Uppdatering 2018-02-20

På ett möte med IP-Only den 9 februari, bestämdes att Bo från IP-Only skulle skriva en artikel till vår hemsida under förra veckan. Tyvärr har inte Bo hunnit, nu är han på semester, så jag ska försöka återge lite.

IP-Only arbetar fortfarande med underlaget till upphandling. De har anlitat en firma, FNC, med kontor i Malmö för att se över och justera den tänkta fiberdragningen. Till sin hjälp har de haft koordinatorn och hans bror. Dessa har åkt runt och filmat tänkt dragning. Vårt område var klart i december sedan har de fortsatt med Osby 2.
IP-Only´s avdelning för upphandling håller på att skriva underlag, som är tänkt att publicera runt månadsskiftet februari/mars. Om allt fungerar hoppas IP-Only kunna utse entreprenör under april.
Det kommer att bli två projekt, så det kan bli olika företag som vinner upphandlingarna.
Vi har gjort IP-Only uppmärksamma på att Telia planerar lägga ner telestationer under vintern 2018, så berörda områden kan prioriteras.

Vår fråga var, vad händer med de anslutningsavtal som skrevs mellan IP-Only och "fastigheten" under våren 2016, dessa löper på 24 månader och går ut under våren 2018.
IP-Only kommer inte att säga upp något, utan ser avtalen som löpande. Det kommer också att finnas möjlighet att teckna nya avtal, i varje fall fram tills de börjar gräva, då till priset 24 900kr.

Som många har uppmärksammat har IP-Only pausat ca 150 projekt runtom i Sverige. De har främst problem med tillstånd från vägverket. Verkets handläggningstid har ökat till 7-9 månader. Vägverket kommer att tillsätta personal för att klara av kön.
Detta berör inte oss, de tillstånd som kan behövas har sökts  hösten 2017.

Till sist vill jag meddela att vi bestämt måndag 9 april för vårt årsmöte, som kommer att hållas i Visseltofta. Marie kommer att se till att mötet utannonseras, anmälan blir nödvändig så vi vet att lokalen räcker och att vi kan ordna fika.
Vi kommer att bjuda in IP-Only till vårt årsmöte.
Mats