Uppdatering från IP-Only

Vid vårt senaste möte bad vi IP-Only´s kontakt skriva till vår hemsida. Detta kom idag: Just nu fortsätter vi arbetet med finprojekteringen av området, detta arbete och hanteringen och synkroniseringen av de nödvändiga markavtalen, har tagit längre tid än planerat. Vi inväntar fortfarande besked på ansökningarna till Trafikverket. Projekteringen kommer sedan ligga som grund till en upphandling av fiberutbyggnaden för entreprenör och vi har som mål att denna upphandling ska gå ut så fort som möjligt. Upphandlingen beräknas vara klar innan Q2 2018. När den är klar skapas en tydligare tidsplan om hur fiberutbyggnaden kommer att fortgå, vi återkommer med denna tidsplan