Möte med områdesansvariga

vofiber mote20190121

Den 20 januari besökte Optotech och IP-Only´s byggledare Håkan Wintliden oss och våra områdesansvariga.
Optotech har sysslat med att gräva fiber främst åt IP-Only sedan 2015. De har svarat för flera projekt i Halland.
Detta är det största projekt de jobbat med, men ser inga hinder att klara av det.
Grävstart blir mitten av Mars, men redan tidigare kommer de att börja skjuta rör under vägar. Planerna är att börja blåsa in fiber till sommaren. Projektet är uppdelat i fyra etapper. Sommaren 2020 ska allt vara klart, sedan under hösten 2020 kommer dokumentationen vara klar.
Första etappen kommer att gå från Osby, där man kopplar på stadsnätet, till Viseltofta. Samtidigt kommer de att börja gräva i Visseltofta så de kan vara klara när första laget når dit. Jag har inte sett några tidsplaner för övrigt, kommer att skriva när det blir dax för nästa.
Deras entreprenadchef Jörgen kommer att finnas i Osby tillsammans med någon förman, de kommer att hyra in sig här, även ha upplag mm. Jörgen har börjat åka runt och titta på den väg de tänkt gräva, mycket kommer att gå efter den karta som vi taget fram. Samtidigt behöver det ses över vilka markavtal som fattas. Optotech presenterade ett kartverktyg där man kan se i realtid sträckning mm, vi i styrelsen kommer att få inloggningsuppgifter så vi kan se, men inte ändra.
Kartan presenterades i måndags flera områdesansvariga fick möjlighet att se deras tänkta del av projektet tillsammans med Optotech, flera justeringar gjordes.
Ett problem Jörgen stött på när han varit ute och rekat är alla låsta vägbommar, det blir ett problem att lösa när de ska gräva.
IP-Only har utsett Håkan Wintliden till byggledare. Han kommer att vara i Osby någon dag i veckan. Håkan har bakgrund hos ByNet. Kom till IP-Only när de köpte upp ByNet. Han har bl.a. varit med att bygga fiber i Halland,  även då jobbat med Optotech i olika projekt.
Det kommer att finnas en projektgrupp där VOfiber kommer att finnas med.