Kallelse till extra årsmöte 2015

Du som medlem i Visseltofta Osby Fiberförening kallas härmed till extra årsmöte med anledning av beslut om fiberutbyggnad inom VOFibers område.

Tisdag 27 januari klockan 19:00 på Borgen.

pdfLadda ner dagordning »

Senast 14 dagar före årsmötet kommer vi publicera stadgeändringen.

Håll fortsatt ögonen öppna här på hemsidan och Facebooksida!

Lägesuppdatering 20141218

Fibervänner!

En sista uppdatering innan vi tar en välbehövlig vila. 

Era områdesansvariga håller nu på med att söka upp alla för att informera och få bekräftat om fortsatt intresse samt kolla om det finns fler som vill ansluta sig. Nya medlemmar inom vårt område anmäler sig på vår hemsida, www.vofiber.se  OBS! ni ska inte anmäla er på Osby stadsnäts hemsida, den är endast till för de som bor i tätorten.

I veckan tog styrelsen beslut att kalla er till ett extra årsmöte den 27 januari kl 19.00 på Borgen i Osby, där tar vi formellt beslut om styrelsens förslag på fiberuppbyggnaden. Vi kommer också att bjuda in IP-Only, som får presentera sig och svara på frågor. pdfLadda ner dagordning »

Vi har också påbörjat avtalsdiskussionerna med IP-Only.

Fiberjul

Håll fortsatt ögonen öppna på vår hemsida och Facebooksida!

Hälsar
Sven-åke K
Ordf.

Lägesuppdatering 20141209

Fibervänner!

I går kväll hade vi en information till era områdesansvariga. Det blev ett bra möte där jag informerade att styrelsen enhälligt har beslutat att föreslå ett extra årsmöte att anta IP-Onlys erbjudande om att bygga upp vårt nät på landsbygden till en anslutningskostnad på ca. 18100:- per fastighet. Kostnaden bygger på den nätprospektering som gjordes för ett år sen och baseras på 546 fastigheter. Nätet blir öppet och utbudet av tjänster blir detsamma som för Osby stadsnät.

Vi kallar till ett extra årsmöte för beslut i föreningen, eftersom avtalet med IP-Only också kräver en stadgeändring. Era områdesansvariga har fått detaljerad information och kommer att kontakta alla för att informera och svara på frågor. Ni kommer också att få frågan om ni vill fortsatt vara med och ansluta er. Dessutom kommer de som ännu inte anmält sig att tillfrågas. Det finns fortfarande en möjlighet att anmäla sig.

När vi fått in era svar uppdateras prospekteringsunderlaget och förhoppningsvis kan vi ge en ännu säkrare siffra för anslutningskostnaden inför det extra årsmötet.

Det extra årsmötet kommer att hållas i slutet av januari 2015, exakt dag och tid meddelas när vi fått klart med lokal.

Håll ögonen öppna och ni glömmer väl inte vår hemsida och Facebooksida!

Ha det bra!
Hälsar Sven-åke K

Hoppas alla områdesansvariga nåtts av kallelsen till morgondagens möte

Det är viktigt att du har möjlighet att komma då vi förväntar oss att du informerar vidare ut till medlemmarna i ditt område efter detta möte.

Tid: Måndagen den 8 december kl 19.00
Plats: Visseltofta Hembygdsgård

Hör gärna av dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du inte kan närvara.

Lägesuppdatering 20141123

Fibervänner, vi har fått två förslag på hur fiberdragning och anslutning skulle kunna se ut. Det ser så intressant ut att vi vill gå vidare och ha ett möte med byNet och IP-Only på onsdag för att räta ut ett antal frågetecken. Till dess har vi också fått veta om kommunfullmäktige säger definitivt ok till samarbetsavtalet imorgon måndag 24 november. Om allting går i lås kommer vi att kalla områdesansvariga onsdag den 3:e december till ett informationsmöte om detaljerna i förslagen och vilket förslag styrelsen rekommenderar.

