Slutet på mars och ännu ingen upphandling.

Nästan ett år efter att IP-Only blev beviljat bidrag att bygga fiber i vårt område, vet vi fortfarande inte när det kommer att hända något. Den tidigare projekteringen, som vi var starkt delaktiga i, har gjorts om av ett annat företag. Vi har protesterat på några punkter och begärt ett möte med IP-Only, men det flyttas fram, sist var det pga. sjukdom. Att projekteringen behöver ändras, kan jag delvis köpa. Det har tillkommet nya, sedan behöver det samordnas med Osby 2 och den del av Östra Göinges landsbygd som IP-Only ska bygga (utan bidrag). IP-Only har planer på att komma till vårt årsmöte. Där får de berätta vad som händer.
Glöm nu inte att anmäla er till Årsmötet den 9 April