Vad händer?

Pratade med IP-Onlys byggledare i veckan. De har ca 2 mil kvar innan det är färdig grävt, det mesta är kortare sträckor för att binda ihop redan färdiga områden, t.ex i Genastorp där Brittedal sammtidigt har grävt för sin el-ledning, eller i Kylen där man fortfarande saknar något tillstånd från vägverket.

Sista veckorna har Optotech främst jobbat med att justera vägar där det förekommit klagomål, det mesta är nu klart. Optotech har dragit ner en del på grävning främst beroende på Corona, någon som grävt har blivit sjuk, Någon på kontoret har med insjuknat.
Klart de inte ska besöka folk i hemmen för att koppla in så länge det finns risk för att smitta. Ändå hoppas IP-Only på att alla i vårt område ska vara inkopplade till sommaren.

Vi har som jag hoppas alla sett skjutet upp vårt årsmöte till 15 juni, detta är tyvärr ett preliminärt datum, jag hoppas vi kan genomföra det då, men förbudet att samla mer än 50 personer måste då vara upphävt. Ha koll på vår hemsida och vår Facebook grupp.