Sen kommer vi till en beslutsomgång, där vi anser att alla ska ha chansen att vara med. Informationen om styrelsens förslag måste snabbt ut. Det finns två vägar. Hålla stormöte och då måste vi göra det på Borgen i Osby, då det förutsätter att en majoritet kommer. Det andra förslaget är att områdesansvariga informerar var och en om alternativen och styrelsens förslag. Får vi en majoritet på det förslag som styrelsen rekommenderar går vi in med en ansökan senast 31 december, annars får vi diskutera mer och gå med i andra ansökningsomgången. Ni får gärna kommentera på Facebook. Efter samråd med områdesansvariga och era kommentarer tar vi beslut om vilken väg vi ska gå.

Håll ögonen öppna på vad som händer.

Ha det bra!

Sven-åke K
Ordf VO Fiber

Lägesuppdatering 20141017

Fibervänner!

Sen förra uppdateringen har vi haft en intensiv period med två styrelsemöten, möten med ByNet och representanter från andra fiberföreningar. Syftet har varit att få in information som är viktigt för hela fiberhanteringen framåt och, med de nya reglerna, få fram på vilken nivå anslutningskostnaden kommer att landa. Vi samlar fortfarande information speciellt konsekvenserna av det samarbetsavtal, som kommunen kommer att besluta om i slutet av månaden, med en extern nätverkspartner för utbyggnad av fiber i tätorten.

Vi har till områdesansvariga färdigt med listor på de som har anmält intresse och håller på att få fram en enklare karta än den stora pdf-fil och som visar var fibern kommer att grävas.

Därför kommer vi inte att kunna genomföra ett möte med områdesansvariga andra hälften av oktober utan nu siktar vi på mitten november.

Har ni synpunkter/tips till oss gå då in på hemsidan och maila till någon av oss i styrelsen. Och återigen ett tips är att gå med i vår Facebook-grupp för då får ni information direkt när den kommer in.

Ha det bra och jag önskar alla en trevlig helg!
Sven-Åke Kristensson
Ordf

Diskussionsforum borttaget

Eftersom diskussionsforumet inte användes särskilt flitigt bland er medlemmar, utan mest blev fyllt med spam-kommentarer har jag tagit bort det igen. Är du intresserad av att föra en debatt med andra i föreningen tipsar jag dig om vår facebook-grupp istället. Har du inget facebook-konto kan du skaffa det här.

Lägesuppdatering 20140926

Som utlovat kommer jag tillbaka med en ny lägesuppdatering. Vi hade tidigare i veckan ett andra styrelsemöte. Det blev ett mycket bra om än långt möte, och det känns som att vi riktigt håller på att få upp farten i vårt arbete. Jag lovar att vi har många utmaningar att ta hand om innan vi är mogna att lämna in en ansökan.

Beträffande de nya reglerna söker vi kontakt på olika håll för att mer förstå hur de ska tolkas för att veta vad får/kan vi göra och inte göra. Vi tittar också på hur andra föreningar har löst sitt upplägg. Naturligtvis har vi kontinuerlig kontakt med kommunen och länsstyrelsen. Allt detta har betydelse i slutändan för hur mycket det kommer att kosta för den enskilde i anslutningsavgift. Vi kommer att i närtid träffa några olika personer som vi tror kan tillföra vårt arbete framåt. Just nu är det svårt att vara mer konkret, men jag lovar att bli det när vi vet.

Vi håller också på att göra i ordning underlag så att vi kan gå ut till alla områdesansvariga för en uppdatering av fiberdragning och vilka som ”är med”. Målet är att träffa områdesansvariga den andra hälften av oktober. Därefter hoppas jag på en snabb hjälp med uppdateringen för att vi sen ska göra en ny kostnadsuppdatering.

