Påminnelse: extra årsmöte 27/1

Med anledning av att beslut ska tas om fiberutbyggnad för landsbygden i Osby-Visseltofta församling kallar styrelsen i VOFiber till extra årsmöte.

Tisdag 27 januari klockan 19:00 på Bio Borgen.

pdfLadda ner dagordning »
(uppdaterad 2015-01-20)

Om det visar sig att det krävs rösträkning när beslut ska tas, måste vi veta vilka fastigheter som är närvarande (EN röst per fastighet). Därför kommer vi att bocka av er fastighet innan ni går in i biosalongen samt dela ut röstlappar. Det är alltså mycket viktigt att ni anmäler er så att er röst räknas.

För att vi ska veta var alla områdesansvariga finns i salongen önskar vi att ni sätter er längst fram.