Årsmötet 9 april 2018

Årsmötet gick fort, hela styrelsen omvaldes, det tackar vi för. Men en förändring blev det, Anna Lund valdes in som suppleant efter Bodil Ivebäck Nilsson, som hade avböjt omval.

Det mest intressanta hände innan årsmötet. Vi hade bjudit in regionschef JC Svensson och vår kontakt Bo Malmqvist från IP-Only, dessutom medverkade Marie Adolfsson från FNC som gjort senaste projekteringen över fibersträckningen.

JC inledde med att prata om några förändringar i ledningen på IP-Only, för att sedan försöka förklara varför det inte hänt något under det år som gått sedan bidraget beviljades. Det har gjorts en del misstag på andra ställen, nu vill vi göra rätt, löd budskapet.

Många frågor ställdes och JC förklarade det han kunde.

Även frågor om ändringar av projekteringen, ställdes. Marie förklarade en del om FNC:s uppdrag.

Vi har tidigare konstaterat att man ändrat en del utan att prata med oss, eller ta hänsyn till det utmärkta arbete som våra områdesansvariga gjort.  Viss förklaring finns, det har tillkommit anslutningar, de försöker samordna de olika områdena.

Marie fick fråga varför kan inte kartan läggas ut så vi kan se den?

Det går inte för närvarande svarade hon, men hon var inte avvisande till ett möte med våra områdesansvariga där kartan visas och diskuteras.

En fråga som kom upp var när blir arbetet färdigt? JC svarade "om två år". Upphandlingen och val av entreprenörer är tänkt att vara klart till sommaren, sedan ska det grävas, blåsas fiber och kopplas, till slut ska allt besiktigas och dokumenteras. Givetvis går det inte att sätta exakt datum det kan hända mycket, men hösten 2020 skall hela Osby vara klart..

Enligt vårt samarbetsavtal ska det finnas tidsplan och projektorganissation, dessa får upprättas när valet av entreprenör är klart, men JC höll med om att det behövs lokalt deltagande i projektet.