Det är viktigt att alla i föreningen är uppdaterade om vad som händer nu framåt. Därför kommer jag att med risk för upprepning skicka ut ett mail till alla som har skrivit in sina mail-adresser vid intresseanmälan för att säkerställa att så många som möjligt är med ”på tåget”. Budskapet är om ni vill vara uppdaterade, gå då in på vår fina hemsida och läs vad som står där, inklusive mina regelbundna lägesuppdateringar. Sprid gärna denna information. Har ni synpunkter/tips till oss så använd kontaktsidan. Ett tips är att gå med i vår Facebook-grupp för då får ni info direkt när den kommer in.

Ha det bra och jag önskar alla en trevlig helg!
Sven-Åke Kristensson
Ordf

Ändring i Skånes projektstöd

När Jordbruksverket presenterade de nya projektstöden förra veckan stod det att Skåne skulle få stöd för 50% av utgifterna. Nu har de ändrat till 60%!

skane60

Medlemsinformation vintern 2014

Det har nu gått några månader sedan vi träffades på informationsmötena i Visseltofta och Ekeröd där ByNet presenterade sin förstudie. Efter detta möte utsågs områdesansvariga för alla 74 delarna i vårt stora geografiska område. Dessa områdesansvariga har gjort ett bra jobb och vi är i dagsläget cirka 560 medlemmar.

ByNet har i höst arbetat på en ny projektritning där beräknad kostnad blir 55 000 kr/anslutning. För att få ner kostnaderna, framförallt grävkostnaderna, behöver vi bli ännu fler medlemmar i föreningen. Återigen uppmanar vi er att ta kontakt med era grannar för att försäkra er om att så många som möjligt är med.

Vi tror fortfarande att man jämställer fiber med bredband, så är det inte. Fiber är framtidens kommunikation precis som telefontråden var för 100 år sen. Då gick staten in med pengar, men användaren fick betala själv, ganska mycket i början sen blev det billiggare, men nu är vi tillbaka i högre startavgift för koppartråden. Idag stöttar EU och kommunen med bidrag till fiber. Koppartråden kommer att försvinna (2020 säger Telia).

Till er som bor på vägsamfällighet

Är det snart dags för årsmöte i er vägsamfällighet? Passa då på att ta upp fiberfrågan och kontrollera så att alla är med i vår fiberförning. Det kanske även kommer att bli så att vi måste gräva längs era vägar; undersök om alla i samfälligheten godkänner det.

Gränsdragning vid grävning

Förslag har inkommit till stylelsen på att grävning ska ske ända fram till huset samt återställning av tomten. Ska detta genomföras blir totalkostnaden på hela projektet mycket större på grund av olika tomters utformning, det vill säga stenlagda ytor, murar, stengärden, staket etc. Alternativet är att föreningen gräver fram till tomtgränsen och att var och en bekostar grävning på sin egen fastighet. Fundera på hur ni ställer er till detta.

Bidrag

Vilka stöd som kommer att gå att söka 2014 från Jordbruksverket och Länsstyrelsen är fortfarande ännu inte klart. Detta är ett problem, då vi inte kan söka bidrag eller beräkna egen kostnad. Vi återkommer så snart vi vet mer.

Ha en fortsatt trevlig vinter
önskar
Styrelsen

Formulär för medlemsansökan

Hjälp oss

Vi gjorde en uppdatering av hemsidan den 8 november och sedan dess verkar det inte som formuläret för medlemsansökan har fungerat. Vet du med dig att du fyllt i det under dessa efterföljande veckor får du gärna fylla i det igen www.vofiber.se/medlemsansokan så vi får dina uppgifter. Tack på förhand!

Stormöten genomförda

Ekeröd

Nu är de båda informationsmötena genomförda. 74 stycken kom till Visseltofta och 64 kom till Ekeröd. Stort tack till er alla som kom.

Dagordningen och frågorna som uppkom under kvällens gång var i stort sett de samma.

Ordförande Mårten Bragée började med att hälsa välkommen och berätta lite bakgrundsinformation. Han lämnade sedan över ordet till Gustav Ljungqvist på byNet. Gustav berättade hur byNet jobbar och hur ett fiberprojekt brukar gå till, se även http://www.bynet.se/sa-har-funkar-det.

