Träff med fiberföreningar i Osby

I kväll var vi inbjudna till ett möte av Osbys IT-Chef, Hans Ellebrink, som är tillförordnad fibersamordnare. Med var representanter från kommunens fiberföreningar och Marika Bjärstedt-Hansen. Marika informerade från Region Skånes bredbandsforum och FABS (Fiber till alla i Blekinge och Skåne). Tyvärr finns inget som ger pengar till att börja bygga. Osby kommunledning har frågan om fiberutbyggnad på sitt bord. Inte heller där finns någon lösning på finansiering.
Helt klart är att det kommer att behövas fiber till fastigheterna i kommunen för att få en vettig infrastruktur, med möjligheter att hantera äldrevård, sjukvård, larm, mm.  Marika "lovade" att ta fram en handlingsplan.

Peter Eriksson sägs ha tagit upp pengar i sin budget, 100mkr till hela Sverige! Det måste vara ett skämt.  Bara Skånes ansökningar är på över 800mkr. Representanter från fiberföreningarna hade en hel del att säga, men ingen har någon  finansiering. Vi bestämde att ha möte där alla fiberföreningarna har möjlighet att delta, Hans är sammankallande

Det vi kan göra nu är: PÅVERKA DIN POLITIKER!!!!!  Ser ingen annan väg än att de gör något.

Mats