Lite info februari 2017

Så har då regeringen presenterat sin nya nationella bredbandsstrategi – Sverige helt uppkopplat 2025.
Strategins funktion är inte att i detalj peka ut hur utbyggnaden ska gå till. Istället vill regeringen genom strategin motivera aktörerna till att fortsätta investera, fortsätta effektivisera, och fortsätta samverka. Strategin tydliggör hur regeringen ser att bredbandsmarknaden behöver fungera, vilka förutsättningar som måste finnas, och inom vilka områden det finns särskilda utmaningar. Det är sedan upp till branschen att tillsammans skapa dessa förutsättningar.
Tanken är att över en halv miljon svenskar per år ska få tillgång till 100 Mbit/s bredband fram till 2020 - och hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband 2025.
Det beskrivna målet – att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband till 2025 – är detaljerat och ambitiöst:

  • 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s.
  • 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s.
  • 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s.

Det som saknas i regeringens presentation är hur det hela ska finansieras. Man skriver att
Kommunerna anses också ha en nyckelroll i strategins genomförande.
Alltså utlovas inga pengar, man förutsätter att de olika aktörerna investerar.
Det ser ut att bli ”slagsmål” om de lättgrävda områden IP-Only, Svenska Stadsnät, Bredbandsbolaget, m.fl. vill gärna ha dessa delar. Intresset för oss här i stenriket är inte lika stort. Bygga i tätorter visst, men ute på landsbygden med några hus här och några där är inte lika intressanta att bygga utan finansierings hjälp.

Den 15 mars kommer Länsstyrelsen att dela ut de 117 mkr som finns kvar, vi har en ansökan som ser bra ut, frågan är bara om kravet på lista över intresseanmälningar räcker för att en del av pengarna ska hamna här.
Med tanke på regeringens bredbandsstrategi har jag täta kontakter med våra politiker, får vi inte bidrag får vi hoppas på att kommunen gör som många andra kommuner, bygger själva eller uppdrar till någon aktör att bygga och då står för finansiering.
Även om det kostar ger det kommunen besparingar i framtiden.

Till sist vill jag slå ett slag för vårt årsmöte som blir den 10 april. Kallelse kommer, det fixar Marie