Gustav visade ett tilltänkt nät i vårt område som han ritat upp. I detta nät finns tre noder (hjärtat i varje nät) så egentligen blir det tre nät. Anledningen till uppdelningen är att avståndet mellan noden och den siste abonnenten längst bort bara kan vara max 10 km. Som nätet ser ut nu är det 21 mil kabel som ska grävas ner, så det är ett stort nät.

Vidare presenterade Gustav en beräkning på kostnader för detta nät. Det diskuterades grävkostnader bland åhörarna; det är mycket sten i våra marker och till följd av det kommer det att bli dyrt att gräva trodde många. Gustav berättade om olika projekt han varit inblandad i. På ett ställe där medlemmarna i fiberföreningen jobbat mycket ideellt (till exempel med att märka ut var det ska grävas, röja undan sly, köra ut material från uppsamlingsplats etc.) landande grävkostnaden på 25 kr/metern och på ett annat ställe där medlemmarna inte jobbat själva blev kostanden cirka 100 kr/metern.

Återigen vill vi poängtera att hela projektet bygger på "ideella" krafter (det finns kompensation för de som ställer upp) och fibernätet kommer bara kunna bli verklighet om alla hjälps åt.

Vad är nästa steg?

VOFiber söker nu kontaktpersoner för varje område (Applehult, Bejstorp, Bodarp, Holma, Sibbarp, Bökeberga, etc. etc.). Några personer anmälde sig efter mötena men vi behöver fler. Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för att kolla om det finns någon kontaktperson för ditt område eller om du själv kan tänka dig att vara det.

Läs mer

Förstudien har nu startat

FFH byNetbyNet har nu startat förstudien för de som anmält sina fastigheter före den 7/8. De fastigheter som anmäler sig nu och framåt kommer att bli ett tillägg till denna första förstudie.

Vi kommer att presentera förstudien i september på två stormöten (tanken är att vi ska hålla ett i Visseltofta och ett i Ekeröd). Mer information om detta kommer att publiceras här på hemsidan, på facebook och skickas ut till alla medlemmar (per e-post till er som angivit detta annars per brev).
Tänk på föreningens ekonomi och anmäl din e-postadress om du tidigare ej gjort detta!

Lägesuppdatering 20141127

Fibervänner

Det har varit en intensiv veckan, men nu är vi på upploppet. I måndags tog Kommunfullmäktige beslut om ett samarbetsavtal med IP-Only beträffande fiberutbyggnad i tätorten och för kommunfunktionerna. I går kväll hade vi tillsammans med Hököns fiberförening en grundlig genomgång med IP-Only och ByNet beträffande deras alternativa förslag till fiberutbyggnad på landsbygden. Nästa vecka kommer vi att träffas i styrelsen för att ta definitivt beslut om vilket alternativ vi ska gå vidare med, samt ta fram informationsmaterial till mötet med områdesansvariga den 8 december.

Fortfarande gäller att vi ska gå in med en ansökan senast 31 december. Den kommer att baseras på det prospekteringsmaterial som togs fram för ett år sen. Efter årsskiftet gör vi kompletteringar då vi har hunnit prata med er alla.

Ni glömmer väl inte vår hemsida och Facebooksida!

Trevlig Helg

Hälsar
Sven-åke K

Lägesuppdatering 20141107

Fibervänner

Jag nämnde i förra lägesredovisningen att kommunen ska teckna ett samarbetsavtal med en extern fibernätsleverantör. Kommunstyrelsen har nu tagit ett principbeslut om att teckna ett avtal med IP-Only. Definitivt beslut tas i kommunfullmäktige den 24 november. Vi har inte varit med i denna avtalsprocess utan de enda vi kunnat göra har varit att uppvakta politiker och tjänstemän om möjliga konsekvenser för en fiberförening vid tecknande av avtal med en extern samarbetspartner. Utöver detta så har vi fått veta att IP-Only har köpt upp byNet, som gjorde prospekteringen av vårt nät för ett år sen.

