Lägesuppdatering 20141107

Fibervänner

Jag nämnde i förra lägesredovisningen att kommunen ska teckna ett samarbetsavtal med en extern fibernätsleverantör. Kommunstyrelsen har nu tagit ett principbeslut om att teckna ett avtal med IP-Only. Definitivt beslut tas i kommunfullmäktige den 24 november. Vi har inte varit med i denna avtalsprocess utan de enda vi kunnat göra har varit att uppvakta politiker och tjänstemän om möjliga konsekvenser för en fiberförening vid tecknande av avtal med en extern samarbetspartner. Utöver detta så har vi fått veta att IP-Only har köpt upp byNet, som gjorde prospekteringen av vårt nät för ett år sen.

I måndags träffade vi kommunen, IP-Only och byNet för att få information om innebörden av samarbetsavtalet. Resultatet av den efterföljande diskussionen blev att IP-Only och byNet fick två veckor på sig att föreslå ett par alternativ för hur vår fiberuppbyggnad inkl kostnader skulle kunna se ut. Då vet vi mer konkret om möjligheterna och även vad som ingår i tätorten och vad som tillhör landsbygden.

När vi har analyserat alternativen kommer vi att snarast kalla områdesansvariga till information och ge dem i uppgift att informera vidare, samt att vid behov uppdatera fiberkartan. Konsekvensen av de ändrade förutsättningarna för vår ansökan har inneburit en försening. Efter samtal med länsstyrelsen visade det sig att sista dag, den 31 december, för ansökan i den första projektstödsomgången, snarare är ett måldatum, som kan ändras, än ett definitivt datum. Det beror på att fortfarande finns ett antal frågetecken kring regelverket. En senareläggning skulle vara bra, men vi tänker hålla ett högt tempo, tiden flyger och plötsligt måste underlagen vara inne. Jag har också förstått att det krävs kvalité i underlagen.

Påminner om vår Facebook-grupp där ni kan kommentera och få information direkt när den kommer in.

Ha en trevlig helg
Sven-åke K
Ordf VO Fiber