Idag fick jag mejl från Gustav, IP-Only:

"Vi kan äntligen med glädje meddela att det nu precis tagits ett upphandlingsbeslut för våra områden! Det betyder att vi med högsta fart kommer att förbereda underlagen så att de läggs ut för offentlig upphandling. En tidsplan är inte satt ännu, men inköpsavdelningen (som handlägger detta) ska ordna en snarast. Nu verkar det alltså som om ”proppen” är löst och att vi kan få ett bättre flöde i arbetet för att få fiber till Osbys landsbygd. Vidare hoppas vi på att få in vettiga anbud som håller!"
Detta gäller både Vofiber och Osby2
Upphandling enl AB04 betyder att IP-Only kommer att ha huvudansvaret och upphandla grävning, mm.