Styrelsemöte 14 maj

Några punkter vi tog upp:

  • Ett förslag till stadgar har tagits fram. Vi gick igenom och gjorde några justeringar.
  • Anbud från RALA har inkommit, ByNet ska skicka.
  • Tidningen Allt om Osby är kontaktad och Norra Skåne skall kontaktas.
  • E-post och hemsida med medlemsinformation ska läggas upp.
  • Bankgiro ska skaffas.
  • Fortfarande problem hur vi ska hitta adresser. Vi ska prata med kommunen igen samt Lantmäteriet.
Nästa styrelsemöte torsdag 30 maj!

Första mötet för VOfiber 23 april

En månad efter informationsmötet i Visseltofta träffades vi som är intresserade av styrelsearbete. Två medlemmar från FiGoS, Fiber i Gumlösa och Sörby ekonomisk förening, kom och berättade lite om deras arbete.

Förslag på ordförande, kassör och sekreterare i Visseltofta Osby Fiberförening togs fram.

Vi bestämde datum för nytt informationsmöte i Visseltofta och vad vi måste göra fram tills dess. Bland annat måste vi få in anbud på förstudie, få fram adresser och fastighetsbeteckningar till berörda fastigheter.

Informationsmöte Visseltofta hembygdsgård 25 mars

Efter informationsmötet med Osby kommun bjöd Mårten, Mikael och Jan-Olle in till ett nytt möte i Visseltofta och kallade fastighetsägare i området Visseltofta, Kylen, Simontorp med flera. Bredbandscoachen Eric Åkerlund från Skånet AB var på plats och berättade lite om förutsättningarna.

Ett trettiotal personer kom och anmälde sitt intresse. En grund för en ideell förening bildades.

Informationsmöte om bredband på landsbygd 18 februari

Den 18 februari 2013 bjöd Osby kommun in till ett informationsmöte om utbyggnad av bredband på landsbygden. Mötet skedde på Parkskolan och riktade sig till de som bor eller är verksamma på landsbygden. Bland annat fanns representanter från Skånet AB, TeliaSonera, ByNet och RALA på plats.