Lägesrapport 2021 03 25

Det har dröjt sedan senaste uppdateringen, det beror på att det knappast hänt något att skriva om. Optotech har grävt och kopplat in, det har kommit en del klagomål på igenfyllningen efter grävningen, alla har inte kommit till min kännedom, men de jag fått har jag skickat till IP-Onlys byggledare, Håkan, han har tagit tag i dem och vad jag vet är alla tillrättade.
Det har löpande skett besiktning av grävningen, i några fall har inte markägaren varit nöjd, det har då upprättats protokoll som sedan har följts upp.
Det har även varit lite problem med lång handläggningstid hos trafikverket, normalt tar det 4 månader. Deras godkännande krävs för grävning på deras vägar, samt tryckning av rör under väg.

Det är nu färdiggrävt i vårt projekt, totalt blev det 26,4 mil, IP-Only vill inte säga vad det kostade per meter, men håller med om 250-300 kr/m dvs. över 70 miljoner kr.
Totalt är det 715 beställningar, av dessa är 705 klara, resten ansluts framåt sommaren.
Det har behövts 583 markavtal 99% av dessa är klara. Närmast kommer påskrivna markavtal att skickas ut, tillsammans med en nöjdhetsförklaring, som ska returneras till IP-Only, även avtalen med vägföreningar är i det närmaste klara. Slutbesiktning har gjorts av tredje part, den 3/3 blev den godkänd. I slutet av mars kommer IP-Only att redovisa till Länsstyrelsen. Vi kan konstatera att ca 80% av alla fastboende inom den polygon som ritats för projektet, nu har anslutits med fiber.

Styrelsen för VOFiber har beslutat att pga. Covid19 restriktionerna inte hålla något årsmöte för 2020. Vi kommer liksom i fjol att sammanställa och lägga ut sedvanliga rapporter på vår hemsida under april, där de kan laddas ner.
Vi hoppas kunna hålla ett möte till hösten och ordinarie årsmöte i april 2022.
Mats Larsson