Läget 20160815

Då var det augusti, de flesta är tillbaka efter semestern, kräftskivorna står för dörren.
Jag har inget nytt att skriva om när det gäller pengar att bygga vårt nät.
Jordbruksverket har förtydligat lite i sitt regelverk, men bara marginellt. 
Pengarna Länsstyrelsen fick är slut, det finns inga nya inom synhåll. Vår ansökan avslogs, då den varit med två gånger, fast det är bara att skicka in en ny. Det finns inget slutdatum för ansökan, troligen inte innan årsskiftet. 
Ordf. Loshults fiberförening mejlade, några av  fiberförreningarna i kommunen har diskuterat om att vi skulle lämna in en gemensam ansöka. Vad jag kan se skulle det inte möta några hinder. I vår tidigare ansökan stod det 640 hushåll, tillsammans skulle det bli över tusen, men undrar om det skulle öka chansen att få bidrag om/när det kommer nya pengar. Med nuvarande regler verkar anslutningsgraden vara enda kriteriet, risken är då att pengarna hamnar i något lättgrävt område, med hög anslutningsgrad.

Kommunens IT-chef har planer på att sammankalla alla fiberföreningarna i kommunen till ett möte. Vi får se om vi kan komma överens om något.

Mats