Informationsfoldrar

InfofolderVi har de senaste veckorna delat ut och skickat informationsfoldrar till 600 fastighetsägare och hoppas att alla fått sitt exemplar. Vi förväntar oss att alla som är intresserade av fiber betalar föreningsavgiften på 100 kronor/fastighet så att vi kan gå vidare med vår planering och förstudie. I augusti/september vi kommer söka upp dem som inte betalat avgiften.

Onsdagen den 19 juni var Mårten och Mikael från VOFiber på möte med kommunen och träffade andra eldsjälar i andra områden av Osby kommun. Några föreningar har varit igång ett tag och i vissa delar har inga föreningar ännu bildats. Minnesanteckningar »

Informationsmöte Visseltofta hembygdsgård 3 juni

2013-06-03

Ett 30-tal intresserade dök upp på senaste informationsmötet. Vi fick 20 nya medlemmar som betalde kontant på plats. Dock var ni några som bara fyllde i namn och adress, inte e-post eller telefon. Vet du med dig att du inte fyllde i detta fyll gärna i formuläret här på hemsidan så vi får dina kontaktuppgifter.

Vi håller på att få ut informationsfoldrar till alla berörda fastigheter och hoppas att vi snart nått alla (även fastighetsägare som bor utomlands).

Första mötet för VOfiber 23 april

En månad efter informationsmötet i Visseltofta träffades vi som är intresserade av styrelsearbete. Två medlemmar från FiGoS, Fiber i Gumlösa och Sörby ekonomisk förening, kom och berättade lite om deras arbete.

Förslag på ordförande, kassör och sekreterare i Visseltofta Osby Fiberförening togs fram.

Vi bestämde datum för nytt informationsmöte i Visseltofta och vad vi måste göra fram tills dess. Bland annat måste vi få in anbud på förstudie, få fram adresser och fastighetsbeteckningar till berörda fastigheter.

Informationsmöte om bredband på landsbygd 18 februari

Den 18 februari 2013 bjöd Osby kommun in till ett informationsmöte om utbyggnad av bredband på landsbygden. Mötet skedde på Parkskolan och riktade sig till de som bor eller är verksamma på landsbygden. Bland annat fanns representanter från Skånet AB, TeliaSonera, ByNet och RALA på plats.

Styrelsemöte 14 maj

Några punkter vi tog upp:

  • Ett förslag till stadgar har tagits fram. Vi gick igenom och gjorde några justeringar.
  • Anbud från RALA har inkommit, ByNet ska skicka.
  • Tidningen Allt om Osby är kontaktad och Norra Skåne skall kontaktas.
  • E-post och hemsida med medlemsinformation ska läggas upp.
  • Bankgiro ska skaffas.
  • Fortfarande problem hur vi ska hitta adresser. Vi ska prata med kommunen igen samt Lantmäteriet.
Nästa styrelsemöte torsdag 30 maj!

Informationsmöte Visseltofta hembygdsgård 25 mars

Efter informationsmötet med Osby kommun bjöd Mårten, Mikael och Jan-Olle in till ett nytt möte i Visseltofta och kallade fastighetsägare i området Visseltofta, Kylen, Simontorp med flera. Bredbandscoachen Eric Åkerlund från Skånet AB var på plats och berättade lite om förutsättningarna.

Ett trettiotal personer kom och anmälde sitt intresse. En grund för en ideell förening bildades.