Info septeber 2018

Tiden går och inget händer, så vi beslöt skriva till IP-Onlys ledning. Uppdraget gick till

Sven-Åke. Han mejlade till IP-Onlys VD, Frida Westerberg, med stark oro över en otydlig ledning och olika budskap från IP-Only, samt bad om ett möte med VD och ledningsgruppen för att reda ut hur vi ska jobba framåt. Hon svarade efter flera påstötningar.

 Den 24/9 Besökte Frida Westerberg, samt några från IP-Onlys ledning Osby. Sven-Åke och Kenneth fick ett möte med dem. Vi ville ha presenterat hur vårt framtida samarbete ska se ut. Efter att pratat om sin omorganisation och hur de vill arbeta i framtiden, lyssnade IP-Only på vad som presenterades från vår vy och de började anteckna flitigt.

Vi fick klar uppfattning att IP-Only tog till sig det vi sa. Mötet kändes positivt och vi kände också att man tog till sig det vi presenterade. Vi hoppas att man kommer tillbaka om någon månad.

Närmast väntar vi på att upphandlingen ska slutföras och att en entreprenör ska presenteras.