Utökat område

Vi har nu inlett ett samarbete med fastigheter på östra sidan av Osby-Visseltofta församling när det gäller utskick av informationsfoldrar och förstudie.

Vi har tryckt fler informationsfoldrar som ska delas och tanken är sedan att vi ska genomföra förstudien gemensamt. Alltså en förstudie för hela landsbygden i Osby-Visseltofta församling.

Vi på västra sidan kommer dock inte bli "drabbade" om de på östra sidan behöver mer tid eller inte får ihop tillräckligt många medlemsansökningar till den 1 augusti utan då genomför vi vår förstudie som planerat.