Uppdatering 2019-06-19

Det ser ut att gå bra att gräva i vårt område trots att Optotech har kört bort nära 4000 ton sten. Arbetet ligger  4-5 veckor före tidsplanen. Det mesta i första etappen från Osby till Visseltofta söder om väg 15 och från Vesljunga mot Visseltofta är färdiggrävt, utom några få ställen där IP-Only fick söka tillstånd från Trafikverket för att gräva, det tar tyvärr några månader att få det klart.

Optotech har sedan gått vidare norr om väg 15, Gräsljunga norr ut är ganska klart, nu är de vid Kylen och kommer att fortsätta mot Holmö-Holma. Samtidigt grävs det vid Brunkestorp och mot Hasslaröd.Tanken är att fortsätta mot Sibbarp, Malshult och runt sjön mot Genastorp. Det ser ut att bli lite förseningar dels då det inte är klart vilken bro de ska gå över ån, vägverket måste ge tillstånd för att dra rör under nya bron. Sedan fattas det några markavtal, men de är på gång.

Totalt saknas drygt 100 markavtal idag, några större områden som Slähult, Sjöaskog , sedan är det en hel del ströområden med fritidsboende, Vi har i första hand satsat på områden väster om järnvägen där bara ett fåtal kvar. Stora områden som Karlhult, Olastorp, Svenstorp är klara. Våra duktiga områdesansvariga har gjort ett fantastiskt jobb. Det är bara några få ställen där Optotech / IP-Only fått förhandla.

På de ställen där de grävt klart sammanhängande sträckor har Optotech börjat blåsa fiber mellan skåpen, planen är att börja blåsa fram till fastigheter och installera till hösten.

Nu vill jag och styrelsen önska er en trevlig sommar. Mats