämna anbud, ska finnas tillgänglig minst 21 dagar. Så först i slutet av Q1 kan det vara klart med vem som ska utföra jobbet.

Vi kommer närmast att planera vårt årsmöte, så håll utkik så ni kan inte missar det.

Utskick från IP-Only

Detta brev går nu ut från IP-Only till de som inte beställt fiber i vårt område, det finns även en blankett för beställning med i utskicket.
Kolla med de ni vet inte tecknat fiber och förklara gärna nyttan med fiber i framtiden. Priset är 19900kr då med grävning ända fram och inkoppling.
Mats


Erbjudande om fiberanslutning

Hej!

Vi genomför nu en kampanj för fiberutbyggnad i ditt område. Det innebär att du som fastighetsägare kan teckna fiberanslutning hos oss.

Varför fiber?

Fiber är framtidens digitala infrastruktur. IP-Onlys fibernät är öppet och neutralt med marknadens bredaste utbud av tjänster för internet, TV och telefoni. Du väljer själv operatör och innehåll efter vad som passar dig och dina behov bäst. IP-Only har även ett speciellt erbjudande om du har fritids- eller deltidsboende. Då har du möjlighet att välja en korttidsabonnemangstjänst som kan aktiveras i ett eller flera dygn. Du betalar bara för den period du har valt. Prisexempel för 1 dygn är 45 kr. Läs mer på skane.ip-only.se.Lokalt engagemang är viktigt

Fiberprojektet kommer att drivas enligt vår modell GrannSamverkan Fiber som innebär ett nära samarbete med de boende i området.

Bifogad broschyr innehåller mer information om fiber, varför ett öppet fibernät är framtiden samt hur en fiberutbyggnad i ett villaområde rent praktiskt går till.

Hur beställer jag?

Du beställer enkelt på vår hemsida ip-only.se/bestall eller genom att skicka in bifogad beställningsblankett. Notera att fiberutbyggnaden förutsätter att en tillräckligt stor andel av områdets hushåll gör en beställning.

Sista datum för att beställa fiber: 2017-09-22.


Har du frågor eller behöver hjälp med att beställa?

Ta kontakt med vår kundservice på 0200-43 00 00 (vardagar 8:00-17:30) eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Uppdatering 170810

Då har vår kontakt på IP-Only börjat jobba igen. Jag ställde ett par frågor häromdagen.

Vad har hänt med kampanjen att få fler av de som INTE tecknat sig för fiber att göra det?
- Underlaget som köpts in är inte komplett, vi söker lösningar för att få med alla adresser, vill inte ha några "vita fläckar".
Då vet ni inte när utskicket kommer ?
- Nej inte för dagen, hoppas inom några veckor.

Första rundan av upphandling gav inget större intresse vad händer?
- Gruppen som sysslar med upphandling i Stockholm jobbar på det. Mer kan vi inte säga för stunden.

Hur kommer ni att hantera de som finns i närområdet till de olika områden?
-Skulle vilja se det som ett projekt där även Glimåkra landsbygd ingår, men det är inte möjligt, däremot kommer vi att försöka samordna så att det inte grävs extra någonstans.
(IP-Only har gått ut med ett erbjudande till Glimåkra landsbygd att bygga utan bidrag, då till ett högre pris.)

uppdatering 20170608

Det har nu gått två månader sedan det blev klart med bidrag. Vi har inte haft så mycket att göra, IP-Only desto mer.
Först träffade de Länsstyrelsen och gick genom projektet. De har skrivet upphandlings underlag enl. det regelverk som finns, allt ska konkurrensutsättas. Den biten är klar och upphandlingen ligger nu ute. Enl. regelverket ska det finnas tillgängligt 21 dagar, så i slutet av juni borde anbuden komma in. IP-Only ska rapportera till Länsstyrelsen så de kan se att allt gått rätt till. Sedan ska anbuden utvärderas och IP-Only ska skriva avtal med någon.
Upphandlingen gäller vårt område och är total entreprenad.
Efter sommaren bör IP-Only kunna presentera vem som ska bygga, denna får då göra finprojektering.

När IP-Only bestämde områden för fiberdragning upprättade de så kallade pollygoner. Vi har konsterterat att det finns fastigheter som kommit utanför pollygonerna och inte fått erbjudande, eller i något fall fått erbjudande, men inte fått bekräftelse, dessa pollygoner ska IP-Only se över, ett krav från kommunen är att alla fastigheter ska erbjudas fiber.
Det finns fastigheter där man inte tecknat sig för fiber, nu kommer IP-Only att göra en kampanj där man erbjuder dem att teckna sig. Jag har inte fått exakt pris, men troligen kommer det att bli i samma nivå som stadsnätet.
IP-Only har för avsikt att skicka ut brev innan sommaren.

