Efter en tids tysnad kan jag nu meddela:

Vårt fiberprojekt har inte gått framåt sedan årsmötet. Det har blivet lite förrändringar i kontaktnätet, Gustav Ljungqvist, som redan är kontakt för Osby 2, kommer att ta över som vår kontakt efter Bo Malmqvist som byter jobb. JC Svensson är kvar, men med andra arbetsuppgifter, dialog med kommun-region-och myndigheter, samt teamleader och bollplank åt kommunansvariga i 8 län.

Någon upphandling har tyvärr inte kommit igång ännu, projektet ska godkännas av en investerings grupp, där är projekten i Osby högt prioriterade.

Tiden två år efter byggstart står kvar. I vilken ordning de kommer att bygga och hur många bygglag vet vi först när upphandlingarna är klara. Klart är att IP-Only kommer att ansvara för bygget inom sin organisation.