Då har vi träffat Optotech.

De verkar seriösa och vill komma igång att bygga, men först måste det finprojekteras, de utgår från de bägge projekteringarna som är gjorda, men behöver kolla upp en del. Det finns ett förbättrat kartverktyg där man kan se bägge projekteringarna och om det finns markavtal. De behöver hjälp att identifiera avtalen med vägsamfälligheter, det ska vi titta på, när vi fått tillgång till verktyget.

Deras entreprenad ansvarige har redan sökt efter lokal i Osby där han kan finnas på plats när de bygger.
Deras projektchef har börjat arbeta med finprojekteringen.
IP-Only kommer att ha en byggledare, men det blir troligtvis ingen lokal, dessutom en inhyrd konsult.
Vi får se över kommunikationsvägarna, vi har avtal med IP-Only, det har även Optotech, som har totalansvarar för projektet.
Nästa tänkta åtgärd är ett möte med våra områdesansvariga där Optotech kan presentera sig och skapa kontakter. Det är tänkt att bli under januari.