Lite om Osby kommun

Vi är inbjudna till ett möte med övriga fiberföreningar och kommunledningen.
Tog fram lite statistik om Osby:
Antal invånare 13035  tätortsgrad 75,8% skulle ge 9881 i tätort och 3145 i glesbygd.
I SCB:s kartor för beräkning av fastboende hushåll anges att dela med 2,22
Då blir det 5872 hushåll fördelade på 4451 i tätort och 1421 i glesbygd. detta är teoretiska värden.

PTS har en statistikportal där kan man läsa (siffror från 2015)
Antal hushåll 6002 fördelade på tätort 4966 och glesbygd 1036,
 Tillgång till minst  30Mbit/s tätort 96,8% och glesbygd 22,49% 
 Tillgång till minst 100Mbt/s tätort 42,69% (många anser att 30 räcker)  glesbygd 7,8%

Det visar klart på var sattningen behöver göras. 
Mats