I måndags träffade vi kommunen, IP-Only och byNet för att få information om innebörden av samarbetsavtalet. Resultatet av den efterföljande diskussionen blev att IP-Only och byNet fick två veckor på sig att föreslå ett par alternativ för hur vår fiberuppbyggnad inkl kostnader skulle kunna se ut. Då vet vi mer konkret om möjligheterna och även vad som ingår i tätorten och vad som tillhör landsbygden.

När vi har analyserat alternativen kommer vi att snarast kalla områdesansvariga till information och ge dem i uppgift att informera vidare, samt att vid behov uppdatera fiberkartan. Konsekvensen av de ändrade förutsättningarna för vår ansökan har inneburit en försening. Efter samtal med länsstyrelsen visade det sig att sista dag, den 31 december, för ansökan i den första projektstödsomgången, snarare är ett måldatum, som kan ändras, än ett definitivt datum. Det beror på att fortfarande finns ett antal frågetecken kring regelverket. En senareläggning skulle vara bra, men vi tänker hålla ett högt tempo, tiden flyger och plötsligt måste underlagen vara inne. Jag har också förstått att det krävs kvalité i underlagen.

Påminner om vår Facebook-grupp där ni kan kommentera och få information direkt när den kommer in.

Ha en trevlig helg
Sven-åke K
Ordf VO Fiber

Utskick via e-post

Igår gjorde vi ett mejlutskick till de ca 400 e-postadresser vi har i vårt register. Har du inte fått något meddelande hör av dig till oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så lägger vi till din e-postadress (ange även fastighetsbeteckning). Vi saknar alltså ett hundratal adresser och korrespondensen med er medlemmar underlättar ju mycket om styrelsen/områdesansvariga kan nå er via e-post. Tack på förhand!

Områden

Området

I tisdags träffades några från styrelsen för att gå igenom alla områden. Vi har områdesansvariga för i stort sett alla områden. Vi saknar en kontaktperson för Ebbarp. Bor du i Ebbarp om kan tänka dig ställa upp mejla Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. snarast.

Vi kommer att plocka fram underlag för alla områdesansvariga och bjuda in till ett nytt möte i höst. Gå gärna in på hemsidan regelbundet för att hålla er uppdaterade.

En liten lägesuppdatering

Det har nu gått drygt 2 veckor sedan jag tillträdde som ordförande. Jag tycker vi har fått en flygande start med en entusiastisk styrelse. Vi har haft ett första sammanträde där ett antal uppgifter har delats ut. Jag har redan träffat kommunalråden och ett antal av dom politiska företrädarna i Osby kommun. Så här långt är man mycket villig att ställa upp och ge oss stöd bara vi preciserar oss. Det är detta vi håller på med nu.

Tidigare i veckan öppnades systemet för ansökan igen och vi fick mer info om reglerna för ansökan och hur mycket stöd vi kan få. Du hittar reglerna på jordbruksverkets hemsida. Tyvärr blev den första genomläsningen inte speciellt uppmuntrande och vi jobbar nu intensivt med att få fram mer detaljer och vilka möjligheter vi har för att kunna få maximalt stöd. Det är här kommunen måste upp "på banan" för vi behöver inte bara stöd i projekteringen utan även mot länsstyrelsen mm. Jag hoppas att vi snarast får igång detta.

Min ambition är att med jämna mellanrum ge information om läget i vårt arbete. När vi har tillräckligt med info så kallar vi till nytt möte. Dessförinnan måste vi få våra områdesansvariga "på banan". Hela den tänkta kabeldragningen måste uppdateras och vi jobbar nu med att få fram detaljerade instruktioner till områdesansvariga. Jag hoppas att alla stöttar våra områdesansvariga i sitt arbete så att vi snabbt kommer i mål, för tiden är knapp.

