Var går gränsen?

Vi får många frågor om vilka fastigheter som ingår i området. Ligger din fastighet på landsbygden i Osby-Visseltofta församling så ligger du inom vårt område. Vi har skickat ut informationsblad till alla fastigheter men skulle dessa försvunnit bland reklam och under semester finns all information här på hemsidan. 

Öster om järnvägen ingår även fastigheter som enligt kommunens definition ligger på landsbygden, trots att många tror att de tillhör tätort. Se kommunens karta nedan.

Östra