Inställt årsmöte pga Covid-19

Pga rådande läge väljer vi att ställa in årsmötet. Vi återkommer med nytt datum längre fram.