Så slutar 2019

Då är vi redo att gå in i 2020.
Träffat flera personer som tackat för att de nu är uppkopplade via fiber och är nöjda.
Även många vägar ser bra ut, även om detta väder med regn och plusgrader ger hålor på flera ställen, fast det gäller även vägar där inte Optotech har grävt.

Det känns bra att höra så många nöjda medlemmar, men jag vill sända en tanke till alla våra områdesansvariga, de har gjort ett fantastiskt jobb, det är de som ska ha stort tack. De har besökt Optotech med förslag på bättre dragning och sett till att nästan alla markavtal blev skrivna, i slutändan lämnade vi bara över några få till IP-Only. Så många hundra har blivet skrivna via Er områdesansvariga.

Optotech kommer att jobba med att färdigställa fibern under 2020. Planen är att det ska vara färdiggrävt på de flesta ställen under första kvatalet, sedan ska det blåsas fiber och kopplas in. Under hösten ska allt mätas upp och dokumenteras.

Vi har för avsikt att behålla föreningen under hela 2020 och hålla normalt årsmöte även i vår. Visserligen har vi inte så mycket att göra, antalat styrelsemöten har minskat, men vi träffar IP-Onlys byggledare och hålla oss uppdaterade.
Även ni medlemmar ska veta att ni har några att vända er till om det skulle uppstå frågor.

Till slut vill jag och styrelsen önska er alla  ett GOTT NYTT ÅR

Mats