Snart är vårt arbete avslutat

Hej alla.

Jag pratade med Fredrik Odqvist på Optotech. I stort sett hela vårt område är färdig grävt, saknas bara några få ställen. Samtidigt har man blåst och installerat fiber.
IP-Only håller nu på att kolla att alla markavtal finns och har börjat mäta in fibern, så alla markägare kan få en karta över sitt område. När det är klart kommer IP-Only att skicka ut kartan tillsammans med en nöjdhetsförklaring, som markägaren ska retunera till IP-Only. Sedan kommer intrångsersättning att betalas ut. Detta gäller bara de som skrivet markavtal, för att gräva på egen mark till huset behövs inget markavtal och där utgår ingen ersättning.
Det har tillkommit efterbeställningar, dessa kommer de att ta tag i till våren.
Håkan (IP-Only) och jag har pratat om att hålla ett avstämningsmöte i början av 2021.

Jag kan bara beklaga att vi inte kunnat hålla årsmöte under 2020, hoppas verkligen att vi kan göra det till våren så vi kan avsluta både 2019 och 2020, samt välja en styrelse för 2021.

Nu önskar jag er alla en trevlig helg och God Jul.