Uppdatering den 2 november 2016

I fredags 20 oktober besökte några av oss i styrelsen Osby Näringslivs lunchmöte.
Ämnet för dagen var ”Förvaltning av nuet och framtidsvisionen” Deltog gjorde några politiker och tjänstemän från kommunen.  De presenterade sina Målområden och hur det är tänkt att genomsyra hela organisationen.
Sedan pratades det lite om Sydostlänken, en järnvägsförbindelse mellan stambanan och Blekingebanan, med möjlighet även till framtida persontrafik. För kommunens del är det främst station i Lönsboda och mötesspår.
Även industrispår till  industriområdet nämndes. Sedan var det en del om bebyggelse och handel, men inget om fiber.

Att det i framtiden behövs fiber till landsbygden i hela kommunen står ganska klart, men för närvarande saknas finansiering. Efter mötet pratade jag och Sven-Åke med Nicklas Larsson från centerpartiet, han berättade att alliansen har diskuterat frågan och i sin budget avsatt 5 mkr, han höll med om att det är för lite, men för att få upp frågan på bordet. Vet inte om socialdemokraterna har med något om fiber i sin budget, vi får se vilken budget som klubbas.
Nicklas föreslog att bjuda in oss till ett av alliansens möten, troligen i december.

Helt klart är att Osby skulle tagit beslut för 4-5år sedan att själva bygga och äga ett fibernät och sedan få någon partner till att drifta och underhålla det. Nu sitter man i knäet på IP-Only som äger stadsnätet, vad jag vet, har inte läst kommunens avtal med dem.
Senast jag pratade med IP-Only sa de att de bara väntar på pengar för att börja bygga.

Länsstyrelsen kommer att ha ett tredje beslutstillfälle den 15 mars 2017, samma regler som tidigare gäller, alltså först anslutningsgraden, där jordbruksverket har förtydligat att det är verkliga anslutningar, fast det vet man ju inte förrän det är klart, så alla ansökningar måste vidimera sin anslutningsgrad. I andra hand (vid samma anslutningsgrad) gäller flesta anslutningar.
Vi i styrelsen jobbar vidare med kontakter med kommunens övriga fiberföreningar, kommunledningen och IP-Only, så vi rullar inte tummarna.