Läget 20160922

Allt är inte svart, börjat gå mot grått.
Kan informera att alla pengar från Eu/Regeringen är inte slut. Jordbruksverket har inte förmedlat alla pengarna.
Det finns ett förslag om fördelning, blir troligen bestämt i Oktober. Skulle det likna tidigare fördelning skulle Skåne få kring 100 mkr.
Det räcker inte långt. Vi kan hoppas på att man tar hänsyn till sökta pengar istället.

Jordbruksverket har förtydligat sina regler lite, dels ska det nu vara sammanhängande område utan öar där man vill undanta, dels är det verkliga anslutningar som räknas. Så det går inte att skriva 99% och mena att man gräver till alla även om de inte skulle ansluta sig.
Jordbruksverket har gett länsstyrelserna möjlighet att komma med förslag om fördelningen. Skåne tänker föreslå att de själva kan påverka vart i regionen pengarna ska gå.

Arbetsgruppen Fiber till alla i Blekinge och Skåne FABS har nu ett kanalisationsstöd att söka, tyvärr rör det sig bara om någon miljon, men det är en början.
Det arbetas på flera olika håll att hitta finansiering, så vi får fortsätta hoppas.
Det ni kan göra är att fortsätta påverka våra politiker, kommunen kommer att vinna på en bra infrastruktur.