Stora skillnader i tillgång på snabbt bredband

Från Ny Teknik.
"Det är stora skillnader inom Sverige i tillgången till snabbt bredband, beroende på var man bor. När det gäller tillgång på landsbygden ligger Gotland i framkant.
Så om man tittar på hushåll utanför tätorter och småorter, finns det inget län där ens hälften av dessa har tillgång till snabbt bredband, förutom Gotland (76 procent). I Stockholm och Uppsala län har knappt ett av tio av dessa hushåll tillgång.
På kommunnivå är det ytterst sällsynt att hälften eller mer av landsbygdshushållen har tillgång till snabbt bredband. Det gäller bara för 20 av landets 290 kommuner".

Alltså är inte Osby ensamt med ingen utbyggnad på landsbygden. Ändå hoppas vi på att man får upp ögonen för vilka möjligheter man har att spara tid och pengar i framtiden. Nya applikationer kommer, till exempel e-sjukvård.
IP-Only har skickat in ny ansökan till Länsstyrelsen, det var meningen att de skulle fördela resterande 117 mkr 15 mars, men då någon aktör menar att de kan bygga visst område utan bidrag, har de som ansökt fått möjlighet att se över sin ansökan, ny datum är 5 april.
Intresset är stort nära 900 mkr, så det lär bli som sist högsta anslutningsgrad kommer först. Frågan är om det handlar om 99% som vid förra tillfället, nu ska siffran vidimeras. Men det gäller då intresseanmälan, som tidigare bara permanentboende räknas.
Vi håller tummarna.