Styrelsemöte 14 maj

Några punkter vi tog upp:

  • Ett förslag till stadgar har tagits fram. Vi gick igenom och gjorde några justeringar.
  • Anbud från RALA har inkommit, ByNet ska skicka.
  • Tidningen Allt om Osby är kontaktad och Norra Skåne skall kontaktas.
  • E-post och hemsida med medlemsinformation ska läggas upp.
  • Bankgiro ska skaffas.
  • Fortfarande problem hur vi ska hitta adresser. Vi ska prata med kommunen igen samt Lantmäteriet.
Nästa styrelsemöte torsdag 30 maj!