Till sist vill jag önska er alla en fin sommar.
Mats
ordf VOfiber

Välbesökt årsmöte

I går 10 april höll vi vårt årsmöte. Nästan hela Visseltofta hembygdsgård var full. Alla personer i styrelsen omvaldes, tack för fortsatt förtroende för mig som ordförande.

Vi har ett år framför oss med en del arbete, först ska vi möta IP-Only och se till att projektgruppen kommer på plats. Sedan ska kartan över fiberdragningen finjusteras av oss och IP-Only. Vidare är det krav på upphandling av entreprenör, detta sköter IP-Only.

För vår del ska vi se till att alla privata markavtal finns, till detta arbete kommer vi att behöva våra områdesansvariga. Dessa kommer även att behövas för att se till att de som själva ska gräva från trädgårdsgränsen till huset har detta klart när maskinerna kommer och fibern ska dras. IP-Only beräknar komma igång att gräva Q3 och vara färdiga på 12-18 månader.

Stora skillnader i tillgång på snabbt bredband

Från Ny Teknik.
"Det är stora skillnader inom Sverige i tillgången till snabbt bredband, beroende på var man bor. När det gäller tillgång på landsbygden ligger Gotland i framkant.
Så om man tittar på hushåll utanför tätorter och småorter, finns det inget län där ens hälften av dessa har tillgång till snabbt bredband, förutom Gotland (76 procent). I Stockholm och Uppsala län har knappt ett av tio av dessa hushåll tillgång.
På kommunnivå är det ytterst sällsynt att hälften eller mer av landsbygdshushållen har tillgång till snabbt bredband. Det gäller bara för 20 av landets 290 kommuner".

Alltså är inte Osby ensamt med ingen utbyggnad på landsbygden. Ändå hoppas vi på att man får upp ögonen för vilka möjligheter man har att spara tid och pengar i framtiden. Nya applikationer kommer, till exempel e-sjukvård.
IP-Only har skickat in ny ansökan till Länsstyrelsen, det var meningen att de skulle fördela resterande 117 mkr 15 mars, men då någon aktör menar att de kan bygga visst område utan bidrag, har de som ansökt fått möjlighet att se över sin ansökan, ny datum är 5 april.
Intresset är stort nära 900 mkr, så det lär bli som sist högsta anslutningsgrad kommer först. Frågan är om det handlar om 99% som vid förra tillfället, nu ska siffran vidimeras. Men det gäller då intresseanmälan, som tidigare bara permanentboende räknas.
Vi håller tummarna.

Lite info februari 2017

Så har då regeringen presenterat sin nya nationella bredbandsstrategi – Sverige helt uppkopplat 2025.
Strategins funktion är inte att i detalj peka ut hur utbyggnaden ska gå till. Istället vill regeringen genom strategin motivera aktörerna till att fortsätta investera, fortsätta effektivisera, och fortsätta samverka. Strategin tydliggör hur regeringen ser att bredbandsmarknaden behöver fungera, vilka förutsättningar som måste finnas, och inom vilka områden det finns särskilda utmaningar. Det är sedan upp till branschen att tillsammans skapa dessa förutsättningar.
Tanken är att över en halv miljon svenskar per år ska få tillgång till 100 Mbit/s bredband fram till 2020 - och hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband 2025.
Det beskrivna målet – att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband till 2025 – är detaljerat och ambitiöst:

  • 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s.
  • 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s.
  • 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s.

Det som saknas i regeringens presentation är hur det hela ska finansieras. Man skriver att
Kommunerna anses också ha en nyckelroll i strategins genomförande.
Alltså utlovas inga pengar, man förutsätter att de olika aktörerna investerar.
Det ser ut att bli ”slagsmål” om de lättgrävda områden IP-Only, Svenska Stadsnät, Bredbandsbolaget, m.fl. vill gärna ha dessa delar. Intresset för oss här i stenriket är inte lika stort. Bygga i tätorter visst, men ute på landsbygden med några hus här och några där är inte lika intressanta att bygga utan finansierings hjälp.

Den 15 mars kommer Länsstyrelsen att dela ut de 117 mkr som finns kvar, vi har en ansökan som ser bra ut, frågan är bara om kravet på lista över intresseanmälningar räcker för att en del av pengarna ska hamna här.
Med tanke på regeringens bredbandsstrategi har jag täta kontakter med våra politiker, får vi inte bidrag får vi hoppas på att kommunen gör som många andra kommuner, bygger själva eller uppdrar till någon aktör att bygga och då står för finansiering.
Även om det kostar ger det kommunen besparingar i framtiden.

