GOD JUL

Nu har Micke/Ola dokumenterat vårt område, där det är tänkt att gräva ner fibern. Nu håller de på med Osby 2, sedan är finprojekteringen klar som underlag till upphandlingen. Så på nyåret är det meningen att anbudshandlingarna ska läggas ut, de ska finnas ute 21 dagar enl. kraven.
Med ett bra underlag borde möjligheten att få in anbud inom budgeten vara stor.
2017 har varit ett mellanår, vi har gjort det vi kan, samlat in markavtal, haft möte med IP-Only då och då.
När vi fick besked om pengar från Länsstyrelsen, hoppades vi på att mer skulle hända, men upphandling och projektering har visat sig ta tid.

Så det enda som återstår är att vi i styrelsen önskar er alla

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR