Nyhetsbrev Januari 2017

Nytt år med nya förhoppningar, ska det äntligen bli beslut om utbyggnad av fiber på vår landsbygd?
Den 15 mars planerar Länsstyrelsen att fördela resterande medel, 117mkr.
Det finns 44 ansökningar på Länsstyrelsens lista, av dessa har C4 Elnät AB lämnat in flest, 10st för olika delar av Kristianstads kommun. Några ansökningar kommer från fiberföreningar, andra från olika bolag, typ Svenska Stadsnät AB, Teleservice Bredband AB, Landskrona Energi AB.
Någon totalsumma har jag inte sett, den 7/12 skrev Länsstyrelsen "inkommit 30 ansökningar värda 715mkr." 14 till gör att den siffran ökar en del.

Vilka chanser har vi då att få de pengar vi ansökt om? Svårt att gissa, ska man gå efter tidigare beslut blir det knappast något, men för att inte komma in med orimligt hög anslutningsgrad, (som kan bli avgörande för vilka som beviljas), har Länsstyrelsen infört krav på en lista som vidimerar satt anslutningsgrad. Vi har enkelt kunna vidimera, då IP-Only har en lista över beställningar. Risken är att några av de övriga sökande presenterar intresseanmälningar och då tar till.

Eftersom vi är en av 44 sökande, söks även efter andra vägar. Diskussioner förs både med IP-Only och kommunledningen. Det är för tidigt att skriva om dessa diskussioner. När det händer något kommer jag att skriva här och på vår Facebook grupp.

Närmast kommer vi att planera för vårt årsmöte i april.