Lägesuppdatering 20141209

Fibervänner!

I går kväll hade vi en information till era områdesansvariga. Det blev ett bra möte där jag informerade att styrelsen enhälligt har beslutat att föreslå ett extra årsmöte att anta IP-Onlys erbjudande om att bygga upp vårt nät på landsbygden till en anslutningskostnad på ca. 18100:- per fastighet. Kostnaden bygger på den nätprospektering som gjordes för ett år sen och baseras på 546 fastigheter. Nätet blir öppet och utbudet av tjänster blir detsamma som för Osby stadsnät.

Vi kallar till ett extra årsmöte för beslut i föreningen, eftersom avtalet med IP-Only också kräver en stadgeändring. Era områdesansvariga har fått detaljerad information och kommer att kontakta alla för att informera och svara på frågor. Ni kommer också att få frågan om ni vill fortsatt vara med och ansluta er. Dessutom kommer de som ännu inte anmält sig att tillfrågas. Det finns fortfarande en möjlighet att anmäla sig.

När vi fått in era svar uppdateras prospekteringsunderlaget och förhoppningsvis kan vi ge en ännu säkrare siffra för anslutningskostnaden inför det extra årsmötet.

Det extra årsmötet kommer att hållas i slutet av januari 2015, exakt dag och tid meddelas när vi fått klart med lokal.

Håll ögonen öppna och ni glömmer väl inte vår hemsida och Facebooksida!

Ha det bra!
Hälsar Sven-åke K