Föravisering om föreningens upplösning

Föreningen Visseltofta Osby Fiberförening bildades på årsmötet 2013-06-03 och vårt ändamål var att driva arbetet med fiberutbyggnad för fastigheter på landsbygden i Osby-Visseltofta församling. Då utbyggnaden av fibernätet i vårt område nu är genomfört ämnar vi vid nästkommande årsmöte att upplösa föreningen, vilket vi meddelade på informationsmötet 2021-11-22.

I våra stadgar som antogs på första årsmötet står det:
§9. Föreningens upplösning
Förslag om föreningens upplösning skall framställas senast tre månader före det årsmöte det önskas behandlat. Beslut kan ej tas förrän samtliga medlemmar beretts tillfälle att yttra sig.
Beslut om föreningens upplösning eller omvandling till ekonomisk förening är giltigt endast om det fattas med 2/3 dels majoritet vid årsmötet.
Beslutas det om föreningens upplösning skall dess behållna medel lämnas till förening som på lämpligt sätt främjar området.

Om någon har några invändningar på nedläggande av föreningen eller har några frågor går det bra att kontakta ordförande Mats Larsson på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 2022-03-31.