En liten lägesuppdatering

Det har nu gått drygt 2 veckor sedan jag tillträdde som ordförande. Jag tycker vi har fått en flygande start med en entusiastisk styrelse. Vi har haft ett första sammanträde där ett antal uppgifter har delats ut. Jag har redan träffat kommunalråden och ett antal av dom politiska företrädarna i Osby kommun. Så här långt är man mycket villig att ställa upp och ge oss stöd bara vi preciserar oss. Det är detta vi håller på med nu.

Tidigare i veckan öppnades systemet för ansökan igen och vi fick mer info om reglerna för ansökan och hur mycket stöd vi kan få. Du hittar reglerna på jordbruksverkets hemsida. Tyvärr blev den första genomläsningen inte speciellt uppmuntrande och vi jobbar nu intensivt med att få fram mer detaljer och vilka möjligheter vi har för att kunna få maximalt stöd. Det är här kommunen måste upp "på banan" för vi behöver inte bara stöd i projekteringen utan även mot länsstyrelsen mm. Jag hoppas att vi snarast får igång detta.

Min ambition är att med jämna mellanrum ge information om läget i vårt arbete. När vi har tillräckligt med info så kallar vi till nytt möte. Dessförinnan måste vi få våra områdesansvariga "på banan". Hela den tänkta kabeldragningen måste uppdateras och vi jobbar nu med att få fram detaljerade instruktioner till områdesansvariga. Jag hoppas att alla stöttar våra områdesansvariga i sitt arbete så att vi snabbt kommer i mål, för tiden är knapp.

Ha det bra och jag önskar alla en trevlig helg!
Sven-Åke Kristensson
Ordf