Till sist vill jag slå ett slag för vårt årsmöte som blir den 10 april. Kallelse kommer, det fixar Marie

Vår nya ansökan

Idag har jag och Sven-Åke haft möte med IP-Only.
Meningen med mötet var att gå igenom den nya ansökan som IP-Only lämnar till länsstyrelsen inför fördelningen av de nya 117mkr den 15 mars.
Regelverket är som tidigare, men länsstyrelsen har satt som krav att lämna in en lista som vidimerar den anslutningsgrad som satts och som undertecknas av företagets VD.
Vi har som tidigare 640 möjliga hushåll inom vårt område. (Det är bara folkbokförda som räknas). Vi beräknar att komma över 90% i anslutningsgrad.

Tidigare har det krävts 97 resp. 99,7%, men då fanns inte kravet på vidimering.
På länsstyrelsens sida redovisas 28 ansökningar, dessa har sammanlagt 604mkr i värde, några ansökningar kommer från områden som kan tyckas möjliga att bygga utan bidrag. Då sista datum för ansökningar är satt till den 15 dec kommer denna siffra troligen att öka.

Skulle ni ha någon granne, vän eller liknande som ni vet inte har anmält sig be dem gör det omgående, vi har bara till mitten av januari att justera listan och då höja anslutningsgraden.
De kan mejla beställning till mig, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så vidarebefordrar jag till IP-Only. Priset ska vara 17900kr per anslutning. VO-fiber tar inte in nya medlemmar enl. vårt avtal med IP-Only.

Om vi inte får något bidrag har IP-Only börjat fila på plan B, idén är någon form av Hallandsmodellen applicerat på Skåne Nordost, vari Osby ingår.
Mer härom när vi vet vad det handlar om.
Mats

Uppdatering den 2 november 2016

I fredags 20 oktober besökte några av oss i styrelsen Osby Näringslivs lunchmöte.
Ämnet för dagen var ”Förvaltning av nuet och framtidsvisionen” Deltog gjorde några politiker och tjänstemän från kommunen.  De presenterade sina Målområden och hur det är tänkt att genomsyra hela organisationen.
Sedan pratades det lite om Sydostlänken, en järnvägsförbindelse mellan stambanan och Blekingebanan, med möjlighet även till framtida persontrafik. För kommunens del är det främst station i Lönsboda och mötesspår.
Även industrispår till  industriområdet nämndes. Sedan var det en del om bebyggelse och handel, men inget om fiber.

Att det i framtiden behövs fiber till landsbygden i hela kommunen står ganska klart, men för närvarande saknas finansiering. Efter mötet pratade jag och Sven-Åke med Nicklas Larsson från centerpartiet, han berättade att alliansen har diskuterat frågan och i sin budget avsatt 5 mkr, han höll med om att det är för lite, men för att få upp frågan på bordet. Vet inte om socialdemokraterna har med något om fiber i sin budget, vi får se vilken budget som klubbas.
Nicklas föreslog att bjuda in oss till ett av alliansens möten, troligen i december.

Helt klart är att Osby skulle tagit beslut för 4-5år sedan att själva bygga och äga ett fibernät och sedan få någon partner till att drifta och underhålla det. Nu sitter man i knäet på IP-Only som äger stadsnätet, vad jag vet, har inte läst kommunens avtal med dem.
Senast jag pratade med IP-Only sa de att de bara väntar på pengar för att börja bygga.

Länsstyrelsen kommer att ha ett tredje beslutstillfälle den 15 mars 2017, samma regler som tidigare gäller, alltså först anslutningsgraden, där jordbruksverket har förtydligat att det är verkliga anslutningar, fast det vet man ju inte förrän det är klart, så alla ansökningar måste vidimera sin anslutningsgrad. I andra hand (vid samma anslutningsgrad) gäller flesta anslutningar.
Vi i styrelsen jobbar vidare med kontakter med kommunens övriga fiberföreningar, kommunledningen och IP-Only, så vi rullar inte tummarna.

Läget 20160922

Allt är inte svart, börjat gå mot grått.
Kan informera att alla pengar från Eu/Regeringen är inte slut. Jordbruksverket har inte förmedlat alla pengarna.
Det finns ett förslag om fördelning, blir troligen bestämt i Oktober. Skulle det likna tidigare fördelning skulle Skåne få kring 100 mkr.
Det räcker inte långt. Vi kan hoppas på att man tar hänsyn till sökta pengar istället.

Jordbruksverket har förtydligat sina regler lite, dels ska det nu vara sammanhängande område utan öar där man vill undanta, dels är det verkliga anslutningar som räknas. Så det går inte att skriva 99% och mena att man gräver till alla även om de inte skulle ansluta sig.
Jordbruksverket har gett länsstyrelserna möjlighet att komma med förslag om fördelningen. Skåne tänker föreslå att de själva kan påverka vart i regionen pengarna ska gå.

Arbetsgruppen Fiber till alla i Blekinge och Skåne FABS har nu ett kanalisationsstöd att söka, tyvärr rör det sig bara om någon miljon, men det är en början.
Det arbetas på flera olika håll att hitta finansiering, så vi får fortsätta hoppas.
Det ni kan göra är att fortsätta påverka våra politiker, kommunen kommer att vinna på en bra infrastruktur.

