Årsmötet beslöt att lägga ner VOFiber

Så är föreningen nedlagd. Årsmötet var enhälligt.
Hemmsidan kommer att finnas kvar detta året, FB-gruppen ett tag till.
Styrelsens förslag om fördelning av resterande pengar gick igenom, endast en person
var emot och reserverade sig mot beslutet.
Så fördelningen blir: lika mellan Visseltofta Hembygdsgård, Nybygdens skola och Ekeröds skola,
som ställt upp med lokaler till våra olika möten.