Rapport 170505

Då har det gått en månad sedan vi fick besked att vi fått bidrag från Länsstyrelsen. Det arbetas förmodligen hos IP-Only, men det har inte framkommit något från dem. Länsstyrelsen har kallat IPO till ett möte, men jag har inte hört något från det. Ska kolla upp under närmaste tiden.

IPO kommer att bygga ett fibernät i hela Osby kommun, i två projekt enl. bidrag, men det kommer troligen att bli någon samordning. De vill se till att alla hushåll i kommunen blir erbjuden fiber så nu arbetar man med att kartlägga. Sedan är det upphandlingarna som ska klaras av.

Jag har ställt krav om att bli presenterad en tänkt organisationsplan, där vi enl. vårt avtal ska finnas med, samt en grov tidsplan. Vårt arbete är att bistå och att se till att privata markavtal skrivs. De flesta finns klara i vårt förvar. Närmast blir att följa upp att alla är klara till den stäcka som ska grävas. Till hjälp har vi våra duktiga områdesansvariga.

Gruppen med kommunens IT-chef, och någon politiker, samt representanter från de olika fiberföreningarna finns kvar, vi vill ha ett forum att diskutera och att även kommunen, som har eget avtal med IPO, finns med. Nästa möte är tänkt till 17:e maj.

Mats