Nu är vi på gång!

Idag 18/3 2019 har Optotech påbörjat att gräva fiber till oss.

Första etappen går från Osby till Visseltofta, söder om väg 15, samtidigt runt Vesljunga och till Visseltofta. Andra etappen är tänkt att gå norr om väg 15, Gräsljunga, Bejstorp, runt Kylen mot Holmö. Det finns en turordning för vidare grävning men ingen tidsplan. Det är tänkt att de ska ha grävt färdigt till sommaren 2020.

Sommaren 2019 ska de börja blåsa fiber, samtidigt göra klart installation, så att ni kommer igång efter hand. Hösten 2020 är det meningen att allt ska vara klart.