Lite om Osby kommun

Vi är inbjudna till ett möte med övriga fiberföreningar och kommunledningen.
Tog fram lite statistik om Osby:
Antal invånare 13035  tätortsgrad 75,8% skulle ge 9881 i tätort och 3145 i glesbygd.
I SCB:s kartor för beräkning av fastboende hushåll anges att dela med 2,22
Då blir det 5872 hushåll fördelade på 4451 i tätort och 1421 i glesbygd. detta är teoretiska värden.

PTS har en statistikportal där kan man läsa (siffror från 2015)
Antal hushåll 6002 fördelade på tätort 4966 och glesbygd 1036,
 Tillgång till minst  30Mbit/s tätort 96,8% och glesbygd 22,49% 
 Tillgång till minst 100Mbt/s tätort 42,69% (många anser att 30 räcker)  glesbygd 7,8%

Det visar klart på var sattningen behöver göras. 
Mats

Bygga fiber

Ska börja med att gratulera Öved-Rönås och Skurups landsbygd som fick onsdagens stöd pengar. Det är bara att inse att vi här uppe är för små, inte tättbebyggt nog. Öved-Rönås fick 83 miljoner för att bygga fiber till sina 2490 hushåll, deras område är 93,5 km2. Skurups landsbygd visar 1521 hushåll och area 55,3 km2. Även om vi slog ihop hela kommunen kommer vi inte i närheten. Våra 640 hushåll finns på 26,2 km2.

Ska vi ge upp nu? Nej verkligen inte, stödpengarna gick till ca 5% av ansökningarna, så det finns 95% som sitter i samma båt. Tror inte dessa kommuner och föreningar bara säger nähä.

Jag pratade nyss med en på hög nivå på IP-Only, de vill inget hellre än att sätta igång, men det måste fram pengar. Det kommer en ny lag 1/7 om sammförläggning, men det ser ut att bli högre meterpris än att gräva. Så tack regeringen för att några tjänar stora pengar. Nu kan vi bara hoppas på att man förstår på regeringsnivå, kommunerna och regionerna lär inte vara tysta.

Mats

Lägesrapport

Länsstyrelsens beslut den 12 april verkar ha uppmärksammats. Bl.a. av avdelningen inom Region Skåne för digital utveckling, samt RS:s bredbandsgrupp. Något man insett är att det kommer att saknas 7-800 mkr för att bygga ut fiber i hela Skåne. Därför har man satt igång att kolla möjligheter att få bidrag på annat sätt.

För vår del är vi med i länsstyrelsens beslutsomgång den 15 juni. Då med höjd anslutningsgrad, det är en chansning som kräver att vi gör allt vi kan för att få med fler som beställer fiber. Sedan tror vi att andra kommer att höja så även denna gång blir det huggsexa.
Får vi inget bidrag den 15 juni heller, finns flera möjliga vägar.
På länsstyrelsen tror man att det kommer pengar till en ny beslutsomgång under hösten,
Även Bynätsforum, som främst företräder fiberföreningar, planerar att samla in uppgifter och hjälpa till.

Jag har fått en lista med ”möjliga” inom vårt område, vilka som beställt framgår. Jag har gått igenom den och konstaterat att vi har ca 70 adresser på vår medlemslista som inte finns med. Detta jobbar IP-Only med, även den ”problemlista” jag fått fram från svar på vårt mejlupprop. Ca 20 st. som borde varit med som beställda, några med felaktiga uppgifter, dessa får vi rätta till. Det som är viktigt är leveransadressen till den fastighet som ska anslutas.

När allt är ordnat hoppas jag att våra områdesansvariga kan följa upp de som finns inom deras områden. Vi har även planer att skicka ut brev till de som inte varit medlemmar, IP-Only är positiv till en ny kampanj.

E-mail

Hej
Ni som undrar varför ni fått ett kort svar från mig, jag har fått bortåt 100 mejl. Tagit några timmar att gå igenom.
Jag kan se direkt i IP-Onlys kartverktyg vilka som finns med och vilka som är möjliga men ej har beställt.
Genom att slå in fastighetens adress kommer jag till fastigheten, grön nål visar att beställningen är registrerad. Gul nål inte, ofta för att något är fel, kanske inte skrivet fastighetens adress. Det kan finnas någon utan nål med. Jag kan även se om fastigheten ligger innom vårt område.
Har hittat några som nu står på min "problem" lista, med lite förklaringar. Jag ska gå igenom dess med IP-Only.
Nu ska jag gå igenom vår medlemsförteckning från 150831, de som inte är markerade beställt, ska jag jämföra med verktyget. Sedan hoppas jag att alla  är identifierade. 
Mats