Glad sommar

Idag skiner solen och känns sommar ute.
När det gäller fiber har det inte hänt så mycket, IP-Only håller på med upphandling, det sköts centralt, som det ser ut blir det inte klart förrän efter sommaren. Först när det är bestämt vem som ska bygga kan man börja finplanera.
Vi har kommit ganska mycket längre än de övriga fiberföreningarna, det projektet kallas Osby 2. Där har IP-Only börjat försäljningen, dessa avtal kommer att ligga till grund för var man ska gräva, så deras upphandling kommer inte igång förrän till senhösten.

I vårt område finns det drygt 850 möjliga anslutningar ca 550 har beställt fiber, för att ge fler möjlighet kommer IP-Only att gå ut med en kampanj under sommaren, man väntar på det adressregister som köpts in, brev med erbjudande kommer att gå ut till de som bor inom de polygoner som styr vårt område och som inte har beställt, alltså även till de som inte är medlemmar hos oss. Kampanjen kommer att pågå till mitten av augusti vad jag vet nu, priset blir 19900kr. Detta pris gäller även Osby 2. Har inte hört talas om fler kampanjer så de som inte går med nu får räkna med kostnad på runt 35000kr i framtiden.
Känner ni någon, medlem eller ej som inte beställt, berätta att det är nu det gäller. Hör ibland varför fiber? Kan inte se något annat i nära framtid, mobilt kommer inte antalet uppkopplingar att räcka, satellit blir dyrt. Kopparnätet läggs ner.
Dra in fiber även om du inte vill ha några tjänster, det är då en engångskostnad, men det ger möjligheter för t.ex kommunen att använda tjänster som de betalar men kan kopplas till din box.