Välbesökt årsmöte

I går 10 april höll vi vårt årsmöte. Nästan hela Visseltofta hembygdsgård var full. Alla personer i styrelsen omvaldes, tack för fortsatt förtroende för mig som ordförande.

Vi har ett år framför oss med en del arbete, först ska vi möta IP-Only och se till att projektgruppen kommer på plats. Sedan ska kartan över fiberdragningen finjusteras av oss och IP-Only. Vidare är det krav på upphandling av entreprenör, detta sköter IP-Only.

För vår del ska vi se till att alla privata markavtal finns, till detta arbete kommer vi att behöva våra områdesansvariga. Dessa kommer även att behövas för att se till att de som själva ska gräva från trädgårdsgränsen till huset har detta klart när maskinerna kommer och fibern ska dras. IP-Only beräknar komma igång att gräva Q3 och vara färdiga på 12-18 månader.