Ha det bra och jag önskar alla en trevlig helg!
Sven-Åke Kristensson
Ordf

Kallelse till årsmöte 2014

Medlemmarna i Visseltofta Osby fiberförening kallas till årsmöte tisdagen den 26 augusti kl. 19.00 i Visseltofta Hembygdsgård.

pdfLadda ner dagordning »

Vi kommer att bjuda på fika och vill därför gärna veta hur många som kommer. Skicka din anmälan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast fredag 22 augusti.

Anteckningar från möte med områdesansvariga 2014-06-17

Kallade till mötet gjorde Joakim Jacobsson, Mikael Pettersson & Marie Persson från styrelsen.

1. Lägesrapport
Vi började med att berätta att vi i dagsläget är ca 560 medlemmar och dessvärre står utan ordförande då Mårten Bragée avsagt sitt uppdrag pga. sjukdom.

2. Fibermöte med Osby kommun 6/5
Joakim berättade om mötet hos kommunen som han och Marie varit på i Mårtens ställe. Karin Sigvardsson som kallade till mötet hade inte så mycket nytt att berätta. Regelverket för ansökan kommer ej vara klart innan 1 september 2014 och det finns inga pengar att få förrän 2015. Länsstyrelsen, PTS och Jordbruksverket håller på att förhandla just nu om hur bidragsdelen ska se ut. Nytt kommer vara att det blir samma stödformer i hela landet och alla länsstyrelser. Detta är troligtvis negativt för oss skåningar då vi tidigare haft det mer förmånligt än andra län. Osby kommun har fortfarande som avsikt att medfinansiera varje fastighet och detta prisas av Länsstyrelsen.
Vi fick även info att en ideell förening kan ansöka om organisationsnummer hos Skatteverket: http://www.skatteverket.se/download/18.15532c7b1442f256bae12c75/1401265954335/8400_06.pdf
Närvarande på mötet var representanter från fyra andra föreningar och alla delade med sig av vad de gjort hittills. De fiberföreningarna i kommunen som kommit längst och börjat gräva var inte med på mötet.

3. Ekonomin
Mikael lämnade ekonomisk rapport. Vi har ca 56 000:- i kassan. Vi har alltså ännu inte behövt använda något av medlemsavgifterna utan "leaderpengar" har täckt projektering byNet, hemsida, foldrar och porton etc.

4. Ny tätortsgräns
Joakim meddelade att vi fått en ny karta av kommunen vad gäller tätortsgräns. För ett år sedan kunde de dessvärre inte svara på var gränsen mellan tätort och landsbygd gick och vi i styrelsen fick tillgång till fastighetsägareregister över bl.a. annat Marklunda och Gamleby. På den nya kartan tillhör dessa områden tätort och vi kommer således inte få bidrag från Länsstyrelsen för dessa områden.

5. Årsmöte
Både pga. Mårtens sjukdom och stillastående hos Länsstyrelsen höll vi inte något årsmöte i april som vi skrivit i stadgarna. 26 augusti satte vi istället som preliminärt datum. Stora frågor som kvarstår är om föreningen kommer att finnas kvar eftersom inte så många är beredda att engagera sig och vi står utan ordförande. Sittande styrelse kommer sitta i valberedningen inför kommande styrelse i den ekonomiska föreningen.

6. Områdesansvariga
Frågan ställdes om alla områdesansvariga kan tänka sig att vara med i arbetsgrupper under styrelsen. Tanken är då att dela upp arbetet så varje grupp har hand om sitt geografiska område när det gäller t.ex. säkerställa grävning, kontakta markägare, staka fram vägen som ska grävas m.m.

7. Hjälp från kommunen
Mötet avslutades med diskussion huruvida kommunen skulle vara intresserade att driva projektet. Borde ligga i deras intresse att få Skånes största fibernät i hamn. Ingvar Carlberg tillsammans med representant från styrelsen ska uppvakta kommunen, ev tillsammans med pressen.

