Årsmötet var välbesökt

Drygt 90 personer kom till årsmötet på tisdagskvällen.

Årsmötesförhandlingarna tog en kvart, hela styrelsen omvaldes för ett år till. 
I förvaltningsberättelsen kunde man läsa att det inte hänt något förrän senhösten då upphandlingen äntligen gjordes.
Balansräkningen visade på 53450 kr i kassan.

Efter årsmötesförhandlingarna bjöds det på kaffe och Wisseltoftatårta.

Sedan blev det en frågestund med Håkan från IP-Only och Jörgen från Optotech.  Jörgen förklarade att de inte kunnat återställa alla vägar de grävt upp, då Cliffton inte kunnat ta emot all sten som sagts, de skulle även hålla med fyllnadsmateria. Jörgen jobbar på att lösa problemet.
Han berättade att de håller takten på grävningen och är snart färdiga att börja blåsa fiber i område 1. Det frågades om tidsplan men den vill han inte redovisa, bara en turordning mellan de olika områdena.

Håkan berättade att Fredrik Odqvist ska jobba med andra projekt, som ersättare kommer Leif Gustavsson från ByNet/IP-Only som hjälpa till med kartor. Frågor om sträckning tas fortfarande av Jörgen.
Det har skickats ut ett mejl med erbjudande om tomtgrävning till de där detta inte ingår, kostnaden blir 165 kr/m det står även hur ni kan beställa. Mejlet finns publicerat här på vår hemsida.

Då det snart blir ljus i fibern på etapp 1 har Optotech börjat ringa runt för att bestämma tid för ett möte med husägaren där de går igenom inkopplingen. Viktigast är att det finns el i närheten där fiberboxen sätts. Sedan kan ni dra kabel från boxen till er router. I dag är det vanligt att routern även har wifi tänk mest på var routern ska placeras för att få trådlöst i hela huset.
Jörgen betonade att alla som kommer eller jobbar med projektet ska bära idkort.