Vad händer? februari 2019

 Jo igår skickade jag ut instruktioner till områdesansvariga för område1, att kolla kartprogrammet, kolla med markägarna att våra markavtal stämmer, de har fått karta som de ska visa. Om det inte finns markavtal måste de skriva. Allt behöver vara klart inom 2 veckor. Optoech måste vara helt klara över att allt är grönt innan de börja gräva.

Vad är då område1? Från S Portgatan mot Visseltofta via Nybygden, Gräsljunga söder om väg 15, samt från områden vid Boalt, Vesljunga och Grantorpet mot Visseltofta, Här kommer grävskoporna att starta i mitten av mars.

Sedan område 2 från Visseltofta och tillbaka, men norr om väg 15. Där har vi 4-6veckor att kolla upp att allt är klart.
NU KÖR VI !