 

Diskussionsforum

Nytt på vår hemsida är ett diskussionsforum. I menyraden, längst upp, finns nu en ny menyrubrik ”Forum”. Vill ni kunna skriva inlägg i forumet måste ni först registrera er.

forum forum

Info angående bidrag

Förra veckan publicerade Länsstyrelsen Skåne mer info angående bidrag. Det kommer tyvärr inte vara möjligt att söka bidrag förrän den 1 september 2014 och man kommer tidigast att få veta något januari 2015.

Detta pga att Jordbruksverket inte är klara med regelverket gällande bidrag, då det ska vara nationellt denna gång och inte upp till varje länsstyrelse. Länsstyrelsen Skåne kunde inte påverka något själva.

Läs mer: http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/nyheter/2014/Pages/nytt-landsbygdsprogram-for-aren-2014-2020.aspx

God Jul och Gott Nytt år

Jag vill passa på att önska alla en riktigt trevlig helg.

Det är lite stiltje nu på fiberfronten.

Jag har fått ny projektritning, som kommer publiceras i mellandagarna.

Tyvärr är Lantbruksverket inte klara med sina förslag till bidragsfördelning, 
så vi får bida tiden an och hoppas att det inte dröjer alltför länge.

Vi har kommit till att vi behöver gräva 25 mil ledningar, till en kostnad av 23 miljoner.
Även om vi har 20 grävmaskiner kan det ta ett år att gräva.

Vi hörs

/mårten

Kartmöte 30 oktober

Vi är nu 525 medlemmar.

Det skall bli kul att göra en ny uträkning av fibernätet.

Enda smolket i bägaren idag är att Jordbruksverket inte tror de är klara med budget för 2014 förrän i April.
Det kan betyda att vi bara får rulla tummar i 6 månader, sjukt trist. 

Men skam den som ger sig, vi ligger på.

/Mårten

Fiber vs mobilt

Bredband Kapacitet

Hans-Eric Sandström som är fiberlots på ett företag som heter Atellus har gjort ett diagram för att visa hastighet på nätet och avstånd när det gäller bland annat 4G och fiber. Fiber är ju överlägset både när det gäller Mbit/sek och avstånd.

Informationsmöte förstudie

presentationDu som har anmält ditt intresse av fiber till din fastighet i Osby-Visseltofta församling inbjuds till presentation av förstudien vid två tillfällen:

Tisdag 10 september kl. 18.30 i Visseltofta Hembygdsgård,
eller
Onsdag 11 september kl. 18.30 i Ekeröds skola.

Hoppas du kan närvara vid ett av dessa tillfällen.

Program

 1. Presentation av förstudien (av ByNet).
 2. Vad händer nu? Efterstudie, bidragssökande, tidplan.
 3. Diskussion hur vi går vidare, det behövs:
  - Information till de som bor utmed grävningarna
  - Intresserade, som kan prata med sina grannar
  - Några, som kan noggrannare se över grävningssträckorna.
 4. Möjlighet att se de betalningar, som inte kan identifieras till fastigheter.
 5. Möjlighet att se föreslagen grävning på karta.

 

Välkomna

Glöm inte att anmäla ditt intresse

Vi kommer inom kort lämna vidare intresserade fastigheter till byNet som ska göra förstudien. Är du intresserad av fiberanslutning till din fastighet är det hög tid att du anmäler dig snarast om du inte redan gjort det. 

Till dig som redan har anmält dig: Vill du kontrollera kartan att vi fått med din/dina fastighet/er. Se efter om dina grannar är med, om inte vill vi be dig påminna dem, de kan ha glömt betala. Funderar de, kan du ju använda dig av de motiveringar och frågor vi har här på vår hemsida. Det vore synd om någon missade tillfället, det kommer troligen aldrig bli billigare.

Notera att 100-lappen är inget slutgiltigt avtal. Efter förstudien (och beviljade bidrag) kommer avtal att skrivas med varje användare. Du kan alltså dra dig ur, om du inte tycker avtalet passar dig.

När förstudien är klar kommer det att kallas till stormöte för att presentera den för alla medlemmar i föreningen.