uppdatering 20170608

Det har nu gått två månader sedan det blev klart med bidrag. Vi har inte haft så mycket att göra, IP-Only desto mer.
Först träffade de Länsstyrelsen och gick genom projektet. De har skrivet upphandlings underlag enl. det regelverk som finns, allt ska konkurrensutsättas. Den biten är klar och upphandlingen ligger nu ute. Enl. regelverket ska det finnas tillgängligt 21 dagar, så i slutet av juni borde anbuden komma in. IP-Only ska rapportera till Länsstyrelsen så de kan se att allt gått rätt till. Sedan ska anbuden utvärderas och IP-Only ska skriva avtal med någon.
Upphandlingen gäller vårt område och är total entreprenad.
Efter sommaren bör IP-Only kunna presentera vem som ska bygga, denna får då göra finprojektering.

När IP-Only bestämde områden för fiberdragning upprättade de så kallade pollygoner. Vi har konsterterat att det finns fastigheter som kommit utanför pollygonerna och inte fått erbjudande, eller i något fall fått erbjudande, men inte fått bekräftelse, dessa pollygoner ska IP-Only se över, ett krav från kommunen är att alla fastigheter ska erbjudas fiber.
Det finns fastigheter där man inte tecknat sig för fiber, nu kommer IP-Only att göra en kampanj där man erbjuder dem att teckna sig. Jag har inte fått exakt pris, men troligen kommer det att bli i samma nivå som stadsnätet.
IP-Only har för avsikt att skicka ut brev innan sommaren.

Till sist vill jag önska er alla en fin sommar.
Mats
ordf VOfiber