Första mötet för VOfiber 23 april

En månad efter informationsmötet i Visseltofta träffades vi som är intresserade av styrelsearbete. Två medlemmar från FiGoS, Fiber i Gumlösa och Sörby ekonomisk förening, kom och berättade lite om deras arbete.

Förslag på ordförande, kassör och sekreterare i Visseltofta Osby Fiberförening togs fram.

Vi bestämde datum för nytt informationsmöte i Visseltofta och vad vi måste göra fram tills dess. Bland annat måste vi få in anbud på förstudie, få fram adresser och fastighetsbeteckningar till berörda fastigheter.