Fiberföreningens stadgar

Uppdatering av fiberföreningens stadgar beslöts på årsmötet.

pdfStadgar VOFiber version2