Uppdatering september 2019

I tisdags kväll hade styrelsen möte med  IP-Only’s byggledare, samt chefen för byggen i Skåne, Blekinge, Halland och Gottland.
Anledningen var att vi saknar information om projektet och har ingen riktig tidsplan. Vi vet att man delat upp i tio områden, men inte mer än den ordning mellan dem som gällde i feb/mars.
Byggledaren Håkan höll med om att de borde lämnat mer information och ska ta fram en tidsplan.
De ligger före sin plan som det ser ut nu är det färdig grävt till våren. De kommer att gräva under vintern.

Håkan berättade att västra sidan i stort sett är färdiggrävd, det finns några TRV sträckor kvar att gräva, tillstånden är klara. Optotech har börjat blåsa fiber mellan skåpen och har även börjat blåsa till några hus som anslutets. Förhoppningen är att husen på denna del ska vara inkopplade januari 20. De problem som finns kvar är egen tomtgrävning för de som ska göra det själva. (Ni som har pris 19900 och högre berörs inte, där ingår tomtgrävningen). Det betonades att den bör vara klar senast två veckor efter de grävt vägen. Dessutom vänta inte så att tomtgrävningen påverkas av vintern. Hur det ska grävas framgår av det mejl IP-Only skickat ut i början av september.
Inkopplingen mot stadsnätet vid Såg och motor är kvar för att få ljus i fibern, där väntar de på en speciell fiber att blåsa.

En fråga som diskuterades var vägarna, det har förekommit en hel del frågor kring grävningen, flera har berömt att det ser bra ut, medan andra inte är nöjda, det finns stenar kvar som inte hämtats, mm.  Vi påpekade att det är olika kvalité mellan grävlagen. Det är de medvetna om, det är ca trettio grävlag som jobbar.
Håkan svarade att besiktning av vägar görs först när det är klart med fiberblåsning, men han kommer att åka runt och titta där det är grävt på västra sidan under de närmaste veckorna. Kommer att rapportera på nästa möte som blir i oktober.