Uppdatering 170810

Då har vår kontakt på IP-Only börjat jobba igen. Jag ställde ett par frågor häromdagen.

Vad har hänt med kampanjen att få fler av de som INTE tecknat sig för fiber att göra det?
- Underlaget som köpts in är inte komplett, vi söker lösningar för att få med alla adresser, vill inte ha några "vita fläckar".
Då vet ni inte när utskicket kommer ?
- Nej inte för dagen, hoppas inom några veckor.

Första rundan av upphandling gav inget större intresse vad händer?
- Gruppen som sysslar med upphandling i Stockholm jobbar på det. Mer kan vi inte säga för stunden.

Hur kommer ni att hantera de som finns i närområdet till de olika områden?
-Skulle vilja se det som ett projekt där även Glimåkra landsbygd ingår, men det är inte möjligt, däremot kommer vi att försöka samordna så att det inte grävs extra någonstans.
(IP-Only har gått ut med ett erbjudande till Glimåkra landsbygd att bygga utan bidrag, då till ett högre pris.)