Dagordning informationsmöte 22/11 2021

1   Mötets öppnande Fastställande av dagordning
2   Föredeagande av styrelsens förvaltningsberättelse och balansräkning för 2019
3   Föredragande av revisorernas berättelse för 2019
4   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019
5   Föredeagande av styrelsens förvaltningsberättelse och balansräkning för 2020
6   Föredragande av revisorernas berättelse för 2020
7   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2020
8   Information om vad som hänt under 2020-2021
9   Förslag att lägga ner föreningen vid nästa årsmöte
10 Övriga frågor
11 Mötets avslutande